اطلاعات دارو متوکاربامول Methocarbamol در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو متوکاربامول Methocarbamol

گروه دارویی: Muscle Relaxants
داروهای شل کننده عضلات
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین
داروسازی امین داروسازی رازک    
   

 

   موارد مصرف
اين دارو به عنوان درمان كمكي همراه با ديگر اقدامات مانند استراحت و فيزيوتراپي، براي تخفيف اسپاسم عضلاني همراه با بيماري هاي حاد و دردناك عضلاني- استخواني مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
متوكاربامول به طور عمده بر روش سيستم عصبي مركزي اثر كرده و به طور مستقيم بر روي عضلات اسكلتي اثر نمي كند اثر شل كنندگي عضلاتي اين دارو ممكن است ناشي از تضعيف CNS باشد. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب متوكاربامول از مجراي گوارشي سريع است. متوكاربامول به طور عمده از طريق كليه دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
در حالت اغماء نبايد تجويز شود و در عيب كار كليه يا بيماري هاي آن مصرف شكل تزريقي اين دارو كه حاوي پايه پلي اتيلن گليكول مي باشد ممكن است باعث مسموميت كليه، افزايش اوره و اسيدوز شود. 

 

   هشدارها
در موارد ضعف CNS، صرع، عيب كار كليه با احتياط فراوان تجويز شود. 

 

   عوارض جانبي
 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان متوكاربامول با داروهاي مضعف CNS باعث تشديد اثرات دارو مي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
براي سهولت مصرف مي توان قرص را خرد كرده و با غذا يا مايعات مخلوط كرد. 

 

   مقدار مصرف
خوراكي:
بزرگسالان:به منظور شل كردن عضلات اسكلتي ابتدا مقدار5/1 گرم چهار بار در روز طي 72-48 ساعت اول درمان مصرف مي شود. براي حالات شديد ممكن است ابتدا تا 8 g/day نيز مصرف شود. مقدار نگهدارنده اين دارو 750 ميلي گرم هر چهار ساعت، يك گرم چهار بار در روز يا 5/1 گرم سه بار در روز مي باشد.
تزريقي:
بزرگسالان : به عنوان شل كننده عضلاني مقدار g/day3-1 به مدت سه روز از راه عضلاني يا وريدي تزريق مي شود. به دنبال قطع مصرف دارو به مدت 48 ساعت، در صورت نياز اين مقدار مي تواند تكرار شود. 

 

   اشکال دارویی
Injection: 1000 mg/10 ml
Tablet:500 mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول روبامول 1000میلی گرم/10 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص متوکاربامول دی پی 500 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص روباکسول 500 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
آمپول رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
آمپول رلاکسیمول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ROBAMOL 1000MG/10ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
METHOCARBAMOL DP 500MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
ROBAXOLE 500MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
METHOCARBAMOL RAZAK 500MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
RELAXIN 1000MG/10ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
RELAXIMOL 1000MG/10ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]