اطلاعات دارو بالانسد سالت  Balanced Salt در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بالانسد سالت Balanced Salt

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی شهید قاضی      
   

 

   موارد مصرف
براي شستشوي چشمها درحين اعمال جراحي مختلف بكار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين محلول ايزوتونيك بوده و حاوي الكتروليت هاي لازم براي فعاليت متابوليسمي طبيعي سلول ها مي باشد. 

 

 
   هشدارها
اين فراورده براي تزريق يا انفوزيون داخل وريدي نيست. فقط در شرايط آسپتيك مصرف مي شود. 
 
   عوارض جانبي
كراتوپاتي، واكنشهاي التهابي بعد از عمل، ادم قرنيه از عوارض جانبي احتمالي اين فراورده هستند. 
 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه
1. اين فراورده فاقد هر گونه ماده محافظ است و نبايد از يك فراورده براي بيشتر از يك بيمار مصرف شود.
2. احتمال بروز ادم و كدورت قرنيه بعد از مصرف اين فراورده وجود دارد، احتياط لازم هنگام مصرف بايد صورت گيرد.
3. اين فراورده را بايد در 30-8 درجه سانتي گراد نگهداري شود. از انجماد فراورده جلوگيري شود.
4. براي بيماران ديابتي با احتياط مصرف شود. 
 
   مقدار مصرف
مقدار مصرف: فراورده را بايد طبق دستور سازنده وبر حسب نوع عمل جراحي مصرف نمود. 
 
   اشکال دارویی
Solution:15,18,500ml 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول چشمی بالانسد سالت 1000 میلیلیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
محلول چشمی بالانسد سالت 500 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BALANCED SALT 1000ML GHAZI OPH SOL P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
BALANCED SALT 500ML GHAZI OPH SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]