اطلاعات دارو لئوپرورلین Leuprorelin در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو لئوپرورلین Leuprorelin

گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ASTELLAS DONG KOOK PHARM ERIOCHEM داروسازی واریان فارمد
   

 

   موارد مصرف
داروی Leuprorelin يك آنالوگ Gonadorelin با خصوصيات مشابه با آن است. تجويز طولاني مدت آن جهت ساپرس كردن توليد هورمون‌هاي جنسي گونادي در درمان نئوپلاسم‌هاي بدخيم پروستات و در درمان آندومتروزيز و فيبروئيد رحم به كار مي‌رود. همچنين قبل از جراحي رحم براي كاهش آندومتر و همچنين در درمان سرطان پستان در زنان قبل از سن يائسگي به كار مي‌رود.
اين دارو به صورت استات تجويز مي‌گردد. در درمان سرطان پروستات پيشرفته، Leuprorelin acetate به صورت تزريق زيرپوستي با دوز معمولي يك ميلي‌گرم در روز تجويز مي‌شود. هم‌چنين به صورت زيرپوستي و داخل عضلاني به صورت فرآورده‌هاي depot تجويز مي‌گردد اما دوزهاي تجويزي و روش مصرف در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد. در انگلستان دوز75/3 mg به صورت تزريق زيرپوستي يا داخل عضلاني هر ماه تجويز مي‌شود و يا دوز 25/11 mgهر 3 ماه يكبار به طريق زيرپوستي داده مي‌شود. در ايالات متحده آمريكا دوزهاي تجويز شده عبارتند از mg 5/7 هرماه، mg 5/22 هر 3 ماه يكبار و يا mg30 هر 4 ماه يكبار و روش تجويز به صورت تزريق داخل عضلاني مي‌باشد. در درمان آندومتروزيز و فيبروئيد رحم mg 75/3 Leuprorelin acetate به صورت ماهانه به صورت تزريق داخلي عضلاني يا زيرپوستي در يك تزريق depot منفرد تجويز مي‌شود و يا Mg 25/11 را مي‌توان به صورت يك depot داخل عضلاني هر 3 ماه يكبار تجويز نمود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
داروی Leuprorelin acetate هنگامي كه خوراكي تجويز مي‌شود فعال نيست اما متعاقب تزريق زيرپوستي يا داخل عضلاني به خوبي جذب مي‌شود. متعاقب تجويز غيرخوراكي، نيمه ‌عمر حذف آن حدود 3 ساعت مي‌باشد. 

 

   موارد منع مصرف
مصرف این دارو در بارداری اکیدا ممنوع است. جزء گروه X طبقه بندی می شود که منجر به نقص عضو جنین می گردد. 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
همانند Gonadorelin و ندرتاً ترومبوسيتوپني و لوكوپني گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
همانند Gonadorelin 

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق الیگارد 7.5 میلی گرم
ASTELLAS [ ژاپن ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
پودر قابل تزریق لورلین دپوت 3.75 میلی گرم
DONG KOOK PHARM [ کره ]
   
پودر قابل تزریق لکتروم 3.75 میلی گرم
ERIOCHEM [ آرژانتین ]
  داروسازی اکتوورکو
پودر قابل تزریق لکتروم 7.5 میلی گرم
ERIOCHEM [ آرژانتین ]
  داروسازی اکتوورکو
سرنگ آماده تزریق لوپرومر 7.5 میلی گرم
داروسازی واریان فارمد [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق لوپرومر 3.75 میلی گرم
داروسازی واریان فارمد [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Eligard 7.5 mg powder fo injection
ASTELLAS [ Japan ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
LORELIN DEPOT Injection ,Powder 3.75 mg
DONG KOOK PHARM [ KOREA ]
   
LECTRUM Injection, Powder 3.75 mg
ERIOCHEM [ ARGENTINE ]
  داروسازی اکتوورکو
LECTRUM Injection, Powder 7.5 mg
ERIOCHEM [ ARGENTINE ]
  داروسازی اکتوورکو
LEUPROMER 7.5MG SYRINGE
داروسازی واریان فارمد [ IRAN ]
   
LEUPROMER 3.75MG SYRINGE
داروسازی واریان فارمد [ IRAN ]