اطلاعات دارو تريامسينولون  Triamcinolone در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو تريامسينولون Triamcinolone

گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GEDEON RICHTER دارو پخش – کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی سینا دارو
HEXAL داروسازی البرز دارو داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین
SANDOZ      
   

 

   موارد مصرف
تريامسينولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك و در جهت سركوب كردن سيستم ايمني استفاده مي شود. تريامسينولون در هيپرپلازي مادرزادي آدرنال ادم مغزي و بيماري هاي روماتيسمي نيز مؤثر است. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو با عبور از غشاء سلولي به گيرنده هاي خود در سيتوپلاسم متصل شده و كمپلكس دارو-گيرنده وارد هسته سلولي مي شود. اين كمپلكس با اتصال به نواحي خاصي از DNA موجب تحريك روند رونويسي mRNA و به دنبال آن ساخت آنزيم هايي مي گردد كه در نهايت مسئول اثرات سيستميك كورتيكواستروئيدها مي باشند. كورتيكواستروئيدها با جلوگيري از تجمع سلول هاي التهابي در ناحيه التهاب، مهار فاگوسيتوز و آزادشدن آنزيم هاي مسئول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه هاي شيميايي التهاب، اثرات ضدالتهابي خود را اعمال مي كند. 

 

  فارماکوکينتيک
فرم تزريقي تريامسينولون از عضله به خوبي جذب مي شود. نيمه عمر دارو حدود 3-2 ساعت مي باشد. به طور عمده در كبد و مقاديري نيز در كليه و بافتها به متابوليت هاي غير فعال تبديل مي شود. به دليل وجود فلور در ساختمان تريامسنولون، متابوليسم آن آهسته مي باشد. متابوليت هاي غير فعال اين دارو از طريق كليه دفع مي شوند. 

 

   موارد منع مصرف
در پيشگيري از سندرم زجر تنفسي نوزادان، در صورت وجود آمنيونيت، عفونت يا تب، عفونت با هرپس نوع 2، عدم كفايت جفت يا پارگي زودرس غشاء منع مصرف دارد. 

 

   هشدارها
1. مقدار مصرف دارو بايستي دقيقاً توسط پزشك تعيين شود.
2. استفاده طولاني مدت دارو در بچه ها مي تواند منجر به مهار رشد شود.
3. به دليل وارد شدن در شير به خصوص هنگام مصرف مقادير زياد، در خلال شيردهي توصيه نمي شود.
4. به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمون هاي بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-غده فوق كليوي دچار اختلال شود.
5. ميزان مصرف دارو در بچه ها بايستي بر اساس ميلي گرم دارو به ازاء سطح بدن كودك تعيين شود.
6. مقادير زيادتر تريامسينولون به احتمال زياد مبوپاتي پروگزيمال ايجاد نموده و لذا از درمان هاي مزمن با اين داروها بهتر است پرهيز گردد. 

 

   عوارض جانبي
درمان دراز مدت با تريامسينولون بيمار را از جهت ابتلاء به بيماري هاي عفوني مستعد مي كند و از طرفي علائم عفونت نيز پنهان مي شود. مصرف مقادير زياد تريامينولون مي تواند اختلالات رواني را تشديد كند. كاهش و يا تاري ديد، تكرر ادرار و پرنوشي به دنبال مصرف دارو نياز به توجه پزشكي دارند. در استفاده دراز مدت دارو، قرحه گوارشي، علائم شبه كوشينگ آكنه، درد در ناحيه سريني و افزايش فشار خون محتمل مي باشد. 

 

   تداخل دارویی
تريامينولون با آمينوگلوتتمايد، آمفوتريسينB، مهار كننده هاي آنزيم كربنيك انيدراز، آنتي اسيدها ، عوامل ضد ديابت، انسولين، گلوكوزيدهاي ديژيتالي ، ديورتيك هاي القاءكننده هاي آنزيم كبدي، ميتوتان، مكمل هاي پتاسيم، ريتودرين، غذاها و يا داروهاي حاوي سديم، سوماترم و سوماتروپين و واكسن هاي حاوي ويروس هاي زنده توصيه نمي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از استفاده طولاني(بيش از 3 هفته) بپرهيزيد.
2. در طول درمان ، مصرف سديم بايستي محدود شده و مصرف مكمل هاي حاوي پتاسيم توصيه مي شود.
3. معاينات چشم پزشكي در طول درمان دراز مدت، به طور مرتب بايد انجام گيرد. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان : به صورت داخل مفصلي يا تزريق در غلاف تاندوني به ميزان 15-5/2 ميلي گرم و به صورت تزريق زير پوستي يا داخل ضايعه اي تا 1 ميلي گرم در هرناحيه تزريق استفاده مي شود. در صورت نياز اين ميزان ميتواند بعد از يك هفته يا كمتر تكرار شود. به صورت داخل عضلاني 40 تا 80 ميلي گرم استفاده شده و در صورت لزوم اين مقدار مي تواند بعد از 4 هفته تكرار شود.
كودكان : در كودكان 6-12 سال داخل مفصل يا غلاف تاندوني به ميزان 15-5/2 ميلي گرم تزريق شده كه در صورت لزوم مي تواند تكرار شود. به صورت داخل عضلاني به ميزان 40 ميلي گرم استفاده و در صورت لزوم در فواصل 4 هفته اي تكرار مي شود. حداكثر مقدار تجويز به صورت مقدار واحد 100 ميلي گرم مي باشد. 

 

   اشکال دارویی
Injection: 40 mg/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم/میلی لیتر
GEDEON RICHTER [ مجارستان ]
  بازرگانی ریاحی
آمپول تریام هگزال 40میلی گرم/میلی لیتر
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
آمپول تریامسینولون 40 میلی گرم/میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
  بهبد دارو
آمپول تریامسینولون دی پی 40 میلی گرم/1میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
آمپول کورتیران 40 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول تریلون 40 میلی گرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
آمپول تریامسینولون آی پی دی آی سی 40 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRIAMCINOLONE Injection 40 mg/ml
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]
  بازرگانی ریاحی
TRIAMHEXAL Injection 40 mg/ml
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
TRIAMCINOLONE Injection 40 mg/ml
SANDOZ [ CANADA ]
  بهبد دارو
TRIAMCINOLONE D.P 40MG/1ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
TRIAMCINOLONE-EXIR 40MG/1ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CORTIRAN 40MG AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
TRILON 40MG/1ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
TRIAMCINOLONE IPDIC 40MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]