اطلاعات دارو تیتانیوم دی اکساید  Titanium Dioxide در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide

گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
اين فرآورده براي پيشگيري از افتاب‌سوختگي به كار مي‌رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين فرآورده باايجاد يك مانع فيزيكي و انعکاس، انتشار، جذب و مهار اشعه ماوراء بنفش، نفوذ اين اشعه را از طريق اپي‌درميس به حداقل مي‌رساند. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
اين فرآورده نبايد براي كودكان با سن كمتر از 6 ماه مصرف شود. 

 

   هشدارها
1- مصرف اين دارو ممكن است باعث وخيم‌تر شدن بيماري‌هاي فتودرماتوز، درماتيت، لوپوس اريتماتوز، فيتوفتودرماتوز، گزرودرماي پيگمانتازوم، هرپس لبياليس و ليكن روبوپلانوس مي‌شود، قبل از مصرف بايد آزمون جلدي انجام شود.
2- در صورت سابقه حساسيت به فرآورده‌هاي محافظ آفتاب بااحتياط مصرف شود.
3- اين دارو براي مصرف خارجي است و از تماس فرآورده با چشم جلوگيري مي‌شود.
4- در صورت تحريك جلدي، مصرف دارو بايد قطع شود. 

 

   عوارض جانبي
خشكي، سوزش و سخت شدن پوست و درماتيت تماس آلرژيك و فتوآلرژيك، فوليكوليت، تحريك پوستي و جوش پوستي از عوارض جانبي اين دارو مي‌باشند 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1- علاوه بر استعمال فرآورده، از تماس با نور خورشيد از ساعت 10 تا 2 بعدازظهر پرهيز شود.
2- SPF اين دارو 15 بوده و قادر به جذب اشعه UVB به ميزان بيشتر از 92% مي‌باشد.
3- اين فراورده حاوي الكل مي‌باشد از مجاورت بامصرف فرآورده در كنار آتش جلوگيري شود.
4- قبل از مصرف، فرآورده رابايد به شدت تكان داد. 

 

   مقدار مصرف
نيم ساعت قبل از تماس بانور خورشيد، فرآورده بايد به طور يكنواخت و به ميزان كافي به همه سطوح پوست كه در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند ماليده شود. در صورت نياز يا برطرف شدن فراورده هر 2-1 ساعت مي‌توان مجدد دارو را مصرف نمود. 

 

   اشکال دارویی
Lotion: (Titanium dioxide 3.6% + Zinc oxide 14% )