اطلاعات دارو سايكلوسپورين Ciclosporin در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سايكلوسپورين Ciclosporin

گروه دارویی: Immunosuppressants
مهار کننده های ایمنی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL NOVARTIS داروسازی زهراوی داروسازی سینا دارو
   

 

   موارد مصرف
سايكلوسپورين درجلوگيري از رد پيوند كليه، كبد، قلب يا ساير اعضاي بدن همراه كورتيكوستروئيدها مصرف مي شود. اين دارو همچنين براي درمان رد پيوند مزمن(در بيماراني كه قبلاً تحت درمان با كاهنده سيستم ايمني بوده اند)، درمان آرتريت روماتوئيد حاد، درماتيت آتوپيك و پسوريازيس شديد(در صورت عدم پاسخ مناسب يا عدم تحمل نسبت به داروهاي سيستميك قبلي) و درمان سندرم نفروتيك به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
با مهار قابل برگشت و اختصاصي لنفوسيت ها در فاز GO و G1چرخه سلولي، باعث مهار لنفوسيت هاي كمكي و مهاري مي شود و توليد IL-2 و فاكتور رشد لنفوسيت هاي T را نيز مهار مي كند. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب اين دارو از دستگاه گوارش متغير و حدود 30 درصد است. متابوليسم شديد كبدي دارد و نيمه عمر آن در كودكان حدود 7 ساعت و در بزرگسالان حدود 19 است و به طور عمده از طريق صفرا و مدفوع دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت حساسيت به يكي از اجزاء فرآورده، پرفشاري خون كنترل نشده يا بدخيمي ها نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در صورت وجود عفونت هاي ويروسي يا باكتريائي و عيب كار كبد يا كليه بايد با احتياط مصرف شود.
2. در صورت بروز عيب كار كليه طي درمان، مقدار مصرف دارو بايد كاهش يابد. 

 

   عوارض جانبي
هيپرپلازي لثه، افزايش فشار خون، سميت كليوي و عصبي، افزايش قند خون و واكنشهاي آلرژيك از عوارض جانبي مهم سيكلوسپورين هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان كتوكونازول، آندروژن ها، آميودارون، سايمتيدين، دانازول، مسددهاي كانال هاي كلسيم، متوكلوپراميد، اريترومايسين يا استروژن ها باعث افزايش غلظت سرمي سيكلوسپورين مي شود. مصرف همزمان تربينافين، كوتريموكسازول، ريفامپيسين، پروبوكول، كاربامازپين، فنوباربيتال، فني توئين باعث كاهش غلظت سرمي سيكلوسپورين مي شود.
مصرف همزمان سيكلوسپورين با مدرهاي نگهدارنده پتاسيم ممكن است باعث افزايش پتاسيم خون مي شود. مصرف همزمان ساير داروهاي كاهنده سيستم ايمني با سيكلوسپورين ممكن است خطر بروز عفونت را افزايش دهد. 

 

   نکات قابل توصيه
1. بيماران مصرف كننده سيكلوسپورين بايد تحت نظر كامل پزشك باشند.
2. اندازه گيري غلظت سرمي سيكلوسپورين، كرآتينين، BUN و اسيد اوريك طي درمان با دارو ضروري است.
3. در صورت بروز هر نوع عفونت بايد درمان آن سريعاً انجام شود. ممكن است به كاهش مقدار مصرف سيكلوسپورين نياز باشد.
4. در صورت ظهور علائم رد پيوند بايد مقدار مصرف افزايش داده شود.
5. كودكان ممكن است به مقدار مصرف بيشتري از دارو نياز داشته باشند.
6. در سوء جذب ممكن است جذب خوراكي دارو كاهش يابد.
7. افزايش فشار خون ناشي از اين دارو را مي توان با تجويز داروهاي ضدفشار خون بالا كاهش داد. ولي به دليل اينكه سيكلوسپورين پتاسيم خون را افزايش مي دهد، از مدرهاي نگهدارنده پتاسيم نبايد استفاده شود. 

 

   مقدار مصرف
پيشگيري يا درمان رد پيوند:
خوراكي: مقدارmg/kg/day 15-12 مصرف مي شود. مصرف دارو 12-4 ساعت قبل از جراحي شروع و به مدت 2-1 هفته بعد از عمل ادامه مي يابد. مقدار مصرف سپس به ميزان 5% در هفته تا رسيدن به مقدار مصرف نگهدارنده (mg/kg/day 10-5) كاهش مي يابد.
تزريقي: مقدار mg/kg/day6-2 به صورت انفوزيون آهسته وريدي 8-4 ساعت قبل از جراحي تجويزمي شود. انفوزيون وريدي مداوم و تا زماني كه بيمار قادربه مصرف شكل خوراكي دارو باشد ادامه مي يابد.
آرتريت روماتوئيد: mg/kg/day 2/5 در دو نوبت مصرف مي شود. در صورت پاسخ درماني ناكافي تا هفته هشتم، مقدار را مي توان تا mg/kg/day3/25 افزايش داد. بعد از 4 هفته باز مي توان مقدار را تا mg/kg/day 4 افزايش داد. در صورت عدم پاسخ باليني تا هفته شانزدهم درمان، مصرف سيكلوسپورين بايد قطع شود.
پسوزياريس: mg/kg/day 2/5 در دو نوبت مصرف مي شود و (به فاصله هر دو هفته يكبار مقدار دارو به ميزان 5/0 افزايش يابد) قابل افزايش تاmg/kg/day 4 مي باشد. در صورت عدم پاسخ درماني، بعد از هفته ششم با مفدار mg/kg/day 4 مصرف دارو بايد قطع شود. بعد از كنترل كافي پسوريازيس، مقدار دارو بايد به كمترين مقدار مورد نياز كاهش يابد.
پيشگيري از بيماري پيوند عليه ميزبان: mg/kg/day 12/5 در دو نوبت مصرف مي شود. از 6-3 ماه بعد تا يك سال بعد از شروع درمان، مصرف دارو بايد به تدريج قطع گردد.
درمان بيماري پيوند عليه ميزبان: در صورت ظهور علائم بيماري بعد از قطع مصرف دارو، بايد درمان را با كمترين مقدار لازم شروع كرد.
سندرم نفروتيك: ابتدا خوراكي mg/kg/day 3/5 در دو نوبت مصرف مي شود. در صورت عدم پاسخ كافي بعد از 3 ماه، درمان بايد قطع شود. مقدار نگهدارنده بايد بر اساس تأثير(با اندازه گيري دفع پروتئين در ادرار) و عوارض جانبي تعديل مي شود، ولي نبايد از mg/kg/day5 تجاوز كند. 

 

   اشکال دارویی
Capsul:25,100 mg
Injection:50 mg/ml
Oral solution:100 mg/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول سیکلورال 100 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول سیکلورال 25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول سیکلورال 50 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
کپسول ساندیمون نئورال 100 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
کپسول ساندیمون نئورال 50 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
محلول خوراکی ساندیمون نئورال 100 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
کپسول ایمنورال 100 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
کپسول ایمنورال 25 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
کپسول ایمنورال 50 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قطره چشمی لاکروسپورین 0.05%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CICLORAL Capsule 100 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CICLORAL Capsule 25 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CICLORAL Capsule 50 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
SANDIMMUN NEORAL Capsule 100 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
SANDIMMUN NEORAL Capsule 25 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
SANDIMMUN NEORAL Capsule 50 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
SANDIMMUN NEORAL Solution,Oral 100 mg/ml,50 ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
IMINORAL 100MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
IMINORAL 25MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
IMINORAL 50MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
Lacrosporin 0.05% Eye Drop
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]