اطلاعات دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide

گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
NOVARTIS داروسازی ایران هورمون    
   

 

   موارد مصرف
داروی تتراکوزاکتاید يك پلي‌پيتيد صناعي با خصوصيات مشابه با كورتيكوتروپين مي‌باشد. و جهت تشخيص و ارزيابي نارسايي آدرنوكورتيكال كاربرد دارد.
اگرچه اين دارو همانند كورتيكوتروپين كاربرد درماني در اكثر حالات درمان با كورتيكواستروئيد سيستميك داشته است اما هم اكنون كاربردهاي نادري در اين چنين موارد دارا مي‌باشد.
تتراکوزاکتاید معمولاً به فرم استات مصرف مي‌شود اگرچه اغلب دوزها براساس خود تتراکوزاکتاید بيان مي‌شوند. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
متعاقب تزريق داخل وريدي اين دارو فارماكوكينتيك 3 مرحله‌اي آن ظاهر مي‌شود. دارو به سرعت از پلاسما حذف مي‌شود كه اين كار عمدتاً از طريق توزيع در غدد آدرنال و كليه‌ها صورت مي‌پذيرد. و توسط اندوپپتيدازهاي سرم به اليگوپپتيدهاي غيرفعال تبديل مي‌شود. اكثر يك دوز تجويزي طي 24 ساعت از طريق ادرار رفع مي‌شود. نيمه‌عمر نهايي دارو حدود 3 ساعت مي‌باشد. 

 

 
   عوارض جانبي
همانند كورتيكوتروپين. اگرچه متعاقب مصرف تتراکوزاکتاید واكنش‌هاي افزايش حساسيت شامل آنافيلاكسي رخ مي‌دهند اما نسبت به كورتيكوتروپين كمتر از ايمنوژنيك مي‌باشد. سازندگان آمريكايي پيشنهاد مي‌كنند كه ممكن است بيماراني كه داراي سابقه واكنش افزايش حساسيت نسبت به كورتيكوتروپين مي‌باشند، تتراکوزاکتاید را بتوانند تحمل كنند ولي در انگلستان سابقه واكنش افزايش حساسيت به كورتيكوتروپين و يا تتراکوزاکتاید باعث ممنوع شدن مصرف تتراکوزاکتاید مي‌شود. اين دارو هم‌چنين در بيماران داراي سابقة اختلالات آلرژيك مثل آسم منع مصرف دارد. از آنجا كه ممكن است واكنش‌هاي افزايش حساسيت تا يك ساعت بعد از تزريق رخ دهند بايد زمان كافي بعد از تجويز در بيمارستان يا براي جراحي مورد نظر باشد. مصرف سر خود توصيه نمي‌شود! 
 
   تداخل دارویی
همانند كورتيكواستروئيدها 
 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف
جهت اهداف تشخيصي فرم استات دارو به صورت داخل عضلاني يا داخل وريدي در تزريق اول مصرف مي‌شود و اگر نتايج ناسازگار بودند فرم داخل عضلاني به صورت يك تزريق depot با فعاليت طولاني مدت استفاده مي‌شود. در صورت مشاهده يك افزايش در غلظت‌هاي كورتيزول به ميزان حداقل 200 تانومول/ ليتر (70 ميكروگرم/ ليتر) متعاقب تجويز 250 ميكروگرم Tetracosactide مي‌توان عملكرد آدرنوكورتيكال را طبيعي دانست. دوز داخل وريدي در مورد كودكان 250 ميكروگرم/ 73/1مترمربع مي‌باشد.
در صورت هم‌خواني نتايج اين تست فرآورده depot طولاني‌ اثر را مي‌توان تجويز نمود و دوز بالغين 1 ميلي‌گرم از فرم استات دارو به طريق داخل عضلاني تجويز مي‌شود.
جهت اهداف درماني فرم استات دارو به طريق تزريق داخل عضلاني فرم depot طولاني اثر دارو تجويز مي‌شود. دوز معمول آغازين يك‌ ميلي‌گرم در روز مي‌باشد (و يا يك ميلي‌گرم هر 12 ساعت در موارد حاد) و بعد از كنترل علايم حاد دوز تجويزي به 5/0 الي يك mg هر 2 يا 3 روز و يا 1 ميلي گرم هر هفته كاهش مي‌يابد. در مورد كودكان 3 تا 5 سال دوز250 تا 500 ميكروگرم در روز به طريق داخل عضلاني براي آغاز تجويز مي‌شود و سپس هر 2 تا 8 روز همين دوز به عنوان دوز نگهدارنده تجويز مي‌گردد. يك دوز 25/0 تا 1 ميلي گرم در كودكان 5 تا 12 سال به طريق مشابه به كار مي‌رود. 
 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
آمپول سیناکتن 250 میکروگرم/میلی لیتر 1 میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
آمپول سیناکران
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
SYNACTHEN Injection 250 mcg/ml,1 ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
SYNACRAN AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]