اطلاعات دارو پریلوکائین اف Prilocaine-F  در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پریلوکائین اف Prilocaine-F

گروه دارویی: Local Anaesthtics
بیحس کننده های موضعی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه      
   

 

   موارد مصرف
اين دارو به عنوان بي‌حس كننده موضعي يا منطقه‌اي تزريقي به منظور ايجاد بي‌حسي و انسداد عصبي به كار مي‌‌رود اين دارو در دندان پزشكي نيز مصرف دارد. 

 

   مکانیسم اثر
بي‌حس كننده‌هاي موضعي با تثبيت برگشت‌پذير غشاي سلولهاي عصبي و در نتيجه كاهش نفوذ پذيري اين غشاء به يون سديم ، شروع و هدايت تكانه‌هاي عصبي را متوقف مي‌كند. اين عمل باعث مهار مرحله دپولاريزاسيون غشاء سلول عصبي مي‌گرد و درنتيجه از انتشار پتانسيل عمل و هدايت بعدي تكانه‌هاي عصبي جلوگيري مي‌كند. فليپرسين(F) يك ماده تنگ‌ كننده عروق بوده باعث دوام اثر بي‌حسي پریلوكائين مي‌شود. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در صورت ابتلاء بيمار به متهموگلوبينمي مادر‌زادي يا اكتسابي، كم‌خوني، بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، افت شديد فشار خون، شوك و وجود عفونت در محل تزريق نبايد استفاده گردد. 

 

   هشدارها
1. در كودكان و سالمندان امكان بروز مسموميت سيستميك با اين دارو بيشتر است.
2. در عيب كار قلبي-عروقي سابقه حساسيت دارويي و وجود التهاب در محل تزريق با احتياط استفاده گردد. 

 

   عوارض جانبي
عوارض جانبي به طور كلي به مقدار مصرف ، مخل تزريق و ميزان غلظت پلاسمايي آن بستگي دارد،‌گيجي ضعف تنفسي، تشنج، كاهش فشار خون، و برادي‌كاردي از عوارض جانبي اين دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين دارو با داروي‌هاي ضد آريتمي و مسدد‌هاي گيرنده بتاآدرنرژيك موجب افزايش خطر تضعيف عضله قلب مي‌گردد. ساينتيدين موجب مهار متابوليسم دارو و افزايش سميت آن مي‌شود. اين دارو به دليل داشتن فلي‌پرسين ممكن است با داروهاي بي‌هوش‌كننده استنشاقي از دسته هيدرو كربن ها ،فنوتيازين ها و ضد افسردگي سه‌حلقه‌اي و مشتقات ارگونيز تداخل داشته باشد. 

 

   نکات قابل توصيه
اين فرآورده قابل اتوكلاوكردن است. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: براي ايجاد بي‌حسي از طريق انفيلتراسيون و يا انسداد عصبي در دندانپزشكي ، مقدار مصرف بر اساس محل تزريق و پاسخ بيمار تنظم مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان 600 ميلي‌گرم است.
كودكان: در كودكان مقدار مصرف بر اساس وزن تعيين مي‌گردد. 

 

   اشکال دارویی
Carpool: Prilocaine 30mg + Felyperssin 0.031.u.(054mcg)/ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کارتریج دنتانست 1.8 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DENTANEST 1.8ML CARTRIDGE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]