اطلاعات دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو میکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil

گروه دارویی: Immunosuppressants
مهار کننده های ایمنی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CLAUSEN NOVARTIS داروسازی اسوه داروسازی زهراوی
F.HOFFMANN-LA ROCHE دارو پخش – کارخانه    
   
   موارد مصرف
اين دارو براي جلوگيري از رد پيوند قلب، كليه و كبد همراه با سيكلوسپورين و كورتيكوستروئيدها به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
مايكوفنوليك اسيد، متابوليت فعال مايكوفنوليت، مهاركننده قوي، اختصاصي و قابل برگشت آنزيم اينوزين منوفسفات دهيدروژناز مي باشد و بنابراين مسير ساخت جديد نوكائوتيدهاي گوانين را مهار مي كند. لنفوسيت هاي BوT براي تكثير به اين مسير ساخت جديد پورين وابستگي زيادي دارند، در حالي كه ساير سلولها، از مسير بازيافتي استفاده مي نمايند. لذا اين دارو روي لنفوسيت ها اثر سايكوتوكسيك دارد. مايكوفنوليت باعث مهار تكثير لنفوسيت هاي BوT، كاهش توليد پادتن و مهار فراخواني گويچه هاي سفيد به محل التهاب يا عضد پيوندي مي شود. اين دارو بر پاسخ هاي اوليه ايمني(فعاليت منوسيت ها مثل توليد IL-1 و IL-2 تأثير ندارد. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب دارو از دستگاه گوارش به طور گسترده و با سرعت(فراهمي زيستي 94%) انجام مي شود. نيمه عمر آن حدود 17 ساعت است. حذف آن 93% كبدي و 6% كليوي مي باشد. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت حساسيت به يكي از اجزاء فرآورده نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. مصرف دارو در نارسايي شديد كليوي بايد با احتياط لازم صورت گيرد.
2. درصورت كاهش تعداد نوتروفيل ها، بايد مصرف دارو را قطع كرد يا مقدار دارو را كاهش داد. 

 

   عوارض جانبي
كم خوني ، سرفه، سردرد، درد قفسه سينه، تنگي نفس، وجود خون در ادرار ، فشار خون بالا، كاهش تعداد گويچه هاي سفيد، يبوست يا اسهال، درد در ناحيه شكم، تهوع و استفراغ از عوارض جانبي اين دارو مي باشند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان آسايكلوير، گن سايكلوير، پروبنسيد، ساليسيلات ها باعث افزايش غلظت پلاسمائي مايكوفنوليت مي شود. مصرف همزمان با ساير داروهاي كاهنده سيستم ايمني و گلوكوكورتيكوئيدها احتمال بروز سرطان و بدخيمي هاي پوست و عفونت را افزايش مي دهد. 

 

   نکات قابل توصيه
1. شمارش كامل گويچه هاي خوني درماه اول به طورهفتگي و در ماه دوم و سوم ماهي دوبار و سپس در طول سال اول هر ماه بايد انجام شود.
2. مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به بيماريهاي شديد دستگاه گوارش بايد با احتياط انجام شود.
3. در صورت تأخير فعاليت كليه پيوندي پس از عمل پيوند، احتمال عوارض جانبي دارو افزايش مي يابد.
4. اولين نوبت دارو بلافاصله و حداكثر در طي 24 ساعت بعد از انجام عمل پيوند تزريق شود. 

 

   مقدار مصرف
بلافاصله بعد از عمل پيوند انفوزيون داخل وريدي بايد انجام شود.
پيوند كليه: يك گرم انفوزيون داخل وريدي( در طول دو ساعت) يا خوراكي دو بار در روز(مقدار روزانه دو گرم) مصرف شود.
پيوند قلب: 5/1 گرم انفوزيون داخل وريدي(در طول 2 ساعت) دو بار در روز يا خوراكي یک گرم دو بار در روز مصرف شود.
پیوند کبد : یک گرم انفوزیون داخل وريدي(در طول 2 ساعت) دو بار در روز يا خوراكي 5/1 گرم دو بار در روز مصرف شود. 

 

   اشکال دارویی
Capsul:250 mg
Tablet:500 mg
Injection:50 mg/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سوپریمون 500 میلی گرم
CLAUSEN [ اروگوئه ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص سل سپت 500میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  اکبریه
کپسول سل سپت 250 میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  اکبریه
قرص آهسته رهش مایفورتیک 360 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
قرص آهسته رهش مایفورتیک 180 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
قرص سیتوسپت 500 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص سیتوگان 500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
کپسول سل سپت زهراوی 250 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص سل سپت زهراوی 500 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SUPRIMON Tablet 500 mg
CLAUSEN [ URUGUAY ]
  داروسازی اکتوورکو
CELLCEPT Tablet 500 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
CELLCEPT Capsule 250 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 360 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 180 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
CYTOCEPT 500MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CITOGAN 500MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
CELLCEPT ZAHRAVI 250MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
CELLCEPT ZAHRAVI 500MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]