اطلاعات دارو پانتوپرازول  Pantoprazole در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پانتوپرازول Pantoprazole

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
COMBINO PHARM داروسازی اسوه داروسازی تهران شیمی داروسازی سامی ساز
NYCOMED داروسازی اکتوورکو داروسازی جابربن حیان داروسازی عبیدی
SANDOZ داروسازی ایران دارو داروسازی جالینوس داروسازی فارابی
SIDEFARMA S.A. داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی مهر دارو
SUN PHARMACEUTICAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی راموفارمین داروسازی کوشان فارمد
داروسازی آریا داروسازی تسنیم داروسازی روز دارو داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی آوه سینا داروسازی تهران دارو داروسازی روناک دارو داروسازی کیمیدارو
   

 

   موارد مصرف
Pantoprazole یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است و به صورت نمک سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. mg 28/11 Pantoprazole Sodium تقریباً معادل با 10 میلی گرم Pantoprazole می باشد که دوزهای تجویزی باید در صبح مصرف شوند. در درمان ریفلاکس معده مروی دوز معمول خوراکی 20 تا 40 میلی گرم یکبار در روز به مدت 4 هفته می باشد که در صورت لزوم تا 8 هفته ادامه می یابد. در درمان بیماری زخم معده 40 میلی گرم روزانه مصرف می شود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
اوج غلظت پلاسمایی طی 2 تا 5/2 ساعت بعد از دوز خوراکی ایجاد می شود. میزان زیست دستیابی خوراکی حدود 77% می باشد و بعد از دوز منفرد یا چندتایی تغییری نمی کند. 98% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و به طور وسیع در کبد متابولیزه می شود که این امر عمدتاً توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C9 صورت می گیرد. اکثر متابولیت ها (حدود 80%) از طریق ادرار دفع می شوند و باقی مانده در صفرا دفع می گردند. نیمه عمر حذف نهایی آن حدود یک ساعت است که در اختلالات کبدی افزایش می یابد مثلاً در بیماران سیروزی نیمه عمر دارو 3 تا 6 ساعت می باشد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. در اختلالات شدید کبدی نیاز به کاهش دوز می باشد و عملکرد کبدی می بایست به صورت منظم مانیتور گردد. 

 

   تداخل دارویی
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. 

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق پانتوپرازول کومباکسونا 40 میلی گرم
COMBINO PHARM [ اسپانیا ]
  امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق پانتوزول 40 میلی گرم
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوزول 40 میلی گرم
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوزول 20 میلی گرم
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم
SANDOZ [ اتریش ]
SANDOZ [ ترکیه ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرم
SANDOZ [ اتریش ]
SANDOZ [ ترکیه ]
  داروسازی بهستان تولید
پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم
SANDOZ [ اتریش ]
LEK [ اسلوونی ]
  بهستان دارو
پودر قابل تزریق پنتوپرازول 40میلی گرم
SIDEFARMA S.A. [ پرتغال ]
  جابر طب پارس
پودر قابل تزریق پانتوسید 40 میلی گرم
SUN PHARMACEUTICAL [ هند ]
  ویرالیان گروه
قرص پنتوسک 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص پنتوسک 40 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص انتریک کوتد نولپازا 40 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص انتریک کوتد نولپازا 20 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 40 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 20 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول-ناژو 20 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول-ناژو 40 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم
داروسازی تسنیم [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم
داروسازی تسنیم [ ایران ]
   
کپسول پنتوبست 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
کپسول پنتوبست 40 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص پنتومید 40 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص پنتومید 20 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
پودر قابل تزریق پنتوپرازول جابر 40 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
کپسول پنزول 40 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
کپسول پنزول 20 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص پنزول 20 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص پنزول 40 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص پنتوکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
   
قرص پنتوس 40 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص پنتوس 20 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
كپسول آهسته تاخيري پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
كپسول آهسته تاخيري پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
پودر قابل تزریق پانجکت 40 میلی گرم
داروسازی کوشان فارمد [ ایران ]
   
کپسول پنتوفارم 40 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کپسول پانتوفارم 20 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول کیمیدارو 40 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
آمپول پنتوپرازول سی دی 40 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص پنتوپرازول سی دی 20 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PANTOPRAZOLE COMBAXONA Injection,Powder 40 mg
COMBINO PHARM [ SPAIN ]
  امید دارو سلامت
PANTOZOL IV Injection,Powder 40 mg
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی اکسیر
PANTOZOL Tablet 40 mg,Delayed Release
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی اکسیر
PANTOZOL Tablet 20 mg,Delayed Release
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی اکسیر
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed Release
SANDOZ [ AUSTRIA ]
SANDOZ [ TURKEY ]
  داروسازی بهستان تولید
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed Release
SANDOZ [ AUSTRIA ]
SANDOZ [ TURKEY ]
  داروسازی بهستان تولید
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg
SANDOZ [ AUSTRIA ]
LEK [ SLOVENIA ]
  بهستان دارو
PANTOPRAZOLE Injection,Powder 40 mg
SIDEFARMA S.A. [ PORTUGAL ]
  جابر طب پارس
PANTOCID Injection,Powder 40 mg
SUN PHARMACEUTICAL [ INDIA ]
  ویرالیان گروه
PANTOSEC 20MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
PANTOSEC 40MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE AVICENNA 40MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE AVICENNA 20MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
Nolpaza 40 MG EN TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
Nolpaza 20 MG EN TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 40MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 20MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE-NAJO® 20MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE-NAJO 40MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
PANTOBIOZOLE 40MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PANTOBIOZOLE 20MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAP
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
   
PANTOBEST 20MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
PANTOBEST 40MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
PENTOMID 40MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
PENTOMID 20MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE JABER 40MG FOR INJECTION
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
PANZOL 40MG CAP
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
PANZOL 20MG CAP
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
PANZOL 20MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
PANZOL 40MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
PANTOKIM 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE RAMIN 20MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE RAMIN 40MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PEPTICARE 40MG FOR INFUSION
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]
   
PANTOSS 40MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
PANTOSS 20MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE FARABI 40MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE FARABI 20MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Pantoprazole FARABI 40 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
Pantoprazole FARABI 20 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
PANJECT 40MG FOR INJ
داروسازی کوشان فارمد [ IRAN ]
   
PANTOPHARM 40MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
PANTOPHARM 20MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE CHIMIDAROU 40MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE CD 40MG INJECTION
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
PANTOPRAZOLE CD 20MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]