اطلاعات دارو گنادورلين  Gonadorelin در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو گنادورلين Gonadorelin

گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباروري ناشي از آزادشدن غير طبيعي هورمون آزادكننده گنادوتروپين ها (GnRH) در زنان، و نيز بررسي عملكرد هيپوفيز در بزرگسالان به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو در مصرف با تحريك كننده هاي GnRH در هيپوفيز موجب آزاد شدن گنادوتروپين ها (LH,FSH) مي گردد. تجويز مداوم دارو در نهايت موجب مهار رهايش گنادوتروين ها مي شود. 

 

  فارماکوکينتيک
اين دارو يك پپتيد ده اسيد آمينه اي است كه از طريق وريدي يا زير جلدي تزريق مي شود. نيمه عمر آن در تزريق وريدي حدود 4 دقيقه مي باشد. اين دارو در هيپوتالاموس و هيپوفيز توسط پپتيدازها تجزيه مي شود و به صورت متابوليت از طريق كليه ها دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
اين تركيب نبايد در موارد حساسيت به گنادورلين، نارسايي اوليه تخمدان، خونريزي غير طبيعي و تشخيص داده نشده واژينال مصرف مي شود. 

 

   هشدارها
1. اين فرآورده ممكن است در برخي افراد ايجاد حساسيت نمايد.
2. تجويز مكرر گنادورلين، ممكن است منجر به از بين رفتن حساسيت هيپوفيز وكاهش پاسخ LHشود. 

 

   عوارض جانبي
تهوع، سردرد، درد شكم، افزايش خونريزي قاعدگي، واكنش هاي حساسيت مفرط در موقع تجويز مكرر مقادير زياد دارو و تحريك در محل تزريق زيرجلدي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد. 

 

   تداخل دارویی
فنوتيازين ها و ساير آنتاگونيست ها ي دوپامين با افزايش پرولاكتين ممكن است موجب كاهش اثر دارو شوند. آندروژن ها، گلوكورتيكوئيدها، استروژن ها و پروژستين ها با تأثير بر ترشح گنادوتروپين ها از هيپوفيز، نتيجه آزمون گنادورلين را تغيير مي دهند. 

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف
در فقدان قاعدگي و ناباروري ناشي از آزاد شدن غير طبيعيGnRH در زنان از طريق انفوزيون منظم نبضي زير جلدي، ابتدا20-10 ميكروگرم طي يك دقيقه، سپس هر 90 دقيقه اين مقدار تكرار مي شود. تا زماني كه بارداري رخ دهد، يا تا حداكثر 6 ماه از طريق انفوزيون نبضي و منظم داخل وريدي( به همراه هپارين) مشابه انفوزيون زير جلدي تجويز مي شود. جهت بررسي عملكرد هيپوفيز از طريق تزريق وريدي يا زيرجلدي مقدار 100 ميكروگرم تجويز مي گردد. 

 

   اشکال دارویی
For injection: 100mcg
For Injection ( as Acetate ): 0.8 mg
For Injection ( as Acetate ): 3.2 mg