اطلاعات دارو لوودوپا سی  Levodopa-C در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو لوودوپا سی Levodopa-C

گروه دارویی: Dopaminergics
دوپامینرژیک ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
DESITIN داروسازی البرز دارو داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین
   

 

   موارد مصرف
اين دارو در كنترل بيماري‌ پاركينسون ايديوپاتيك و postencephalitic يا پاركينسون علامتي مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
لوودوپا پيش‌ساز دوپامين است و عمدتاً با تامين دوپامين كاهش يافته استرياتوم عمل مي‌كند. كاربي دوپا مهار كننده خارج مغزي دوپادكربوكسیلاز بوده و تبديل محيطي لوودوپا به دوپامين را مهار مي‌كند. اما بر خلاف لوودوپا از سد خوني- مغزي عبور نمي‌كند . بنابراين در صورتي كه همراه با لوودوپا تجويز شود، غلظت مغزي مناسبي از دوپامين فراهم مي‌گردد و در عين حال بدليل كاهش تشكيل دوپامين در محيط ، عوارض جانبي محيطي مثل تهوع ، استفراغ و اثرات قلبي –عروقي آن كاهش مي‌يابد. 

 

  فارماکوکينتيک
لوودوپا از روده كوچك سريعاً جذب مي‌شود، اما جذب آن به سرعت تخليه معده و phمحتويات آن بستگي دارد . غلظت پلاسمايي لوودوپا در حضور كاربي دوپا ، 7/0-5/0 ساعت پس از مصرف از راه خوراكي به حداكثر خود مي‌رسد. كاربي‌دوپا از راه خوراكي جذب ضعيفي دارد. نيمه عمر لوودوپا 5/1-75/0 ساعت است كه در حضور كاربي‌دوپا تا حدود 5/1 ساعت افزايش مي‌يابد. 95% لوودوپا از راه خوراكي در معده و كبد متابوليزه مي‌شود. نيمه عمر كاربي‌دوپا 2-1 ساعت مي‌باشد. اين تركيب از راه ادرار دفع مي‌شود. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
1. اين دارو نبايد رد پاركينسون ناشي از مصرف داروها استفاده شود.
2. در صورت وجود بيماري‌هاي ريوي، اولسرپپتيك، بيماري قلبي‌ـ‌عروقي ، گلوكوم با زاويه بسته، ملانوماي پوست يا بيماري رواني بايد با احتياط فراوان تجويز شود.
3. اين دارو در بيماران سالخورده و بيماراني كه به مدت طولاني سابقه بيماري پاركينسون دارند، ارزش اندكي دارد. چون اين افراد نمي‌توانند مقادير زياد دارو را كه بر بيماري آنها غلبه كند، تحمل كنند. همچنين در پاركينسون ناشي از بيماري‌هاي دژنراتيو مغزي نيز معمولاً به اين دارو پاسخ ايجاد نمي‌شود. 

 

   عوارض جانبي
بي‌اشتهايي، تهوع استفراغ، بي خوابي، سراسيمگي، كاهش فشارخون وضعيتي، گيجي، تپش قلب، آريتمي، قرمز رنگ شدن ادرار و ساير ميعات بدن، حركات غير ارادي و غير طبيعي، هيپومانيا و سايكوز كه ممكن است باعث محدود شن مقدار مصرف شوند، افسردگي، خواب‌آلودگي، سردرد برافروختگي ، تعريق ، خونريزي‌ دستگاه گوارش ونروپاتي محيطي از عواض جانبي دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف توام اين دارو با هوشبر‌هاي استنشاقي مانند هالوتان با خطر آريتمي همراه است. مصرف توام اين دارو با داروهاي ضد افسردگي مهار كننده آنزيم مونوآمينواكسيداز ، مانند فورازوليدون و پروكاربازين، منجر به افزايش شديد فشار خون مي‌گردد. مصرف همزمان هالوپريدول، فنوتيازين‌ها و تيوگزانتين‌ها با لوودوپا ممكن است سبب آنتاگونيزه شدن اثرات لوودوپا شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. درمان با اين دارو را بايد با مقادير كم شروع نمود و به صورت تدريجي مقادير دارو افزايش داد(با فواصل 2 تا 3 روز). مقدار مصرف نهايي معمولاً بر اساس افزايش تحرك بيمار از يك طرف و عوارض جانبي محدود كننده داروی مصرف از طرف ديگر تعيين مي‌شود.
2. تهوع و استفراغ ندرتا باعث محدوديت در مقدار داروي دريافتي مي‌شوند. مصرف دارو بعد از غذا تحمل آن را بهتر مي كند.
3. در طول چند ماه اول درمان، اين دارو بهتر است همراه با غذا مصرف شود.
4. دوره درمان با این دارو بايد كامل شود. بدون مشورت با پزشك مصرف اين دارو نبايد قطع شود.
5. براي دستيابي به حداكثر اثر درماني، ممكن است چند هفته تا چند ماه وقت لازم باشد.
6. در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اينكه تا زمان مصرف نوبت بعدي كمتر از 2 ساعت باقيمانده باشد. مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دو برابر گردد.
7. هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: براي بيمارانی كه قبلاً لوودوپا دريافت نكرده‌اند، ابتدا 100 ميلي‌گرم لوودوپا و 10 ميلي‌گرم كاربي‌دوپا سه يا چهار بار در روز يا 100 ميلي‌گرم لوودوپا و 25 ميلي‌گرم كاربي دوپا سه بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب نياز و تحمل بيمار هر يك يا دو روز افزايش مي‌يابد.
بيماراني كه از قبل لوودوپا مصرف كرده‌اند، بايد 12 ساعت قبل از شروع درمان با اين دارو، مصرف لوودوپا را قطع كنند. در بيماراني كه به كمتر از g/day1/5 لوودوپا نياز دارند، ابتدا 100 ميلي‌گرم لوودوپا و 10 ميلي‌گرم كاربي‌دوپا يا 100 ميلي‌گرم لوودوپا و 25 ميلي‌گرم كاربي‌دوپا سه يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب تحمل و نياز بيمار هر يك يا دو روز افزايش مي‌يابد. در بيماراني كه به ميزان بيشتر‌از g/day1/5 لوودوپا نياز دارند، ابتدا 250 ميلي‌گرم لوودوپا و 25 ميلي‌گرم كاربي دوپا سه يا چهار بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب نياز و تحمل بيمار هر يك يا دو روز افزايش مي يابد. 

 

   اشکال دارویی
Scored Tablet:Levodopa 100mg + Carbidopa 10mg . 25mg
Scored Tablet (Forte): Levodopa 250mg + Carbidopa 25 mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ایزیکام 100 میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
  شفایاب گستر
قرص ایزیکام 250 میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
  شفایاب گستر
قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص پارکین سی 110 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص لوودوپا-سی-جالینوس 110 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص لودوپا-سی-جالینوس 125 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص لوودوپا-سی فورت-جالینوس 25/250
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص ال دورام-سی فورت
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص ال-دورام-سی
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ISICOM 100 Tablet 100/25 mg
DESITIN [ GERMANY ]
  شفایاب گستر
ISICOM 250 Tablet 250/25 mg
DESITIN [ GERMANY ]
  شفایاب گستر
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
PARKIN C 110MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
LEVODOPA-C-JALINOUS 100/10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
LEVODOPA-C-JALINOUS 100/25 MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS 250/25 TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
L DORAM-C FORT TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
L-DORAM-C TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]