اطلاعات دارو سرم دکستروز  Dextrose INF در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

سرم دکستروز Dextrose INF

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران
دارو پخش – کارخانه داروسازی شهید قاضی    
   

 

   موارد مصرف
محلولهاي 5 و 10 درصد دكستروز از طريق انفوزيون وريدي محيطي براي تأمين كالري در مواردي كه درمان جانشيني مايع و كالري لازم است، مصرف مي شوند. محلولهاي 20 درصد دكستروز در مواردي كه تأمين كالري كافي در حداقل حجم آب ضروري باشد، مصرف مي شود. محلول هاي 50 درصد دكستروز در درمان كمي قند خون ناشي از مصرف مقدار زياد انسولين مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
محلول هاي تزريقي دكستروز بعنوان منبع كالري و مايعات مصرف مي شوند(هر گرم گلوكز مونوهيدارت، 4/3 كالري انرژي آزاد مي كند). دكستروز تزريقي ممكن است ديورز ايجاد كند. اين ماده به راحتي متابوليزه مي شود و ممكن است از دست رفتن پروتئين و نيتروژن را كاهش داده و تشكيل گليكوژن را تسريع نمايد. 

 

  فارماکوکينتيک
گلوكز تزريقي به راحتي متابوليزه مي شود و در اثر اكسيداسيون به آب و دي اكسيد كربن تبديل مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
1. محلولهاي دكستروز در صورت وجود ديابت بدون علائم باليني يا آشكار يا عدم تحمل كربوهيدراتها و همچنين در نوزادان مادران مبتلا به ديابت ، بايد با احتياط مصرف شوند.
2. محلولهاي هيپرتونيك دكستروز ممكن است در صورت مصرف از راه انفوزيون وريدي محيطي، موجب بروز ترومبوز شوند. بنابراين، اين محلولها بايد از طريق كاتر به آهستگي در وريدهاي مركزي تزريق شود. 

 

   عوارض جانبي
واكنش هاي تب زا، عفونت در محل تزريق، نكروز بافتي، ترومبوز وريدي با فلبيت، اغتشاش شعور يا عدم هوشياري و تحريك وريد با مصرف اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1. وضعيت بيمار از نظر تعادل مايع و غلظت الكتروليت ها و تعادل اسيد و باز بايد پيگيري شود.
2. محلول دكستروز را بايد طوري تزريق نمود كه دارو به بافت هاي اطراف رگ نشت نكند.
3. محلول هاي غليظ دكستروز را نبايد بصورت عضلاني يا زيرجلدي تزريق نمود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: بمقدار25-10 گرم از محلول 20 درصد در هر نوبت تزريق مي شود. حداكثر سرعتي كه مي توان دكستروز را انفوزيون نمود، بدون آنكه قند در ادرار ديده شود، kg/hr/g/0/5 است.
كودكان: در كودكان به منظور كنترل علائم حاد كمي قند خون، mg/kg500-250 از محلول 20 درصد تزريق مي شود. 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال دکستروز پاستور 50% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- كارخانه [ ایران ]
   
ویال دکستروز پاستور 20% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- كارخانه [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% دی پی 0.5 لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% دی پی 1 لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
سرم دکستروز 50% دی پی 500 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% ثامن 250 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ سرم دکستروز 50% ثامن 200 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ سرم دکستروز 50% ثامن 400 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ سرم دکستروز 5% ثامن 1 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% ثامن 1 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ سرم دکستروز 5% ثامن 0.5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% ثامن 0.5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ دکستروز 50% ثامن 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
بگ دکستروز 20% ثامن 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
ویال دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 10% قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 10% قاضی 250 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 10% قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
بگ دکستروز 20% قاضی 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% قاضی 250 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% شیراز سرم 1 لیتر
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% شیراز سرم 0.5 لیتر
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% آی پی پی 0.5 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
سرم دکستروز 10% آی پی پی 0.5 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
سرم دکستروز 10% آی پی پی 1 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% آی پی پی 250 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
سرم دکستروز 5% آی پی پی 1 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DEXTROSE PASTEUR 50% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- كارخانه [ IRAN ]
   
DEXTROSE PASTEUR 20% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- كارخانه [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
DEXTROSE 50% DP 500ML INF
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 50% SAMEN 200ML IN 2L P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 50% SAMEN 400ML IN 2L P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 50% SAMEN 50ML P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 20% SAMEN 50ML P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DEXTROSE 50% GHAZI 50ML P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 10% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 10% GHAZI 250ML P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 10% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 20% GHAZI 50ML P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SHIRAZ SERUM 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% SHIRAZ SERUM 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% IPP 0.5L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
DEXTROSE 10% IPP 0.5L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
DEXTROSE 10% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
DEXTROSE IPP 5% 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
DEXTROSE 5% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]