اطلاعات دارو دانترولن Dantrolene در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو دانترولن Dantrolene

گروه دارویی: Muscle Relaxants
داروهای شل کننده عضلات
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف
دانترولن در درمان اسپاسم و به عنوان داروي كمكي در درمان هيپرترمي بدخيم، سندرم نورولپتيك بدخيم، كمبود فسفريلاز عضلات و رشد ناقص و ناهنجار عضلاني نوع Duchenne به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
دانترولن در آزاد شدن يون كلسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك دخالت كرده از افزايش غلظت يون كلسيم ميوپلاسم جلوگيري يا آن را كاهش مي دهد. با كاهش يون كلسيم، فعاليت مسيرهاي كاتابوليكي كه همراه با سندرم بحران هيپرترمي بدخيم است، كاهش مي يابد. دانترولن همچنين به طور مستقيم بر روي عضلات اسكلتي عمل كرده و ارتباط بين تحريك عصبي انقباض را، از طريق تداخل با آزاد شدن يون كلسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك، قطع مي كند. و انقباض عضلاني ناشي از بازتابهاي چند سيناپسي و تك سيناپسي را كاهش مي دهد. 

 

  فارماکوکينتيک
متابوليسم دانترولن كبدي است. نيمه عمر تزريق وريدي 8-4 ساعت و از راه خوراكي، 7/8 ساعت مي باشد. شروع اثر آن در اسپاسم هاي ناشي از اختلال نرون هاي حركتي، يك هفته بعد يا بيشتر است. دفع دارو كليوي است. 

 

   موارد منع مصرف
در بيماري فعال كبدي مثل هپاتيت يا سيروز به دليل افزايش خطر بروز مسموميت كبدي، مگر در درمان بحران هيپوترمي بدخيم نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در صورت بروز هپاتيت يا آزمون هاي غير طبيعي كار كبد، مصرف دارو قطع شود. در صورت نياز مجدد به دارو پس از بازگشت علائم به حال عادي، بيمار بستري مي شود و درمان با مقادير كم شروع و بتدريج اضافه شود. در صورت بروز هرگونه ناهنجاري مجدد در آزمون هاي كبد درمان بايد قطع شود.
2. مصرف طولاني مدت مقادير زياد در يك دوره زماني، خطر مسموميت كبد را بالا مي برد.
3. در صورت بروز اسهال شديد مصرف دارو قطع شود. اگر پس ازشروع مجدد مصرف اسهال شديد بروز كرد، ممكن است براي هميشه نياز به قطع دارو باشد.
4. در عيب كار قلب، كبد، ريه، ميوپاتي، بيماري هاي عصبي-عضلاني كه منجر به اختلال تنفسي مي شود و زنان بالاتر از 35 سال به ويژه زناني كه استروژن مصرف مي كنند به دليل افزايش خطر مسموميت كبدي، با احتياط مصرف شود.
5. در صورت بروز عوارضي مثل سرگيجه، خواب آلودگي يا منگي، اختلال بينايي يا ضعف عضلاني با احتياط مصرف شود. ضمناً براي كاهش عوارض فوق و تحريك گوارشي بايد درمان را ابتدا با مقادير كم شروع كرد و مقدار مصرف را تا نتيجه مطلوب به تدريج افزايش داد.
6. اگر بعد از 45 روز پيشرفتي در درمان حاصل نشد، مصرف دارو بايد قطع شود. 

 

   عوارض جانبي
اسهال شديد، ضعف تنفس: سرگيجه يا منگي، خواب آلودگي، احساس بدحالي يا بيماري، ضعف عضلاني، تهوع و استفراغ وخستگي غير عادي ادرار تيره يا خوني، اغتشاش شعور، يبوست شديد، تشنج، درماتيت حساسيتي، دفع مشكل ادرار، مسموميت كبدي، ضعف مغزي، فلبيت و ترشحات در فضاي مغزي، فلبيت و ترشحات در فضاي جنب يا پريكارديت از عوارض جانبي شايع دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان دانترولن با داروهاي مضعف CNS و ساير داروهاي سمي براي كبد(در صورت مصرف طولاني مدت) باعث تشديد عوارض جانبي دارو مي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. اگر بيمار قادر به بلع كپسول نباشد، محتوي كپسول را با آب ميوه يا ساير مايعات مخلوط و بلافاصله ميل نمايد.
2. در تزريق وريدي نبايد به خارج رگ و بافت هاي اطراف نشت كند چون PH محلول شديداً قليايي است. 

 

   مقدار مصرف
خوراكي:
بزرگسالان : در پيشگيري از بحران هيپرترمي بدخيم mg/kg/day 8-4 در سه يا چهار مقدار منقسم براي 2-1 روز قبل از جراحي مصرف مي شود. آخرين مقدار مصرف دارو بايد 4-3 ساعت قبل از شروع جراحي و با حداقل مقدار آب مصرف شود. براي ادامه درمان هيپرترمي پس از تزريق وريدي مقدار mg/kg/day 8-4 در چهار مقدار منقسم به مدت 3-1 روز مصرف مي شود. به عنوان ضداسپاسم ابتدا 25 ميلي گرم يك بار در روز مصرف مي شود كه هر 7-4 روز يك بار، مقدار 25 ميلي گرم به مقدار مصرف تام روزانه اضافه مي شود تا زماني كه پاسخ مناسب درماني به دست آيد يا اين كه به مقدار مصرف 100 ميلي گرم چهار بار در روز برسد. در صورت امكان، دارو در چهار مقدار منقسم در روز مصرف شود.
كودكان :به عنوان ضداسپاسم، ابتدا mg/kg0/5دو بار در روز مصرف مي شود كه هر 7-4 روز mg/kg0/5 به مقدار تام روزانه اضافه مي شود تا زماني كه پاسخ درماني مناسب به دست آيد يا به مقدار مصرف mg/kg 3 چهار بار در روز برسد. در صورت امكان، دارو در چهار مقدار منقسم در روز مصرف شود. در كودكان مقادير بيش از mg/day400 نبايد مصرف شود.
تزريقي:
به عنوان داروي كمكي در پيشگيري از هيپوترمي بدخيم، mg/kg2/5 از راه انفوزيون وريدي يك ساعت قبل از بيهوشي تجويز مي شود. براي درمان ابتدا حداقل mg/kg1 به سرعت و به طور مداوم انفوزيون وريدي مي شود. براي درمان ابتدا حداقل mg/kg1 به سرعت و به طور مداوم انفوزيون وريدي مي شود كه تا فروكش كردن علائم بيماري و يا رسيدن به مقدار تجمعي mg/kg 10 ادامه مي يابد. در صورت عود علائم اين مقادير را مي توان تكرار كرد. در درمان عود هيپرترمي بدخيم، مقادير اوليه mg/kg 3-2/5 نيز پيشنهاد شده است. 

 

   اشکال دارویی
Capsul:25mg
For Injection:20 mg