اطلاعات دارو هيدروكسيد منيزيم  Magnesium Hydroxide در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی سها داروسازی مینو
   

 

   موارد مصرف
1. اين دارو را ميتوان به عنوان ضد اسيد مصرف نمود.
2. هيدروكسيد منيزيم ( و سولفات منيزيم) در درمان كوتاه مدت يبوست مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
اثر ضد اسيد اين دارو همانند بقيه آنتي اسيدها ناشي از خنثي سازي اسيد معده توسط دارو استولي نمي تواند اثر مستقيم روي توليد اسيد معده داشته باشد. به عنوان مسهل يا جذب آب به داخل روده ناشي از فشار اسموتيك، حركات دودي روده و دفع مدفوع را تسهيل مي كند. 

 

  فارماکوکينتيک
هيدروكسيد منيزيم يك ضد اسيد سريع الاثر مي باشد. 10 درصد منيزيم مصرف شده در دارو جذب مي گردد. اثر اين فرآورده به عنوان ملين 3-5/0 ساعت بعد از مصرف شروع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
درعيب شديد كار كليه، تركيبات حاوي منيزيم نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. ظرفيت خنثي سازي اسيد اين فرآورده كم مي باشد.
2. مصرف مكرر و زياد به عنوان ضداسيد باعث بروز اثرات مسهلي اين دارو مي گردد.
3. به دليل اثر اسموتيك اين دارو و جذب آب از خون، بايد همراه با يك ليوان آب مصرف گردد.
4. در كودكان با احتياط مصرف گردد، زيرا احتمال افزايش منيزيم خون وجود دارد. 

 

   عوارض جانبي
با مصرف طواني اين فرآورده احتمال بروز اختلال الكتروليتي با علائم سرگيجه، منگي، ضربان نامنظم قلب، تغييرات خلقي و رواني، خستگي و ضعف وجود دارد. اين اثرات در صورت وجود نارسايي كليه، به دليل تجمع منيزيم در بدن، تشديد مي گردد. اسهال، تهوع و استفراغ از ديگر عوارض آن است. 

 

   تداخل دارویی
 

مصرف همزمان ضد اسيدها با ساير داروها مي تواند در جذب آنها مداخله كند و بنابراين بايد از لحاظ مدت زمان مصرف مورد دقت بيشتري قرار گيرد. از جمله اين داروها ميتوان از كينيدين، داروهاي ضدانعقاد خوراكي، تركيبات ضد ديسكينزي، داروهاي ضد موسكاريني، سايمتيدين، گليكوزيدهاي ديژيتال، ايزونيازيد، كتوكونازول، لوودوپا، متنامين، فنوتيازين ها، فسفات ها، ساليسيلات ها، پلياسترن سولفونات، ويتامين D، تتراسايكلين ها و تيوگزانتين ها نام برد.

 

 

   نکات قابل توصيه
1. مصرف اين دارو در كودكان به عنوان ضد اسيد درهر نوبت بايد حداقل با نصف ليوان آب يا ساير مايعات همراه باشد.
2. قبل از استفاده از سوسپانسيون بايستي شيشه دارو به خوبي تكان داده شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان : به عنوان ضد اسيد 15-5 ميلي ليتر چهار بار در روز با يك ليوان آب و به عنوان مسهل 60-30 ميلي ليتر به صورت مقدار واحد همراه با يك ليوان آب يا ساير مايعات مصرف مي گردد.
كودكان : در كودكان تا 12 سال به عنوان ضد اسيد 5-5/2 ميلي ليتر حداكثر 4 بار در روز و به عنوان مسهل در كودكان تا يك سال 5 ميلي ليتر و در كودكان 12-1 سال، مقدار 30-5/7 ميلي ليتر به صورت مقدار واحد مصرف مي گردد. 

 

   اشکال دارویی
Suspension: 8% 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر
داروسازی سها [ ایران ]
   
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر
داروسازی مینو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LAXIGEL 240ML SUSP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
LAX-MEL 8% 240ML SUSP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP
داروسازی سها [ IRAN ]
   
MINOOMAG 8% 240ML SUSP
داروسازی مینو [ IRAN ]