سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions

0
223
سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions

اطلاعات دارو سرم همودیالیزیس کانسنتریتد  Dialysis Solutions در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

سرم همودیالیزیس کانسنتریتد Dialysis Solutions

گروه دارویی:Electrolytes
الکترولیت ها
  
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAXTERداروسازی ثامنداروسازی عماد درمان پارسداروسازی فاران شیمی تویسرکان
داروسازی بهوزان   
  

 

   موارد مصرف
اين محلول ها براي خارج كردن مواد اضافي و متابوليت ها در بيماران مبتلا به اورمي كه با كليه مصنوعي دياليز مي شوند و همچنين در مسموميت هاي حاد مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
محلول هاي دياليز، حاوي اوره، كراتينين، اسيد اوريك، فسفات يا ساير متابوليت هايي هستند كه به طور طبيعي توسط كليه ها دفع مي شوند. از اين رو، اين مواد به سهولت از خون به داخل محلول دياليز انتشار مي يابند كه اين امر باعث كاهش غلظت اين مواد در خون مي شود. غلظت كلرور سديم و پتاسيم اوليه در خون بيشتر از محلول دياليز است و لذا اين مواد نيز به داخل محلول دياليز انتشار مي يابند. حجم محلول دياليز به مراتب بيشتر از حجم خون است و اين امر به خروج كامل مواد اضافي از خون كمك مي كند. 

 

 
   نکات قابل توصيه
1. قبل از مصرف محلول دياليز، بايد آن را با آب خالص رقيق نمود.
2. احتياطات لازم بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي ميكربي محلول دياليز بايد صورت گيرد. 
 
   مقدار مصرف
بر حسب مقدار پتاسيم خون، يكي از انواع محلول هاي دياليز مصرف مي شود 
 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
کیسه سرم اکسترانیل داخل سفاقی 7.5 گرم/100 میلی لیتر 2000 میلی لیتر تکی
BAXTER [ امریکا ]
 كار و انديشه
کیسه سرم اکسترانیل داخل سفاقی 7.5 گرم/100 میلی لیتر 2000 میلی لیتر دوقلو
BAXTER [ امریکا ]
 كار و انديشه
محلول غلیظ همودیالیز I بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز II بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز II ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز I ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز I-عماد 5 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز II-عماد 5 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 5 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 3.78 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز II فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]
  
محلول غلیظ همودیالیز I فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]
  
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
EXTRANEAL Solution,Intraperitoneal7.5 g/100 ml(7.5%),2000 ml,Single bag
BAXTER [ USA ]
 كار و انديشه
EXTRANEAL Solution,Intraperitoneal7.5 g/100 ml(7.5%),2000 ml,Twin bag
BAXTER [ USA ]
 كار و انديشه
HEMODIALYSIS I BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS ACIDIC II BEHVAZAN CONC 5L SOL
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS II BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS ACIDIC II SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS II SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS I SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS II-EMAD® CONC 5L SOL
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 5L SOL
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 3.78L SOLUTION
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS II FARAN CHEMIE 5LIT CONC SOLUTION
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS ACIDIC II FARAN CHEMIE 5L CONC SOL
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]
  
HEMODIALYSIS I FARAN CHEMIE 5LIT CONC SOLUTION
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]
  
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید