اطلاعات دارو فسفات سدیم  Phosphate sodium در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فسفات سدیم Phosphate sodium

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اکسیر      
   

 

   موارد مصرف
فسفات براي جبران كمبود فسفر خون مصرف مي شود. اسيدي شدن ادرار ناشي از اين دارو، اثر داروهايي را كه براي بروز اثر ضد باكتري خود به محيط اسيدي نياز دارند (مانند متنامين)، افزايش مي دهد. اين دارو غلظت كلسيم ادرار را كم مي كند و مانع رسوب كلسيم در مجاري ادرار مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
در توبول ديستال كليوي، هيدروژن ترشح شده در سلول توبول از طريق تعويض با سديم، نمكهاي فسفات دي بازيك را به مونوبازيك تبديل مي كند. بنابراين، مقدار زيادي از اسيد ترشح مي شود، بدون آنكه pH ادرار را بمقداري پايين آورد كه انتقال هيدروژن را بوسيله شيب زياد غلظت بين سلول توبول و مايع لومينال مهار كند. اين دارو با اسيدي كردن ادرار، حلاليت كلسيم را افزايش مي دهد. 

 

  فارماکوکينتيک
فسفات از مجراي گوارش جذب مي شود. اما مقادير زياد كلسيم يا آلومينيوم ممكن است باعث ايجاد فسفات نامحلول و در نتيجه كاهش جذب آن شود. فسفات به مقدار 90 درصد از كليه و 10 درصد از مدفوع دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در بيماران مبتلا به زيادي فسفات خون، عيب شديد كار كليه و سنگ هاي ادراري فسفات، منيزيم-آمونيم نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود.
مواردي كه ممكن است با غلظت هاي زياد فسفات همراه باشند(مانند كم كاري پاراتيروئيد و بيماري مزمن كليه و رابدوميوليز)، حالاتي كه ممكن است با غلظت هاي كم كلسيم همراه باشند (مانند كم كاري پاراتيروئيد، نرمي استخوان، التهاب حاد لوزالمعده، بيماري مزمن كليه، رابدوميوليز، راشي تيسم) و حالاتي كه ممكن است با غلظت هاي زياد پتاسيم همراه باشند(مانند بي كفايتي شديد غده فوق كليه، دهيدراسيون شديد، التهاب لوزالمعده، تمرينات فيزيكي، بي كفايتي كليه، رابدوميوليز، آسيب وسيع بافت) و زيادي سديم خون. 

 

   عوارض جانبي
احتباس مايع، زيادي پتاسيم خون، زيادي سديم خون، زيادي فسفات يا كلسيم خون با مصرف اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان داروهاي كلسيم با فسفات ها ممكن است خطر رسوب كلسيم در بافت نرم را افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، كاپتوپريل، سيكلوسپورين، مدرهاي نگهدارنده پتاسيم، انالاپريل ، هپارين و ساير داروهاي حاوي پتاسيم با فسفات پتاسيم ممكن است سبب افزايش پتاسيم خون شود. مصرف همزمان اين دارو با ساير فراورده هاي حاوي فسفات خون به ويژه در بيماران مبتلا به بيماري كليوي را افزايش دهد. 

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف
خوراكي:
بزرگسالان : به عنوان اسيدي كننده ادرار، ضد سنگهاي ادراري يا تامين كننده الكتروليت، 8 ميلي مول فسفر همراه با يك ليوان آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف مي شود.
كودكان : به عنوان تامين كننده الكتروليت در كودكان تا 4 سال، 4/6 ميلي مول در 60 ميلي ليتر آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف مي شود.
در كودكان بيش از 4 سال، مقدار مصرف مشابه بزرگسالان است.
تزريقي:
بزرگسالان : به عنوان تامين كننده الكتروليت، mmole/day 10 فسفر از راه انفوزيون وريدي تزريق مي شود.
كودكان : به عنوان تامين كننده الكتروليت، mmole/day 2-1/5 فسفر از راه انفوزيون وريدي تزريق مي شود. 

 

   اشکال دارویی
Effervescent Tablet: NaH2PO4 1936mg + NaHCO3 350mg + KHCO3 315mg
Injection: (KH2PO4 225mg + K2HPO4 236mg)/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]