اطلاعات دارو کلسیم  Calcium در جدول زیر آمده است.

 
نام علمی دارو (ژنریک):

دارو کلسیم Calcium

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
  داروسازی ایران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی فرشته جویان
EuRho Vital داروسازی تهران شیمی داروسازی رها داروسازی مهر دارو
Vitane داروسازی تولید دارو داروسازی سینا دارو داروسازی مینو
دارو پخش – کارخانه داروسازی حکیم داروسازی فارابی سیمرغ داروی عطار
داروسازی اسوه داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) داروسازی فارماشیمی شرکت تعاونی صنایع مکمل غذایی آریا بصیرت
   

 

   موارد مصرف
كلسيم تزريقي براي درمان كمي كلسيم خون در بيماريهايي كه نياز به افزايش سريع غلظت يون كلسيم در سرم دارند، مانند تتاني ناشي از كمي كلسيم خون در نوزادان،تتاني ناشي از كمبود هورمون پاراتيروئيد، تتاني ناشي از كمي كلسيم خون به علت نيش حشرات يا واكنشهاي حساسيتي، نشانه هاي حاد دردهاي كوليك ناشي از مسموميت با سرب، كمبود ويتامين D و آلكالوز ،بمنظور تنظيم الكتروليت، در احياي قلبي به ويژه پس از عمل جراحي قلب باز، به منظور تقويت قدرت انقباضي ميوكارد پس از خاتمه فيبريلاسيون دهليزي و بطني يا زماني كه پاسخ كافي به اپي نفرين تزريقي وجود ندارد، بمنظور كاهش يا برطرف نمودن اثرات مضعف قلبي ناشي از زيادي پتاسيم خون و همچنين به عنوان پادزهر در درمان مسموميت با منيزيم مصرف مي شود. فراورده هاي خوراكي حاوي كلسيم به منظور جبران كمي كلسيم در بيماري هايي مانند كم كاري مزمن پاراتيروئيد، نرمي استخوان، راشي تيسم و كمي ثانويه كلسيم خون پس از مصرف داروهاي ضد تشنج مصرف مي شوند. اگر كمي مزمن كلسيم خون ناشي از كمبود ويتامين D باشد، املاح خوراكي كلسيم به عنوان مكمل غذايي در افرادي كه مقادير كافي كلسيم دريافت نمي كنند و همچنين به عنوان داروي كمكي براي پيشگيري و درمان پوكي استخوان مصرف مي شوند. 

 

   مکانیسم اثر
 

كلسيم براي عملكرد صحيح دستگاه عصبي، عضلاني و اسكلتي ضروري است. كلسيم در عملكرد طبيعي قلب، كليه، تنفس، انعقاد خون و نفوذپذيري مويرگها و غشاءسلولي نقش مهمي را ايفا مي كند. كلسيم همچنين به تنظيم آزادسازي و ذخيره هاي ناقلهاي عصبي و هورمون ها، برداشت و اتصال اسيدهاي آمينه،جذب ويتامين B12 و ترشح گاسترين كمك مي كند.

 

 

  فارماکوکينتيک
تقريباً 30-20 درصد كلسيم در روده كوچك جذب مي شود كه اين امر به حضور متابوليت هاي ويتامينpH,D روده و فاكتورهاي رژيم غذايي مانند پيوند كلسيم به فيتاتها و فيبرها بستگي دارد. جذب كلسيم در صورت وجود كمبود كلسيم يا در بيماراني كه رژيم غذايي با كلسيم كم دريافت مي كنند، افزايش يافته و در بيماران مبتلا به فقدان يا كمبود اسيد معده كاهش مي يابد. پيوند كلسيم به پروتئين پلاسما تقريباً 45 درصد است. 20 درصد كلسيم از راه كليه و 80 درصد آن از راه مدفوع دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
فراورده هاي حاوي كلسيم در زيادي اوليه يا ثانويه كلسيم خون، افزايش كلسيم ادرار، سنگهاي كلسيمي در كليه، ساركوئيدوز و مسموميت با ديژيتال نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. فراورده هاي حاوي كلسيم در موارد دهيدراسيون يا عدم تعادل ساير الكتروليت ها ،سابقه سنگهاي كليوي، عيب مزمن كار كليه، عيب كار قلب و فيبريلاسيون بطني در طول احياي قلب بايد با احتياط مصرف شود.
2. در حين درمان كمبود بيش از حد كلسيم خون، اندازه گيري ميزان كلسيم سرم در فواصل منظم ضروري است. 

 

   عوارض جانبي
اختلالات خفيف گوارشي با مصرف خوراكي و براديكاري،آريتمي و تحريك پس از تزريق وريدي از عوارض جانبي مهم املاح كلسيم مي باشند. كاهش فشار خو ن، برافروختگي يا احساس گرما، ضربان نامنظم قلب، تهوع يا استفراغ، قرمزي پوست، درد يا سوزش در محل تزريق، تعريق، گزگز و كاهش فشار خون با تزريق املاح كلسيم گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان ساير فراورده هاي حاوي كلسيم با اين داروها ممكن است سبب افزايش غلظت كلسيم سرم، بويژه در بيماران مبتلا به عيب كار كليه شود. مصرف همزمان املاح تزريقي كلسيم با ديگوكسين ممكن است خطر بروز آريتمي قلبي را افزايش دهد. املاح تزريقي كلسيم ممكن است اثرات سولفات منيزيم تزريقي را خنثي نمايند. همچنين در صورت مخلوط نمودن ملح كلسيم با سولفات منيزيم، امكان رسوب سولفات كلسيم وجود دارد. فراهمي زيستي فني توئين و كلسيم بعلت تشكيل احتمالي يك كمپلكس غير قابل جذب كاهش مي يابد. جذب تتراسيكلين هاي خوراكي بعلت تشكيل كمپلكس هاي غير قابل جذب و افزايش pH داخل معده، ممكن است كاش يابد. 

 

   نکات قابل توصيه
1. قرص ها بايد5/1-1 ساعت پس از غذا مصرف شوند.
2. در صورت امكان، از مصرف اين داروها طي 2-1 ساعت پس از مصرف ساير داروهاي خوراكي بايد خودداري شود.
3. از مصرف همزمان ساير فراورده هاي حاوي كلسيم، فسفات، منيزيم يا ويتامين D بايد خودداري شود.
4. از مصرف همزمان فراورده هاي خوراكي اين داروها با مواد غذايي حاوي فيبر و غلات بايد خودداري شود.
5. به منظور تأمين نياز روزانه به كلسيم ، رژيم غذايي مناسب بر مصرف فراورده هاي حاوي كلسيم ترجيح داده شود.
6. در صورت نياز، مصرف ويتامين D به ميزان كافي و قرار گرفتن در معرض نور خورشيد به منظور افزايش جذب كلسيم توصيه مي شود.
7. بمنظور جلوگيري از افزايش غلظت كلسيم در خون و ايست قلبي، دارو بايد به آهستگي تزريق وريدي شود.
8. بروز عوارض جانبي اغلب بعلت تزريق سريع وريدي است. با ظهور اختلالات در الكتروكارديوگرام و اظهار ناراحتي از سوي بيمار، تزريق دارو بايد بطور موقت قطع شود و پس از آن طبيعي شدن امواج و رفع ناراحتي بيمار، ادامه يابد. 

 

   مقدار مصرف
مقدار مصرف مجاز كلسيم در روز به ترتيب زير مي باشد:
شيرخواران و كودكان با سن كمتر از 3 سال:800-400 ميلي گرم، كودكان بين 10-4 سال: 800 ميلي گرم، نوجوانان و بزرگسالان:1200-800 ميلي گرم، زنان باردار و شيرده:1200 ميلي گرم.
براي پيشگيري از كمي كلسيم خون از راه خوراكي، مقادير فوق مورد استفاده قرار مي گيرد. بعنوان درمان كمي كلسيم خون، مقدار مصرف بر اساس شدت كمبود كلسيم درهر بيمار توسط پزشك بايد تعيين شود.
براي پيشگيري از كمي كلسيم خون، مقدار مصرف بر اساس نياز بيمار تعيين و انفوزيون وريدي مي شود. در درمان كمي كلسيم خون و تأمين الكتروليت حدود 1 گرم گلوكونات كلسيم بطور آهسته و با سرعت حداكثر تا 5 ميلي ليتر در دقيقه تزريق وريدي مي شود و در صورت نياز، تا زماني كه تتاني كنترل شود، مصرف آن را مي توان تكرار نمود.
بعنوان پائين آورنده پتاسيم يا منيزيم خون، مقدار 2-1 گرم بطور آهسته و با سرعت حداكثر تا 5 ميلي ليتر در دقيقه تزريق وريدي مي شود. در طول درمان، مقدار مصرف دارو بايد بر اساس پيگيري منظم وضعيت بيمار توسط الكتروكارديوگرام تنظيم شود. 

 

   اشکال دارویی
Film Coated Tablet:
Calcium (as Corbonate) 500 mg + Vitamin D 200 IU
Coated Tablet : Calcium (as Carbonate) 500 mg
Tablet: Calcium (as Gluconate) 45 mg
Tablet: Calcium Dobesilate 250 mg
Effervescent Tablet: 500 mg
(Calcium Forte)(Calcium Lactate Gluconate 2.94g +Calcium Carbonate 0.3 g) 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول بن ام دي® 40 م گ 30 عددی
[ ]
  اکسیر مد پارس
کپسول بن ام دي® 40 م گ 90 عددی
[ ]
  اکسیر مد پارس
قرص جوشان کلسيم هلث نکست 500 م گ
[ ایران ]
  تهران میلاد پرنیا
ساشه کلسيم +ويتامين د3 ديرکت استيکس® 20 عددي
[ ]
  بهستان بهداشت
قرص کلسيم د-آلفاويتامين
[ ]
  آریان سناء
کپسول نرم کلسيم دي-چف نوتريشن 90 عددی
[ ]
  افق دارو پارس
قرص کلترکس®
[ ]
  پوراطب
قرص یوروویتال کلسیم ® 600 میلی گرم
EuRho Vital [ آلمان ]
  حکیمان طب کار
قرص یوروویتال منو-آورت
EuRho Vital [ آلمان ]
  حکیمان طب کار
قرص ویتانز نیچر کلسی ویت
Vitane [ امریکا ]
  دارو درمان سپهر
قرص کلسیم-دی دی پی
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
پودر جوشان کال-دی-کال
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص اسوه-کلسیم-د
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص استئو-دی
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
قرص کلسی ماکس 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص کلسيرادون
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص روکشدار کلسيم سيترات+ويتامين د3 توليد دارو 50
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص جوشان کلسيم ويتامين ث حکيم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص جوشان کلسيم + ويتامين ث دینه
داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) [ ایران ]
   
شربت کلسیرام 240 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص کلسی پروز- د
داروسازی رها [ ایران ]
   
آمپول کلترکس 10% 10 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
قرص كلسيم – دي فارابي 500 ميلي گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص کلسیم-د فارما
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
قرص روکشدار کلسیم د فرشته جویان
داروسازی فرشته جویان [ ایران ]
   
قرص کلسیم پانتوتنات مهردارو 100 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
آمپول کلسیم گلوکونات مینو 10% 10 میلی لیتر
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص جوشان کلسیم فورت مینو
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص جوشان کلسیم-ویتامین ث مینو
داروسازی مینو [ ایران ]
   
قرص روکشدار کالمز ۵۰ عددی
سیمرغ داروی عطار [ ایران ]
   
قرص کلسيم ميلک ادواي
شرکت تعاونی صنایع مکمل غذایی آریا بصیرت [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BONE MD® 40 MG 30 CAP
[ ]
  اکسیر مد پارس
BONE MD® 40 MG 90 CAP
[ ]
  اکسیر مد پارس
CALCIUM HEALTH NEXT 500MG Tab
[ IRAN ]
  تهران میلاد پرنیا
CALCIUM+VITAMIN D3 DIREKT STICK® SACHET 20
[ ]
  بهستان بهداشت
CALCIUM-D ALFA VITAMINS 600MG/200IU TAB
[ ]
  آریان سناء
CALCIUM-D SCHIFF NUTRITION SOFT GEL 90
[ ]
  افق دارو پارس
CALTREX® Tab
[ ]
  پوراطب
EURHO VITAL CALCIUM® 600MG Tab
EuRho Vital [ GERMANY ]
  حکیمان طب کار
EURHO VITAL MENO- AVERT® TAB
EuRho Vital [ GERMANY ]
  حکیمان طب کار
VITANES NATURE CALCIVYTE® TAB
Vitane [ USA ]
  دارو درمان سپهر
CALCIUM-D DP TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CAL-D-KAL EFF POWDER
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSVE-CALCIUM-D TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSTEO-D TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
CALCIMAX 500MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CALCIRADON Tab
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
CALCIUM CITRATE+VITAMIN D3 50
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
CALCIUM VITAMIN C HAKIM EFF
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
CALCIUM+VITAMIN C DINEH EFF TAB
داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) [ IRAN ]
   
CALCIRAM 240ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
CALCIPROSE-D Tab
داروسازی رها [ IRAN ]
   
CALTREX 10% 10ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
Calsium – D FARABI 500 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CALCIUM-D PHARMA TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CALCIUM+D FERESHTEH JOUYAN F.C. Tab
داروسازی فرشته جویان [ IRAN ]
   
CALCIUM PANTOTHENATE MEHRDARU 100MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
CALCIUM GLUCONATE MINOO 10% 10ML AMP
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
CALCIUM FORTE MINOO EFF TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
CALCIUM+VITAMIN C Minoo EFF
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
CALMERZ® 50 Tablet
سیمرغ داروی عطار [ IRAN ]
   
CALCIUM MILK ADVAY Tab
شرکت تعاونی صنایع مکمل غذایی آریا بصیرت [ IRAN ]