اطلاعات دارو بوپي واكائين Bupivacaine در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بوپي واكائين Bupivacaine

گروه دارویی: Local Anaesthtics
بیحس کننده های موضعی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
AGUETTANT MYLAN S.A.S داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر
ASTRAZENECA      
   

 

   موارد مصرف
بوپي واكائين به طور كلي براي ايجاد بي‌حسي موضعي و يا منطقه‌اي يا اپي‌دورال در ناحيه كمر و يا خاجي و انسداد در ناحيه زير عنكبوتيه و از طريق انفيلتراسيون يا انسداد عصبي در دندانپزشكي به كار مي‌رود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
جذب سيستميك اين دارو كامل است . به پروتئين‌هاي پلاسما به مقدار زياد متصل مي‌شود.متابوليسم آن عمدتاُ كبدي است و از راه كليه دفع مي‌گردد. نيمه عمر دارو در بزرگسالان 5/3 ساعت ، زمان اثر متوسط تا آهسته و مدت اثر دارو طولاني است. 

 

   موارد منع مصرف
در صورت وجود بلوك كامل قلبي ، خونريزي شديد، افت شديد فشار خون و شوك ، عفونت در موضعي که براي تزريق كمري در نظر گرفته شده و سپتي سمي نباید از اين دارو براي ايجاد انسداد در ناحيه زير عنكبوتيه ای استفاده گردد. 

 

   هشدارها
1. در كودكان و سالخوردگان ، امكان بروز مسموميت سيستميك با اين دارو بيشتر است.
2. در ناراحتيهاي قلبي – عروقي به ويژه انسداد قلبي و يا شوك و يا عفونت و التهاب در محل تزريق بايد با احتياط فراوان مصرف گردد.
3. در صورت وجود بيماري‌هاي CNS و يا اختلالات انعقادي خون و سابقه حساسيت به دارو بايد با احتياط فراوان مصرف گردد.
4. ممكن است با مصرف اين دارو با غلظت 25% درصد اعصاب بين دنده‌اي انسداد كامل پيدا ‌كنند.
5. شدت انسداد حركتي، با غلظت 5/0 درصد اين دارو براي بار اول ممكن است بيشتر از دفعات بعد باشد. 

 

   عوارض جانبي
عوارض جانبي به طور كلي به مقدار مصرف، غلظ زياد پلاسمايي ناشي از ورود ناخواسته دارو به رگ، كاهش تحمل بيمار، ناسازگاري فرد با حساسيت مفرط بستگي دارد. ضمناً ميزان عوارض ناخواسته به محل تزريق نيز بستگي دارد. واكنش‌هاي سيستميك ممكن است به سرعت يا با تأخير و تا 30 دقيقه پس از تجويز دارو بروز كنند. عوارض با شيوع كم آن عبارتند از كبودي رنگ پوست، اختلال بينايي و يا دوبيني، تشنج، سرگيجه ، زنگ زدن گوش،‌لرزش يا رعشه، عصبانيت و يا بيقراري غيرعادي و تهوع و استفراغ. 

 

   تداخل دارویی
داروهاي مضعف CNS ، از جمله داروهايي كه معمولاً‌ قبل از بيهوشي و يا به عنوان کمک همراه با داروهای بي‌حس كننده موضعي مصرف مي‌شوند و نيز سولفات منيزيم تزريقي، اگر همزمان با داروهاي بي حس كننده موضعي مصرف گردند، ممكن است موجب تشديدتضعيف CNS شوند. داروهاي مسدود كننده گيرنده بتا آرنرژيك از طريق كاهش جريان خون كبدي، سرعت متابوليسم دارو را كاهش داده و خطر مسموميت با آنرا بالا مي‌برند. سايمتیدين متابوليسم اين دارو را به تأخير مي‌اندازد و در نتيجه احتمال خطر مسموميت افزايش مي‌يابد. 

 

   نکات قابل توصيه
1. درصورت حساسيت به ساير بي‌حس كننده‌ها، اين دارو بايد بااحتياط و زير نظر پزشك مصرف شود.
2. ميزان داروي تجويز شده بايد به دقت رعايت گردد.
3. بدليل طولاني بودن زمان بي‌حسي بايد دقت گردد كه اعضاي بي‌حس شده مجروح نگردند. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان: در بي‌حسي دم اسبي، براي انسداد حركتي متوسط، مقدار75-5/37 ميلي گرم(30-15 ميلي ليتر) از محلول25/0% مصرف مي‌شود كه در صورت نياز هر سه ساعت يك‌بار مي‌توان آنرا تكرار كرد. براي انسداد حركتي متوسط تا كامل، مقدار 150-75 ميلي گرم(30-15 ميلي ليتر)‌از محلول 5/0 درصد كه در صورت نياز هر سه ساعت قابل تكرار است، مصرف مي‌شود.در بي حسي خارج سخت شامه‌اي، براي انسداد حركتي جزئي تا متوسط مقدار50-25 ميلي گرم (20-10 ميلي ليتر) از محلول 25/0 درصد و برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل، مقدار 100-50 میلی گرم ( 20-10 میلی لیتر )‌از محلول 5/0درصد مي‌شود كه درصورت نياز در هر دو مورد مي‌توان مقدار مصرف را هر سه ساعت يكبار تكرار نمود. براي انفیلتراسیون موضعي بصورت مقدار واحد تا 175 ميلي گرم(70ميلي‌ليتر)‌از محلول 25/0 درصد مصرف مي‌شود. براي انسداد اعصاب محيطي، جهت انسداد حركتي متوسط تا كامل مقدار 175-5/12 ميلي‌گرم( 5/37- 5 ميلي‌ليتر) از محلول 25/0درصد يا 175-25 ميلي‌گرم (5/37-5 ميلي‌ليتر) از محلول 5/0 درصد مصرف مي‌شود كه در صورت نياز مي توان هر سه ساعت آن را تكرار نمود . حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان تا 175 ميلي گرم به صورت مقدار واحد يا mg/day400 مي‌باشد.
كودكان: مصرف اين دارو در كودكان نأئيد نشده است. 

 

   اشکال دارویی
 

Injection: 0.25% (10 ml . 20ml)
Injection: 0.5% (10 ml . 20ml)
Injection: 0.5% (spinal)

 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین آگوتانت 20 میلی گرم/4 میلی لیتر
AGUETTANT [ فرانسه ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
آمپول تزریق نخاعی مارکائین0.5% اسپاینال هوی 0.5% 20میلی گرم/4میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
  کوبل دارو
آمپول بوپیواکائین 0.25% 20میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول بوپیواکائین 0.5% 20میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین 20میلی گرم/4 میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BUPIVACAINE AGUETTANT Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal
AGUETTANT [ FRANCE ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
MARCAINE 0.5% SPINAL HEAVY 0.5% Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
  کوبل دارو
BUPIVACAINE Injection 0.25%,20ml
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
BUPIVACAINE Injection 0.5%,20ml
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
BUPIVACAINE Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]