اطلاعات دارو متوكلوپراميد  Metoclopramide در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو متوكلوپراميد Metoclopramide

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی زهراوی
داروسازی اسوه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی سینا دارو
داروسازی الحاوی داروسازی تهران شیمی داروسازی دانا داروسازی کاسپین تامین
   

 

   موارد مصرف
متوكلوپراميد در درمان تهوع و استفراغ ناشي از جراحي يا شيمي درماني، برگشت محتويات معده به مري، آهسته بودن تخليه معده، جلوگيري از پنوموني ناشي از آسپيراسيون، سردرد عروقي، سكسكه مقاوم و فلج معده ديابتيك مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
متوكلوپرآميد احتمالاً شل شدن عضلات صاف معدي ناشي از دوپامين را مهار مي كند و بنابراين باعث تقويت اثرات كولينرژيك مي شود. اثرات ضدتهوع دارو ناشي از افزايش آستانه فعاليت گيرنده هاي شيميايي (CTZ) مي باشد. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب متوكلوپراميد از دستگاه گوارش سريع است. متابوليسم آن كبدي و نيمه عمر دارو 6-4 ساعت است. زمان شروع اثر دارو از راه خوراكي 60-30 دقيقه، تزريق عضلاني 15-10 دقيقه و تزريق وريدي 3-1 دقيقه است. طول اثر دارو 2-1 ساعت است و دفع آن عمدتاً كليوي است. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت ابتلا بيمار به صرع، ‌خونريزي گوارشي، انسداد مكانيكي يا پرفوراسيون مجراي گوارش يا فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در صورت عيب شديد كار كليه يا كبد بايد با احتياط مصرف شود.
2. در صورت عيب شديد كار كليه يا كبد مقدار مصرف دارو بايد به حدود نصف كاهش يابد.
3. احتمال بروز عوارض اكستراپيراميدال در كودكان و سالخوردگان وجود دارد. 

 

   عوارض جانبي
تغييرات فشار خون، تاكيكاردي،‌عوارض خارج هرمي و ديسكنزي، اسهال، سرگيجه، بيقراري، خستگي يا ضعف غير عادي، از عوارض جانبي دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف متوكلوپراميد باساير داروهاي مضعف CNS باعث تشديد عوارض سداتيو دارو مي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. تزريق وريدي متوكلوپراميد بايد به آهستگي و طي 2-1 دقيقه انجام شود.
2. شكل خوراكي دارو بايد 30 دقيقه قبل از هر وعده غذا و موقع خواب مصرف شود. 

 

   مقدار مصرف
خوراكي:
بزرگسالان :
براي درمان فلج معده ناشي از ديابت 10 ميلي گرم 30 دقيقه قبل از شروع علائم يا قبل از غذا و هنگام خواب، تا حداكثر 4 بار در روز مصرف مي شود. در درمان برگشت محتويات معده به مري 15-10 ميلي گرم 30 دقيقه قبل از شروع علائم يا قبل از غذا و هنگام خواب،‌تا حداكثر 4 بار در روز مصرف مي شود. در درمان سكسكه مقدار 20-10 ميلي گرم 4 بار در روز به مدت يك هفته تجويز مي شود. در صورت نياز مقدار اوليه 10ميلي گرم به صورت تزريق عضلاني تجويز مي شود. حداكثر مقدار مصرف دارو mg/kg/day0/5 است.
كودكان : در درمان تاخير تخليه معده يا به عنوان محرك پريستالتيك در كودكان 14-5 سال مقدار 5-5/2 ميلي گرم 3 بار در روز 30 دقيقه قبل از غذا و هنگام خواب تجويز مي شود.
تزريقي:
بزرگسالان : در درمان تاخير معده يا محرك پريستالتيك 10 ميلي گرم تزريق وريدي مي شود. در درمان سكسكه ابتدا 10 ميلي گرم تزريق آهسته وريدي مي شود. و سپس به صورت خوراكي ادامه مي يابد. به عنوان ضدتهوع در شيمي درماني mg/kg2 براي 30 دقيقه قبل از شيمي درماني تجويز مي شود كه در صورت نياز هر 2 يا 3 ساعت تكرار مي شود. در صورت نياز مي توانmg/kg1 از دارو را به صورت انفوزيون وريدي تجويز كرد. به عنوان ضدتهوع بعد از جراحي 20-10 ميلي گرم نزديك پايان جراحي تزريق عضلاني مي شود.
كودكان :به عنوان ضد تهوع و در درمان تاخير معده يا محرك پريستالتيك mg/kg1 به صورت مقدار واحد تجويز مي شود كه در صورت نياز يك ساعت بعد تكرار مي شود. 

 

   اشکال دارویی
Drop: 60 mg/15 ml
Injection: 10 mg/2 ml
Tablet:10 mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول متوکلوپرامید داروپخش 10 میلی گرم/2میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قطره خوراکی متوکلوپرامید دی پی 4میلی گرم/میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قطره متوکلوپرامید-الحاوی 4 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قطره خوراکی متوکلوپرامید-بهسا 4میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول نرم ژلوپرامید 10 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
آمپول پلادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
METOCLOPRAMIDE DAROUPAKHSH 10MG/2ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE DP 4MG/ML 15ML ORAL DROP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
OSVE-METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
Metoclopramide-Alhavi 4 mg/ml Drop
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE-BEHSA 4MG/ML 15ML ORAL DROP
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
DEMETIC 10MG/2ML AMP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE-KHARAZMI 4MG/ML 15ML ORAL DROP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG/2ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
PLAZILIN 4MG/ML 15ML DROP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
METOPAMID 10MG/2ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
PLADIC 10MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]