اطلاعات دارو انفلوران Enflurane در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو انفلوران Enflurane

گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
انفلوران بعنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. انفلوران همچنين با مقادير مصرف كم به عنوان مكمل بيهوشي عمومي در طول زايمان در عمل جراحي سزارين و زايمان واژينال مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
حداقل غلظت آلوئولي(MAC) انفلوران هنگام مصرف با اكسيژن 68/1% و هنگام مصرف با نيتروزاكسايد هفتاد درصد، 57/. % است . ضريب توزيع خون به گاز آن 91/1 است . تا حدود 4/2%‌ مقدرا مصرف آن در كبد متابوليزه مي ‌شود. حدود 80 درصد آن به صورت تغيير نيافته از طريق ريه‌ها دفع مي‌شود. اثر اين دارو به سرعت شروع مي‌شود. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت وجود هيپرترمي بدخيم يا سابقه ابتلاء به آن و در افراد مستعد نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. انفلوران با غلظت‌هاي بيهوش كنندده ممكن است باعث شل شدن رحم شده و همچنين پاسخ رحم به داروهاي اكسي‌توسيك را كاهش دهد.
2. سطوح عميق‌تر بيهوشي با انفلوران ، بخصوص در حضور تنفس بيش از حد ممكن است باعث ايجاد فعاليت‌هاي تشنجي در الكتروآنسفالوگرام شود.
3. اين دارو شديداً موجب تضعيف عملكرد قلب و دستگاه تنفس مي‌شود.
4. تضعيف عضله قلب توسط اين دارو ممكن است موجب افت برون ده قلبي و كاهش فشار خون شرياني گردد.
5. در افراد حساس به هوشبرهای هالوژنه ، ممكن است سميت كبدي ايجاد نمايد.
6. اين دارو در موارد عيب كار كبد يا يرقان یا آسيب شديد كبدي در اثر تماس قبلي با انفلوران بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
7. در طول مصرف دارو، بررسي وضعيت تنفسي بيمار توصيه مي‌شود. 

 

   عوارض جانبي
 

 

   تداخل دارویی
انفلوران با آمينوگليكوزيدها، خون حاوي تركيبات ضد انعقاد سيترات ( در صورت انتقال مقادير زياد خون) عوامل مهار كننده عصبي – عضلاني، كاتكل آمين‌ها (دوپامين، اپي نفرين، نوراپي نفرين) پلي‌ميكسین‌ها و لوودوپا تداخل دارد . ايزونيازيد‌ ممكن است باعث افزايش توليد متابوليت‌هاي فلورايد از انفلوران كه بالقوه نفروتوكسيك هستند، شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. در صورت مصرف انفلوران براي ادامه بيهوشي ، توصيه مي‌شود مقدار آن بتدريج افزايش يابد.
2. در صورت استفاده از تنفس مكانيكي ، براي جلوگيري از خطر بروز تشنج و يا تحريك CNS از تنفس بيش از حد بايد خودداري شود.
3. انفلوران به دليل طول اثر كوتاه خود هيچ‌گونه اثرات ضد دردي قابل توجهی بعد از جراحي ايجاد نمي‌كند. بنابراين برخلاف ساير بيهوش‌كننده‌ها ممكن است به مصرف يك داروي ضد درد بعد از پايان جراحي نياز باشد.
4. تا 24 ساعت پس از بيهوشي ، هنگام رانندگي يا كار با ماشين‌آلاتي كه نياز به هوشياري دارند،‌بايد احتياط نمود.
5. تا 24 ساعت پس از بيهوشي، از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل يا ساير داروهاي مضعف CNS بايد خودداري نمود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: براي القاء بيهشوي در جراحي‌ها مقدار مصرف دارو بايد براي هر بيمار جداگانه تعيين شود. به عنوان ادامه دهنده بيهوشي 3-5/0 درصد استنشاق مي‌شود. به عنوان داروي همراه در اعمال جراحي زنان-زايمان 1-5/0 درصد و براي زايمان واژينال 1-25/0 درصد اسنتشاق مي‌شود. حداكثر مقدرا مصرف در بزرگسالان براي القاء بيهوشي 5/4% و به عنوان ادامه دهنده بيهوشي 3% است.
كودكان: مقدار مصرف دارو در كودكان بايد براي هر بيمار به طور جداگانه تعيين شود. 

 

   اشکال دارویی
For Inhalation