اطلاعات دارو سوربيتول  Sorbitol در جدول زیر آمده است.

 
نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سوربيتول Sorbitol

گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اسوه داروسازی پور سینا داروسازی لقمان داروسازی مداوا
داروسازی ایران دارو داروسازی فارماشیمی    
   

 

   موارد مصرف
الف – سوربيتول به عنوان ملين هيپراسموتيك در درمان كوتاه مدت یبوست مصرف مي شود.
ب-سوربيتول به عنوان شيرين كننده در فرآورده هاي دارويي بكار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
جذب سوربيتول از مجراي گوارش بسيار ضعيف است. اين ماده در كبد متابوليزه شده و به فروكتوز تبديل مي شود. بخشي از سوربيتول نيز به گلوكوز متابوليزه مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
سوربيتول در بيماران مبتلا به عدم تحمل ارثي فروكتوز يا در بيماران مبتلا به عيب كار كليه يا آسيب شديد كبد نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
مصرف مقادير زياد اين دارو ممكن است سبب بروز نفخ، درد شكم و اسهال شود. 

 

 
   مقدار مصرف
به عنوان ملين اسموتيك، از راه خوراكي يا ركتال، مقادير 50-20 گرم از دارو مصرف مي شود. 
 
   اشکال دارویی
Powder:5 g/Sachet
Oral Sol: 70% 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
ساشه سوربیتول ایران دارو 5 گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
ساشه سوربیتول پورسینا 5 گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
ساشه سوربیتول فارماشیمی 5 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
ساشه سوربیتول لقمان 5 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
ساشه مداسوربیت
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SORBITOL OSVAH 5G SACHET
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
SORBITOL IRANDAROU 5G SACHET
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
SORBITOL PURSINA 5G SACHET
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
SORBITOL PHARMACHIMI 5G SACHET
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
SORBITOL LOGHMAN 5G SACHET
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
MODASORBIT SACHET
داروسازی مداوا [ IRAN ]