اطلاعات دارو سدیم کلراید ایرریجشن  Sodium Chloride Irrigation در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سدیم کلراید ایرریجشن Sodium Chloride Irrigation

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی شهید قاضی داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران
داروسازی ثامن      
   

 

   موارد مصرف
اين محلول براي شستشوي حفرات بدن، بافت ها يا زخم ها، كاتتر قرار داده شده در مسير راه و لوله هاي درناژ در جراحي مصرف مي شود. 

 

 
   موارد منع مصرف
محلول هاي حاوي الكتروليت در طول اعمال جراحي كه مستلزم به كار بردن جريان الكتريكي هستند، نبايد مصرف شوند. 
 
   هشدارها
1. جذب سيستميك اين محلول ممكن است موجب افزايش بارمايع يا الكتروليت بدن و در نتيجه رقيق شدن الكتروليت هاي سرم، زياد شدن آب بدن، حالات احتقاني يا خيز ريوي شود.
2. مصرف اين محلول براي شستشوي مجاري ادراري در بيماران مبتلا به عيب كار كليه يا اختلال قلبي-ريوي بايد با احتياط صورت گيرد.
3. در صورت بروز عوارض جانبي، زيادي آب بدن يا افزايش بارالكتروليت بدن، مصرف دارو بايد قطع شود. 
 
   عوارض جانبي
در صورت عدم رعايت روشهاي دقيق و آلوده شدن محلول، ممكن است عفونت ايجاد شود. همچنين، در صورتي كه كاتترها يا لوله هاي درناژ خوب كار گذاشته نشوند، ممكن است منجر به انفيلتراسيون اندامها يا حفراتي كه مورد نظر نبوده اند، شود. به كار بردن حجم يا فشار بيش از حد هنگام شستن حفرات بسته، ممكن است موجب اتساع يا پارگي بافتها شود. 
 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه
از تزريق محلول شستشو دهنده بايد خودداري شود. 
 
   مقدار مصرف
مقدار مصرف يك محلول شستشودهنده به حجم يا سطح عضوي كه بايد شسته شود و نيز روش كار، بستگي دارد. 
 
   اشکال دارویی
For Irrigation:0.9% 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شیشه سدیم کلراید دی پی 0.9%
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
کیسه 3 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
کیسه 2 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
سرم شستشو سدیم کلراید قاضی 1 لیتری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
   
سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 1 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]
   
سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 0.5 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP1L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 3L IRRIG P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 2L IRRIGATION P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L IRRIG P-BOTT
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 1L IRRIGATION P
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 0.5L IRRIGATION
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 0.5L IRRIG P-BOTT
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L IRRIGATION P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]