اطلاعات دارو پردنيزولون چشمی  Prednisolone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic

گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سینا دارو      
   

 

   موارد مصرف
پردنيزولون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش كه به كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده مي شود. اين دارو ممكن است براي درمان طولاني مدت ترجيح داده شود زيرا احتمال افزايش فشار داخل كره چشم، اين دارو كمتر باشد. 

 

   مکانیسم اثر
در غلظت هاي بالا كه حتي ممكن است متعاقب استعمال موضعي نيز حاصل شود، كورتيكوستروئيدها ممكن است داراي اثرات مستقيم بر غشاء باشند. آنها از غشاء سلولي بدرون نفوذ كرده و با گيرنده هاي اختصاصي سيتوپلاسم كمپلكس تشكيل مي دهند كه پس از ورود بداخل هسته با DNA پيوند يافته و رونويسي mRNA و بدنبال آن ساخت آنزيمهاي پروتئيني را تشديد مي نمايند. اين آنزيم ها غايتاً مسئول اثرات ضدالتهابي كورتيكوستروئيدهاي موضعي در چشم مي باشند. 

 

  فارماکوکينتيک
از طريق زلاليه، قرنيه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني، و شبكبه جذب مي شود. جذب سيستميك دارو فقط درمقادير خيلي بالا در صورت درمان طولاني مدت كودكان اهميت مي يابد. 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در بيماري هاي قارچي چشم و گوش، التهاب سطحي حاد قرنيه ناشي از تبخال، سوراخ شدن پرده گوش، سل چشمي يا گوشي و بيماري ويروسي در مرحله عفوني حاد نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در كساني كه مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز يا سابقه آن، التهاب گوش مياني،(به خصوص در كودكان )، و ساير عفونت هاي قرنيه و ملتحمه چشم يا گوش هستند،مصرف اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.
2. كاربرد مكرر يا شديد كورتيكوستروئيدهاي چشمي ممكن است بهبودي قرنيه را به تعويق بيندازد. 

 

   عوارض جانبي
تاري ديد، درد چشم، سردرد و مشاهده هاله هاي نوراني در اطراف چراغ ها، پايين افتادن پلك ها و بزرگ شدن غير عادي چشم، سوزش و آبريزش از عوارض جانبي دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
اگر پس از 7-5 روزبهبودي حاصل نشد و يا وضع چشم يا گوش بدتر شد به پزشك مراجعه شود. 

 

   مقدار مصرف
2-1 قطره 4-2 باردر روز در ملتحمه چكانده شود. در بيماريهاي شديد، درمان با 2-1 قطره هر يك ساعت شروع شده و بتدريج در صورت تخفيف التهاب، مقدار مصرف دارو كاهش مي يابد. 

 

   اشکال دارویی
Drops:1% 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی پرکورد 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PRECORD 1% 10ML OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]