اطلاعات دارو پابا پی  Paba P در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پابا پی Paba P

گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
اين فرآورده براي پيشگيري از افتاب سوختگي به كار مي‌رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين فرآورده با جذب اشعه ماوراء بنفش باعث كاهش نفوذ اين اشعه از طريق اپي درميس مي‌شود. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
اين فرآورده نبايد براي كودكان با سن كمتر از 6 ماه مصرف شود. 

 

   هشدارها
1- بيماراني كه به ساخارين، بي‌حس‌كننده‌هاي استري (بنزوكائين، پروكائين و تتراكائين)، رنگ‌هاي آزو از نوع پاراآمينو (آنيلين)، آنتي‌بيوتيك‌هاي سولفوناميدي، داروهاي ضد ديابتي سولفونيل اوره،مدرهاي تيازيدي حساسيت دارند،ممكن است به اين فرآورده هم حساسيت نشان دهند.
2- مصرف اين دارو ممكن است باعث وخيم‌تر شدن بيماري‌هاي فتودرماتوز، درماتيت، لوپوس اريتماتوز، فيتوفتودرماتوز، گزرودرماي پيگمانتازوم، هرپس لبياليس و ليكن روبوپلانوس مي‌شود، قبل از مصرف بايد آزمون جلدي انجام شود.
3- در صورت سابقه حساسيت به فرآورده‌هاي محافظ آفتاب، با احتياط مصرف شود.
4- اين دارو براي مصرف خارجي است و از تماس فرآورده با چشم جلوگيري شود.
5- در صورت تحريك جلدي مصرف دارو بايد قطع شود. 

 

   عوارض جانبي
خشكي، سوزش و سخت شدن پوست و درماتيت تماسي آلرژيك و فتوآلرژيك، فوليكوليت، تحريك پوستي و جوش پوستي از عوارض جانبي اين دارو مي‌باشند. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1- اين فرآورده باعث بي‌رنگ شدن يا زرد شدن منسوجات با رنگ روشن مي‌شود.
2- علاوه بر استعمال فرآورده از تماس با نور خورشيد از ساعت 10 تا 2 بعدازظهر پرهيز شود.
3- SPF اين دارو 15 بوده و قادر به جذب اشعه UVB به ميزان بيشتر از 92% مي‌باشد.
4- اين فرآورده حاوي الكل مي‌باشد، از مجاورت يا مصرف فرآورده در كنار آتش جلوگيري شود.
5- قبل از مصرف، بايد فرآورده را به شدت تكان داد. 

 

   مقدار مصرف
1 تا 2 ساعت قبل از تماس با نور خورشيد، فرآورده بايد به طور يكنواخت و به ميزان كافي به هه سطوح پوست كه در معرض نورخورشيد قرار مي‌گيرند، ماليده شود. در صورت نياز يا برطرف شدن فرآورده، هر 2-1 ساعت مي‌توان دارو را مجدداً مصرف كرد. 

 

   اشکال دارویی
Lotion: (PABA5% w/w + padimate O 3.2%)