اطلاعات دارو سولفور  Sulfur در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سولفور Sulfur

گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
اين فرآورده به عنوان داروي كمكي در درمان آكنه ولگاريس به كار مي‌رود. همچنين از ان در درمان درماتيت سبوريك، جرب يا گال (براي بيماران باسن كمتر از 2 سال يا زنان باردار و شيرده) و روزاسه مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
سولفور داراي اثر ميكروب‌كش، قارچ‌كش، انگل‌كش و كراتئوليتيك مي‌باشد. اثر ميكروب‌كشي اين دارو ممكن است به علت تبديل به اسيدپانتوتينيك به وسيله سلول‌هاي اپيدرمال يا به وسيله ميكروارگانيسم‌هاي خاصي مي‌باشد. 

 

 
   عوارض جانبي
تحريك جلدي، قرمزي و پوسته‌ريزي از عوارض جانبي اين فرآورده هستند. 
 
   تداخل دارویی
همراه با داروهاي پوسته‌ريز(مثل بنزوئيل پراكسايد، رزورسينول، اسيدساليسيليك، ترتينوئين)، فرآورده های موضعی ضد آکنه، داروهای قابض، فرآورده‌هاي حاوي الكل، ايزوترتينوئين، فرآورده‌هاي آرايشي حاوي دارو، تركيبات جيوه، بايد با احتياط اين فرآورده را مصرف كرد. 
 
   نکات قابل توصيه
1- اين فرآوره براي مصرف خارجي است، از تماس آن با چشم جلوگيري شود.
2- در صورت احتمال حساسيت مفرط به سولفور با احتياط مصرف شود. 
 
   مقدار مصرف
بااستفاده از آب گرم و صابون سولفور، روي محل موردنظر بايد كف زياد ايجاد كرد و به طور كامل شستشو داد. مجدداً با صابون كف ايجادكرد و براي چندين دقيقه موضع مورد نظر را مالش داد، بدون شستشو، كف اضافي بايد با يك حوله يادستمال پاك شود. 
 
   اشکال دارویی
Soap: 10%(100g)