اطلاعات دارو هيدروكسيد آلومينيوم  Aluminium Hydroxide در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو هيدروكسيد آلومينيوم Aluminium Hydroxide

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی رازک داروسازی لقمان    
   

 

   موارد مصرف
هيدروكسيد آلومينيوم براي درمان علامتي سوزش معده ناشي از ترشح اسيد، سوء هاضمه ناشي از اسيد و ترش كردن، جلوگيري از عوارض برگشت محتويات معده به مري و همچنين جهت جلوگيري از تشكيل سنگهاي ادراري فسفاته براي كاهش فسفات خون استفاده مي گردد. 

 

   مکانیسم اثر
به عنوان ضد اسيد، اين دارو اسيد معده را خنثي مي نمايد ولي به طور مستقيم روي توليد اسيد تاثيري ندارد. هيدروكسيد آلومينيوم موجود در اين فرآورده با يون فسفات در روده پيوند يافته و فسفات آلومينيوم نامحلول تشكيل مي دهد كه از راه مدفوع دفع مي گردد. بنابراين فسفات سرم و ادرار را كاهش مي دهد. 

 

  فارماکوکينتيک
مقادير كمي از آلومينيوم موجود در اين فرآورده جذب مي گردد. اثر اين دارو در صورت مصرف قبل از غذا به عنوان ضد اسيد 60-20 دقيقه و يك ساعت در صورت مصرف بعداز غذا تا سه ساعت باقي مي ماند. دفع اين دارو از راه مدفوع و در صورت جذب از طريق كليه صورت مي گيرد. 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در صورت وجود كمي فسفات خون، انسداد روده و پورفيريا نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در موارد زير اين دارو با احتياط مصرف شود: بيماري آلزايمر، وجود علايم آپانديسيت، يبوست، انسداد مجراي معده- روده، هموروئيد و عيب كار كليه.
2. ظرفيت خنثي سازي اسيد در مورد هيدروكسيد آلومينيوم در مقايسه با ضد اسيدهاي حاوي منيزيم كمتر است.
3. در صورت مصرف طولاني مدت به خصوص در بيماران با شكستگي استخوان بايد رژيم جبران كننده فسفات داده شود. 

 

   عوارض جانبي
در صورت مصرف طولاني مدت اين دارو در بيماران با نارسايي مزمن كليه ممكن است ايجاد تغييرات خلقي و رواني كند. با مصرف طولاني مدت ممكن است باعث ايجاد يبوست، درد استخواني ناشي از تخليه فسفات، كاهش اشتها، كاهش غير عادي وزن و سفيد شدن مدفوع گردد. 

 

   تداخل دارویی
اين دارو زماني كه همزمان با بسياري از داروها مصرف گردد، مي تواند در جذب آنها مداخله پيدا كند و بنابراين بايد از لحاظ مقدار مصرف و زمان مصرف مورد دقت بيشتري قرار گيرد. از جمله اين داروها مي توان از كينيدين، داروهاي ضدانعقاد خوراكي، تركيبات ضد ديسكينزي، رانيتيدين، گليكوزيدهاي ديژيتال، ايزونيازيد، كتوكونازول، فنوتيازين ها، ويتامين A تتراسايكلين ها، تيوگزانتين ها و فلوئور سديم نام برد.
به طور كلي بايد به بيمار توصيه نمود از مصرف داروها طي 2-1 ساعت پس از مصرف آنتاسيدها خودداري كنند. 

 

   نکات قابل توصيه
1. براي درمان زخم هاي گوارشي، بهترين اثر دارو زماني خواهد بود كه 3-1 ساعت بعد از غذا و يا هنگام خواب مصرف شود.
2. سوسپانسيون را قبل از مصرف بايد تكان داد و قرص را به خوبي جويد.
3. احتمال بروز يبوست با مصرف اين دارو وجود دارد كه مي توان با استفاده از فيبرهاي غذايي ميزان آن را كاهش داد. 

 

   مقدار مصرف
به عنوان ضد اسيد 1200-600 ميلي گرم از سوسپانسيون يا قرص 6-4 بار در روز بين غذا و هنگام خواب مصرف مي شود. به عنوان كمك درمان زخم گوارشي 3600-960 ميلي گرم از سوسپانسيون هر 2-1 ساعت در روز مصرف مي شود. در موارد شديد 8/4-6/2 گرم با آب رقيق كرده مصرف گردد. به عنوان پايين آورنده هاي فسفات خون 8/4-9/1 گرم از سوسپانسيون سه تا چهار بار در روز همراه با رژيم غذايي كم فسفات استفاده گردد. مقدار مصرف در كودكان توسط پزشك تعيين گردد. 

 

   اشکال دارویی
Chewable Tablet: 300 mg
Suspension: 320 mg/5 ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آلومینیوم هیدروکساید رازک 300 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید لقمان 320 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALUMINIUM HYDROXIDE RAZAK 300MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
ALUMINIUM HYDROXIDE LOGHMAN 320MG/5ML SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]