اطلاعات دارو پابا کا  Paba K در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پابا کا Paba K

گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
پتاسيم پابا در درمان انواع اختلالات همراه با فيبروز وسيع از قبيل اسكلرودرما، درماتوميوزيت، مورفئا، پمفيگوس و بيماري پيروني (peyrony) مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو باعث افزايش مصرف اكسيژن بافتي مي‌گردد كه اين عمل منجر به افزايش تجزيه سروتونين بواسطه القاء فعاليت MAO يا اقدامات ديگري كه غلظت سروتونين بافتي را كاهش مي‌دهد مي‌شود. به نظر ميرسد كه فيبروز در نتيجه عدم تعادل سروتونين و مكانيسم‌هاي MAO در سطح بافت و باقي ماندن اثر سروتونین اضافي در وراي زمان ايجاد مي‌شود. اثر اضافي سروتونين ممكن است، ناشي از مقادير بيش از حد آن يا فعاليت اندك MAO باشد. 

 

  فارماکوکينتيک
بهبود فيبروز معمولاً طي سه ماه اول درمان بروز مي‌نمايد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
1- در صورت وجود ديابت مليتوس يا كاهش قند خون و يا عيب كار كليه‌ها بايد با احتياط مصرف شود.
2- غلظت گلوكز خون به ويژه نزد بيماراني كه به هر دليل غذاي كافي نمي‌خورند (تهوع يا كاهش اشتها) با مصرف دارو ممكن است كاهش يابد.
3- تعداد گويچه‌هاي سفيد خون بامصرف اين دارو ممكن است موقتاً كاهش يابد.
4- بيماران حساس به PABA ممكن است به PABA-K نيز حساس باشند. 

 

   عوارض جانبي
كاهش اشتها و تهوع از عوارض شايع مصرف اين دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين دارو با آمينوساليسيلات‌ها يا سولفوناميدها ممكن است اثر ضد ميكروبي آنها را مهار نمايد، زيرا باكتري‌هاي بيماري‌زا، پتاسيم آمينوبنزوآت را بهتر از سولفوناميدها و آمينوساليسيلات‌ها جذب مي‌كنند. 

 

   نکات قابل توصيه
1- براي كاهش ناراحتي‌هاي گوارشي، دارو با غذا مصرف شود و در صورت تداوم مشكلات گوارشي به پزشك مراجعه گردد.
2- مصرف هر يك از دفعات دارو با يك ليوان آب يا شير، ناراحتي‌هاي گوارشي را به حداقل مي‌رساند.
3- پودر يا قرص دارو قبل از مصرف در آب يا آب ميوه حل شده و ميل گردد.
4- مصرف دارو بدون تغذيه مناسب طي روزهاي متوالي، ممكن است به كاهش قندخون منجر شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: روزانه مقدار 12 گرم معمولاً در 6-4 نوبت منقسم با غذا تجويز مي‌گردد.
كودكان: روزانه mg/kg 220 معمولاً در 6-4 نوبت منقسم با غذا مصرف مي‌شود. 

 

   اشکال دارویی
Tablet: 500mg