اطلاعات دارو روپینیرول  Ropinirole در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو روپینیرول Ropinirole

گروه دارویی: Dopaminergics
دوپامینرژیک ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GSK داروسازی امین داروسازی بهستان تولید داروسازی عبیدی
داروسازی ابوریحان      
   

 

   موارد مصرف
اين دارو براي درمان علائم بيماري پاركينسون ايديوپاتيك بكار مي‌رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين تركيب يك آگونيست غيرارگوليني گيرنده هاي دوپامين بوده كه نسبتاً اختصاصي و با فعاليت ذاتي كامل بر گيرنده‌هاي در مغز D2 و D3 عمل مي‌كند. مكانيسم اثر دارو در درمان پاركينسون مشخص نيست، ولي احتمالاً به دليل تحريك گيرنده‌هاي پس‌سيناپسي D2درcaudate-putamen مي‌باشد. 

 

  فارماکوکينتيک
به طور كامل و سريع جذب مي‌شود. فراهمي زيستي اين دارو 55% ( به دليل اثر اولين گذر) و نيمه عمر آن تقريباً 6 ساعت است. متابوليسم دارو عمدتاً كبدي و توسط CYP1A2 انجام مي‌شود و متابوليت‌ها از طريق ادرار (كمتر از 10% به صورت تغيير نيافته ) دفع مي‌شوند. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت وجود توهم ،افت فشار خون (عمومي يا وضعيتي) و سابقه مفرط نسبت به دارو ، نبايد استفاده شود. 

 

   هشدارها
. در صورت ابتلا به اختلالات كبدي، سابقه عوارض فيبروتيك ناشي از مشتثات ارگو، اختلالات شبكيه و سابقه خواب‌آلودگي اين دارو را بايد با احتياط مصرف كرد.
2. بيمار از نظر علائم افت فشار خون وضعيتي بايد تحت مراقبت باشد. 

 

   عوارض جانبي
ضعف، خستگي، گيجي، خيز، سرگيجه، اختلال حركتي، توهم، تهوع، افت فشار خون وضعيتي، خواب‌آلودگي، غش، عفونت ويرووسي، بدتر شدن پاركينسون از عوارض جانبي شايع اين دارو محسوب مي‌شوند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين دارو با لوودوپا و داروهاي تركيبي لوودوپا-كاربي‌دوپا باعث تشديد اثر دوپامينرژيك مي‌شود. مصرف همزمان آنتاگونيست‌هاي دوپامين(مثل هالوپريدول، متوكلراپراميد، فنوتيازين‌ها، تيوتيكسن‌ها) اثر اين دارو را كاهش مي‌دهد. همچنين داروهاي مهار كننده ايزوآنزيم CYP1A2 (مثل سيپروفلوكساسين) باعث كاهش متابوليسم دارو خواهد شد و لذا بايد تعديل مقدرا در مصرف همزمان اين دارو‌ها صورت گيرد. سيگار كشيدن نيز باالقاء ايزوآنزيم CYP1A2 باعث افزايش متابوليسم اين دارو مي‌شود. استروژن‌ها باعث كاهش كليرانس روپينيرول مي‌شوند. 

 

   نکات قابل توصيه
. در صورت مصرف همزمان با لوودوپا ،مقدار مصرف لوودوپا را بايد كاهش داد.
2. قطع مصرف دارو بايد به تدريج و در يك دوره يك هفته‌اي انجام شود. براي قطع مصرف دارو بايد تعداد دفعات مصرف دارو در روز به دو بار(براي 4 روز) و بعد به يك بار(براي 3 روز) تقليل يابد تا نهايتاً مصرف دارو قطع شود.
3. براي كاهش احتمال تهوع، دارو بايد با غذا مصرف شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: ابتدا 25/0 ميلي‌گرم سه بار در روز مصرف مي‌شود و سپس بر اساس پاسخ بيمار مقدار مصرف بايد در فواصل يك‌هفته‌اي افزايش يابد( هفته اول 25/0 ميل‌گرم سه بار در روز، هفته دوم 5/0 ميلي‌گرم سه بار در روز ، هفته سوم 75/0 ميلي‌گرم سه بار در روز و هفته چهارم يك ميلي‌گرم سه بار در روز). حداكثر مقدار مصرف 24 مي‌باشد. 

 

   اشکال دارویی
 

Film Coated Tablet:0.25 mg
Film Coated Tablet: 1 mg
Film Coated Tablet: 5mg

 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص رکوئیپ 1 میلی گرم
GSK [ بریتانیا ]
  جهان بهبود
قرص رکویییپ 0.25 میلی گرم
GSK [ بریتانیا ]
  جهان بهبود
قرص روپیرکس 5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص روپیرکس 1 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص روپینیرول بهستان تولید 1 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]
   
قرص روپینیرول بهستان تولید 0.25 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]
   
قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
REQUIP Tablet 1 mg
GSK [ UK ]
  جهان بهبود
REQUIP Tablet 0.25 mg
GSK [ UK ]
  جهان بهبود
ROPIREX 5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ROPIREX 1MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ROPIREX 0.5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ROPIREX 0.25MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ROPINOL 1MG FC TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
ROPINOL 5MG FC TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 1MG TAB
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]
   
ROPINIROLE BEHESTAN TOLID 0.25MG TAB
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]
   
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]