اطلاعات دارو تربینافین موضعی  Terbinafine Topical در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو تربینافین موضعی Terbinafine Topical

گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
توجه: در مورد تربينافين خوراكي به تك‌نگار اين دارو در فصل سوم مراجعه شود.
اين فرآورده براي درمان عفونت‌هاي tinea cruris, tinea pedis يا tenea crporis مربوط به E.T. mentagrophytes يا T.rubrum مي‌باشد. همچنين از آن براي درمان كانديديازيس جلدي و pityriasis versicolor استفاده مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو با مهار اسكوالن اپي‌اكسيداز، باعث كاهش بيوسنتز استرول در قارچ‌ها مي شود. اين عمل موجب كاهش ارگوسترول و تجمع اسكوالن در سلول قارچ و سرانجام مرگ سلول قارچ مي‌گردد. 

 

  فارماکوکينتيک
بعد از مصرف موضعي به طور متوسط 5/3% مقدر تجويز شده از راه ادرار و مدفوع دفع مي‌شود. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت حساسيت مفرط به هر يك از اجزاء فرآورده، نبايدمصرف شود. 

 

   هشدارها
1- قبل از مصرف، تشخيص بيماري بايد به وسيله آزمايشات مستقيم ميكربي يا كشت تأييد گردد.
2- فرآورده فقط براي مصرف خارجي است، از مصرف خوراكي، چشمي و داخل واژن خودداري شود.
3- در صورت عدم موفقيت درمان بااين فرآورده، بايد در تشخيص تجديد نظر كرد. 

 

   عوارض جانبي
تحريك، سوزش، خارش و خشكي عوارض جانبي اين فرآورده هستند. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
در صورت بروز حساسيت يا علائم تحريك، مصرف دارو قطع و درمان مناسب شروع شود. 

 

   مقدار مصرف
نواحي عفوني را بايد روزانه دو بار با فرآورده پوشش داد، تا علائم باليني بهبود يابد. طول درمان بايد بيش از يك هفته وكمتر از 4 هفته باشد. 

 

   اشکال دارویی
‏Topical Cream: 1%