اطلاعات دارو باكلوفن Baclofen در جدول زیر آمده است.

 
نام علمی دارو (ژنریک):

دارو باكلوفن Baclofen

گروه دارویی: Muscle Relaxants
داروهای شل کننده عضلات
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی زهراوی داروسازی کیمیدارو    
   

 

   موارد مصرف
باكلوفن در درمان اسپاسم شديد و مزمن عضله ارادي و به منظور كاهش تعداد و شدت حملات درد عصب سه قلو در بيماراني كه قادر به تحمل كاربامازپين نيستند يا به اثرات آن مقاوم مي باشند، مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
باكلوفن احتمالاً در سطح نخاع عمل كرده و عبور بازتاب تك سيناپسي را مهار مي كند و به وسيله هيپرپولاريزه كردن انتهاي رشته عصبي آوران مانع از آزاد شدن واسطه هاي محرك احتمالي(اسيد گلوتاميك و اسيد آسپارتيك)مي گردد. اين دارو بر نواحي فوق نخاعي نيز ممكن است اثر بگذارد. 

 

  فارماکوکينتيک
جذب باكلوفن سريع و زياد است. سرعت و ميزان جذب با افزايش مقدار مصرف ممكن است كاهش يابد. متابوليسم آن كبدي است و فقط حدود 15 درصد مقدار مصرف متابوليزه مي شود. دفع آن كليوي است. حدود 40 درصد مقدار مصرف معمولاً طي 6 ساعت و كل دارو طي 3 روز از بدن دفع مي گردد. 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در درمان بيماران مبتلا به مشكلات عروق مغزي، پاركينسون، فلج مغزي يا تروماي حاصل از مشكلات مغزي و زخم معده نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در طول درمان با باكلوفن خطر بروز مسموميت CNS كه منجر به توهمات، اغتشاش شعور، افسردگي رواني يا ساير آشفتگي هاي رواني يا تسكين مفرط مي شود، در سالمندان بيشتر است.
2. در بيماران مبتلا به اختلالات كليوي، كبدي يا تنفسي اين دارو بايد با احتياط مصرف شود. 

 

   عوارض جانبي
عوارضي مثل ادرار خون آلود و تيره رنگ، درد قفسه سينه، مسموميتCNS، درماتيت، واكنش هاي آلرژيك و غش كردن(سنكوب) با مصرف اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان باكلوفن با داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي سبب افزايش اثر باكلوفن، ‌با داروهاي ضد فشار خون منجر به به افزايش اثر كاهنده فشار خون، با خواب آورها باعث افزايش اثر سداتيو، با مهاركننده هاي ACE باعث افزايش اثر ضد فشار خون، با ليتيم باعث افزايش اثر باكلوفن مي گردد. با توجه به اينكه باكلوفن ممكن است سبب افزايش قند خون شود مقدار مصرف داروهاي خوراكي پايين آورنده قند خون و انسولين در صورت مصرف همزمان با باكلوفن بايد تنظيم گردد. 

 

   نکات قابل توصيه
در موقع مصرف دارو از مصرف ساير داروهاي مضعف CNS بايد اجتناب شود. 

 

   مقدار مصرف
در درمان اسپاسم و درد عصبي سه قلو ابتدا 5 ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي شود. سپس هر 3 روز يك بار mg/kg 15 به مقدار مصرف اضافه مي شود (به هر نوبت مصرف دارو 5 ميلي گرم ) تا پاسخ مناسب به دست آيد. بيشينه مقدار مصرف در بزرگسالان mg/kg 80 مي باشد. در بعضي از بيماران ممكن است مقادير بيشتري مورد نياز باشد. 

 

   اشکال دارویی
Scored Tablet: 10mg
Scored Tablet: 25 mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص بکلوفن زهراوی 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص بکلوفن سی دی 10 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص بکلوفن سی دی 25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BACLOFEN ZAHRAVI 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
BACLOFEN CD 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
BACLOFEN CD 25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]