اطلاعات دارو لوودوپا بی  Levodopa-B در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو لوودوپا بی Levodopa-B

گروه دارویی: Dopaminergics
دوپامینرژیک ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
F.HOFFMANN-LA ROCHE      
   

 

   موارد مصرف
اين دارو در درمان بيماري پاركينسون مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
لوودوپاپيش‌ساز دوپامين در استرياتوم عمل مي‌كند.بنزرازيد، دكربوكسيلاسيون لوودوپا را مهار نموده و لذا ميزان تبديل آن به دوپامين را در بافت‌هاي محيطي‌ كاهش مي‌دهد. 

 

  فارماکوکينتيک
لوودوپا به سرعت به دوپامين تبديل مي‌شود. تقريباً 75-66% بنزرازيد از مجراي گوارش جذب مي‌شود. اثر دارو معمولا 3-2 هفته پس از مصرف شروع مي‌شود. 64-53% بنزرازيد از طريق ادرار و تقريباً 30% از طريق مدفوع دفع مي‌گردد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
. اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
بيماري شديد قلبي –عروقي، سابقه ملانوم، افسردگي رواني، پسيكوز، سابقه انفاركتوس ميوكارد و آريتمي دهليزي و بطني، قرحه گوارشي و عيب‌كار كليه.
2. مقدار مصرف اين دارو بايد براي هر فرد بطور جداگانه تعيين شود. مصرف لوودوپا حداقل 12 ساعت قبل از شروع درمان با اين دارو بايد قطع شود. 

 

   عوارض جانبي
كاهش حركات بدن،حركت غيرعادي پلك چشم، حركات غيرارادي عضلات صورت، افسردگي، دیسكينزي، لرزش عضلات، حملات پسيكوتيك، آگرانولوسيتوز، آنژين صدري آريتمي، تشنج اشكال در بلع، زخم دوازدهه، تغييرات ECG، برافروختگي ، خونريزي گوارشي، اسپاسم عضلات گردن و پشت ، كاهش فشار خون، لكوپني، فلبيت و كاهش فشار خون وضعيتي با مصرف اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان داروهاي كاهنده فشار خون با اين تركيب ممكن است منجر به كاهش شديد فشار خون شود. داروهاي مقلد سمپاتيك در بيماراني كه تحت درمان با اين دارو هستند، منع مصرف دارد. 

 

   نکات قابل توصيه
. دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود. از قطع مصرف دارو بدون مشورت با پزشك بايد خودداري نمود.
2. ممكن است براي دستيابي به پاسخ درماني مطلوب ، چند هفته تا چند ماه وقت نياز ‌باشد .
3. در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اينكه تا زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسیده باشد.در ایصرف بعدي نيز نبايد دو برابر گردد.
4. در صورت بروز خواب‌آلودگي و همچنين هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود. 

 

   مقدار مصرف
در بيماراني كه تحت درمان با لوودوپا نيستند، ابتدا 100 ميلي‌گرم و لوودوپا و 25 ميلي‌گرم بنزرازيد دو بار در روز مصرف مي‌شود. مقدار مصرف بهينه دارو در روز 800-400 ميلي‌گرم لوودوپا و 200-100 ميلي‌گرم بنزرازيد در 6-4 مقدار منقسم است. به عنوان نگهدارنده، 200 میلی گرم لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف مي‌شود. در بيماراني كه تحت درمان با لوودوپا هستند ، ابتدا با 15% مقدار مصرف روزانه لوودوپا درمان شروع مي‌شود كه در 6-4 مقدار منقسم بايد مصرف شود. به عنوان نگهدارنده، 200ميلي‌گرم لوودوپا و 50 ميلي‌گرم بنزرازيد مصرف می شود. 

 

   اشکال دارویی
Scored Tablet:125mg (Levodopa 100mg + Benserazide 25 mg)
Scored Tablet:62.5mg (Levodopa 50mg + Benserazide 12.5 mg)
Scored Tablet:125mg (Levodopa 200mg + Benserazide 50 mg) 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص مادوپار 125 میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  اکبریه
قرص مادوپار 200/50 میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  کوبل دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MADOPAR 125 Tablet 100/25 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
MADOPAR 250 Tablet 200/50 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  کوبل دارو