اطلاعات دارو اتوميديت Etomidate در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو اتوميديت Etomidate

گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
اتوميديت يك داروي بيهوش‌كننده است كه براي القاء بيهوشي مصرف مي‌شود. 

 

   مکانیسم اثر
اتوميديت يك خواب‌آور كوتاه اثر است كه احتمالا اثراتي مشابه GABAدارد. 

 

  فارماکوکينتيک
اتوميديت سريعاً توسط كبد متابوليزه و غير فعال مي‌گردد. نيمه عمر آن حدود 75 دقيقه است و شروع اثر آن طي يك دقيقه بعد از تزريق مي‌باشد. طول مدت اثر دارو وابسته به مقدار مصرف و معمولاً‌ 5-3 دقيقه است. زمان هوشيابي آن نيز كمي سريعتر از تيوپنتال است.اين دارو از طريق كليه دفع مي‌گردد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
1. مصرف اتوميدیت هنگام زايمان توصيه نمي‌شود.
2. مصرف اتوميديت در اختلالات سيستم ايمني، عفونت و موارد پيوند اعضا بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.
3. اين دارو فقط بايد از راه وريدي تزريق شود. اين دارو نبايد از راه انفوزيون طولاني مصرف شود.
4. تزريق وريدي اين دارو فقط بايد توسط افراد مجرب و آموزش ديده در كنترل عواقب بيهوشي عمومي صورت گيرد. 

 

 
   نکات قابل توصيه
1. از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل و ساير داروهاي مضعف CNSتا 24 ساعت پس از دريافت بيهوشي، بايد خودداري نمود.
2. تا 24 ساعت پس از بيهوشي هنگام رانندگي يا كار با ماشين‌آلاتي كه نياز به هوشياري دارند بايد احتياط نمود. 
 
   مقدار مصرف
مقدار مصرف دارو بايد براي هر بيمار جداگانه تعيين شود. به عنوان يك راهنماي كلي در بزرگسالان و كودكان 10 سال به بالا مقدار مصرف به عنوان بيهوش كننده عمومي mg/kg0/6-0/2 است كه به صورت تزريق آهسته داخل وريدي( طي 60-30 ثانيه) تجويز مي‌شود. 
 
   اشکال دارویی
Injection:20mg/10ml