اطلاعات دارو پروپوفول Propofol در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پروپوفول Propofol

گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ASTRAZENECA CLARIS LIFE SCIENCES FRESENIUS KABI SCHERING OY
B.BRAUN      
   

 

   موارد مصرف
پروپوفول يك داروي بيهوش كننده است كه به منظور القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. اين دارو همچنين براي ايجاد تسكين در حين مراقبتهاي ويژه و يا اعمال جراحي و تشخيصي به كار مي‌رود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
پروپوفول به سرعت در بدن توزيع شده و وارد CNS نيز مي‌شود. خروج سريع آن نيز از CNS دليل طول اثر كوتاه آن است. به سرعت در كبد متابوليزه مي‌گردد. نيمه عمر دفع آن حدود 12-3 ساعت است و طي 40 ثانيه بعد از تزريق بيمار هوشياري خود را از دست مي‌دهد. طول اثر آن حدود 5-3 دقيقه است. زمان هوشيابي بعد از قطع مصرف دارو نيز سريع بوده واغلب بيماران طي 8 دقيقه بيدار مي‌شوند. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت سابقه حساسيت به دارو نباید مصرف شود. همچنين اين دارو نبايد در بيماران سالخورده و ناتوان به سرعت تزريق شود. 

 

   هشدارها
1. مصرف پروپوفول هنگام زايمان توصيه نمي‌شود.
2. مصرف پروپوفول در اختلالات قلبي- عروقي، اختلالات متابوليسم چربي، افزايش فشار داخل جمجمه‌اي و اختلالات عروق مغزي بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.
3. احتمال بروز تشنج، آنافيلاكسي و تأخير در بازگشت از بيهوشي وجود دارد.
4. به دليل احتمال بروز تشنج به صورت تأخيري تا يك روز بعد از عمل بايد مراقبت از بيمار به عمل آيد.
5. اين دارو فقط بايد توسط افراد مجرب و متخصص در بي‌هوشي عمومي تزريق شود و وسايل احياء قلبي –عروقي و اكسيژن نيز بايد در دسترس باشد.
6. اين دارو فقط بايد از راه وريدي تزريق شود. 

 

   عوارض جانبي
آپنه، برادي‌كاردي و كاهش فشارخون و درد در ناحيه تزريق در صورت تزريق وريدي از عوارض جانبي شايع پروپوفول هستند. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
به منظور جلوگيري از بروز عفونت ناشي از آلودگي باكتريايي در هنگام كشيدن دارو در سرنگ بايستي كاملاً شرايط استريل ايجاد نمود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: براي القاء بيهوشي ، از طريق تزريق وريدي ، به ميزان mg/kg2/5-1/5 ( در افراد كمتر از 55 سال سن) و با سرعت 40-20 ميلي‌گرم در هر 10 ثانيه ( در افراد بالاي سن 55 سال، محدوده مصرف پائين‌تر است) تجويز مي‌شود. براي تداوم بي‌هوشي از طريق انفوزيون داخل وريدي به ميزان mg/kg/h12-4 يا تزريق داخل وريدي به ميزان 50-25 ميلي‌گرم تجويز مي‌شود كه بسته به نياز بيمار قابل تكرار مي‌باشد. براي ايجاد تسكين در حين مراقبت‌هاي ويژه (همراه با تنفس كمكي ) از طريق انفوزيون داخل وريدي به ميزان mg/kg/h4-0/3 و تا مدت سه روز تجويز مي‌شود. براي ايجاد تسكين در اعمال تشخيصي يا جراحي در ابتدا از طريق تزريق داخل وريدي ، مقدار mg/kg1-0/5 در مدت زماني بيش از 5-1 دقيقه تجويز مي‌شود. مقدار مصرف نگهدارنده از طريق انفوزيون داخل وريدي mg/kg/hr4/5-1/5(در صورت نياز به افزايش سريع عمق تسكين،به ميزان 20-10 ميلي‌گرم افزايش مي‌يابد) مي‌باشد. در افراد بالاتر از سن 55 سال ممكن است به مقادير كمتز نياز باشد.
كودكان: براي القاء بي‌هوشي در سنين بالاي 3 سال به ميزان mg/kg2/5 كه بسته به ضرورت ، تنظيم مي‌شود براي اثر حفظ و تداوم بيهوش ،در سنين بالاي 3سال به ميزان mg/kg/hr15-9تجويز مي شود. 

 

   اشکال دارویی
Injection:10mg/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال دیپریوان 10میلی گرم/ میلی لیتر 50 میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
  کوبل دارو
ویال دیپریوان 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
  کوبل دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 20 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
  بهستان دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
  بهستان دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
  بهستان دارو
ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
  دایا طب
ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
  دایا طب
ویال پروپوون 2% 20میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ اتریش ]
  درمان یاب دارو
ویال پروپوفل 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
  درمان یاب دارو
ویال پروپوفول 1% 10 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
  درمان یاب دارو
ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
  ندای محيا
ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
  ندای محيا
ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
  ندای محيا
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,50 ml
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
  کوبل دارو
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,20 ml
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
  کوبل دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
  بهستان دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
  بهستان دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
  بهستان دارو
PROVIVE Injection 10mg/ml,50 ml
CLARIS LIFE SCIENCES [ INDIA ]
  دایا طب
PROVIVE Injection 10mg/ml,20 ml
CLARIS LIFE SCIENCES [ INDIA ]
  دایا طب
PROPOVEN 2% Injection 20mg/ml,50 ml
FRESENIUS KABI [ AUSTRIA ]
  درمان یاب دارو
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,20 ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
  درمان یاب دارو
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,50 ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
  درمان یاب دارو
RECOFOL Injection 10mg/ml,20 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
  ندای محيا
RECOFOL Injection 10mg/ml,50 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
  ندای محيا
RECOFOL Injection 10 mg/ml,100 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
  ندای محيا