اطلاعات دارو امپرازول  Omeprazole در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو امپرازول Omeprazole

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
KRKA داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی سجاد داروی شرق
دارو پخش – کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی خوارزمی داروسازی سها
داروسازی آریا داروسازی پارس دارو داروسازی راموفارمین داروسازی شهر دارو
داروسازی اسوه داروسازی پور سینا داروسازی رها داروسازی عبیدی
داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی روز دارو داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی امین داروسازی تهران شیمی داروسازی زهراوی داروسازی کیمیدارو
داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو فرآورده های تزریقی دارویی ایران
داروسازی ایران دارو      
   

 

   موارد مصرف
امپرازول در درمان زخم هاي خوش خيم معده و دوازدهه، زخم هاي وابسته به هليكوباكتري پيلوري، سندروم زولينجر- اليسون، كاهش اسيد معده در جراحي و پيشگيري كوتاه مدت بازگشت محتويات معده و درمان بيماري به كار برده مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو با مهار پمپK+/H+/ATPase باعث مهار توليد اسيد در معده مي گردد. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب دارو سريع است و دارو با كاهش اسيد معده به جذب خود كمك مي كند. متابوليسم آن كبدي است و از راه كليه دفع مي گردد. نيمه عمر آن بين 1-5/0 ساعت مي باشد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
اين دارو بايد در بيماران مبتلا يا داراي سابقه ابتلاي به بيماري مزمن كبدي، با احتياط مصرف گردد. 

 

   عوارض جانبي
از عوارض شايع اين دارو مي توان سردرد، اسهال، بثورات جلدي، كهير و سرگيجه را نام برد. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد انعقاد خوراكي مانند وارفارين باعث افزايش اثر وارفارين مي گردد. مصرف همزمان اين دارو با ديازپام و داروهاي ضدصرع مثل فني توئين باعث افزايش اثر آن مي گردد. 

 

   نکات قابل توصيه
1. در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و كهير طي درمان، به پزشك مراجعه شود.
2. در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد.
3. كپسول دارو بايد بلافاصله قبل از غذا و ترجيحاً در صبح مصرف شود. 

 

   مقدار مصرف
در ناراحتي ها و زخم هاي خوش خيم معده و دوازدهه مقدار mg/day20 به مدت 8-4 هفته مصرف مي شود. در موارد شديد مي توان مقدار مصرف را به mg/day40 افزايش داد. در صورت نياز مقدار نگهدارنده mg/day20 مصرف مي شود. در زخم هاي گوارشي همراه با هليكوباكتر پيلوري مقدار مصرف فوق همزمان با آنتي بيوتيك مناسب مصرف مي گردد.
در سندرم زولينجر – اليسون با مقدار اوليه mg/day 60 شروع مي شود. مقدار معمول در چنين مواردي بسته به نياز بيمار بين mg/day 120-20 مي باشد. براي كاهش اسيد معده پيش از جراحي ابتدا60 ميلي گرم در عصر روز قبل از جراحي مصرف مي گردد و 6-2 ساعت قبل از جراحي 40 ميلي گرم و ديگر مصرف مي شود. در بازگشت محتويات معده به مريmg/day 20 روزانه به مدت 8-4 هفته كه در صورت نياز تا 40 ميلي گرم قابل افزايش است، مصرف مي شود.
كودكان : مصرف اين دارو در كودكان توصيه نمي شود. 

 

   اشکال دارویی
Capsule: 20 mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول اولتاپ 20 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
کپسول امپرازول دی.پی 20 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
کپسول امپرازول-آریا 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
کپسول امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول-ناژو 20 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول امپرازول پارس دارو 20 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول پورسینا 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
کپسول امزول 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول تهران شیمی 20 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کپسول امپرازول-جالینوس 20 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
کپسول امپراکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول امپرازول رامین 20 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
کپسول امپرازول رها 20 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
کپسول پایلوزک 20 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
کپسول امپرازول سبحان دارو 20 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
کپسول گاسترومکس 20 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
کپسول مرازول 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول مپرازون 20 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کپسول امپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
کپسول امپرازول آی پی پی 20 میلی گرم
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ULTOP 20 CAPSULE
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
OMEPRAZOLE D.P 20MG CAP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE-ARYA 20MG CAP
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
EXIPRAZOLE 20MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE IRANDAROU 20MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE-NAJO 20MG CAP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
OMEBIOZOLE 20MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE PARSDAROU 20MG CAP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE POURSINA 20MG CAP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
OMEZOL 20MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE TEHRAN CHEMIE 20MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE-JALINOUS 20MG CAP
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
OMEPRAKIM 20MG CAP
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE KHARAZMI 20MG CAP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE RAHA 20MG CAP
داروسازی رها [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PILOZEC 20MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE SOBHANDAROU 20MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE SAJAD DAROU 20MG CAP
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]
   
GASTROMEX 20MG CAP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
MERAZOLE 20MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
MEPRAZON 20MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE CHEMIDAROU 20MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
OMEPRAZOLE IPP 20MG CAP
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]