اطلاعات دارو نياسين آميد Niacinamide در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو نياسين آميد Niacinamide

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

نياسين آميد براي پيشگيري و درمان كمبود ويتامين B3 مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

نياسين آميد جزئي از دو آنزيم NAD و NADP مي باشد كه براي تنفس بافتي، گليكوژنوليز و متابوليسم چربي، اسيد آمينه، پروتئين و پورين ضروري هستند.

 

  فارماکوکينتيک

به استثناي سندرم سوءجذب، در ساير موارد ويتامين هاي گروه B ، از جمله نياسين آميد، بخوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليسم اين دارو كبدي است و نيمه عمر آن در حدود 45 دقيقه مي باشد. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت سرمي 45 دقيقه مي باشد. دفع نياسين آميد كليوي است و مقادير بيش از حد مورد نياز روزانه، بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود:
خونريزي، ديابت، بيماري كبدي و قرحه گوارشي

 

   عوارض جانبي

با مصرف زياد اين دارو، سرگيجه يا از حال رفتن، خشكي پوست يا چشم ها، افزايش قند خون، تهوع يا استفراغ، قرحه گوارشي، خارش پوست، درد مفاصل و افزايش اوره خون گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست، به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.
2. در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، از آنجا كه زمان زيادي براي جبران كمبود اين ويتامين لازم است، نيازي به مصرف دوز فراموش شده نمي باشد.

 

   مقدار مصرف

به عنوان مكمل ويتامين ، در پيشگيري از كمبود ويتامين، مقدار مصرف توصيه در روز بصورت زير است:
شيرخواران و كودكان از بدو تولد تا سن 3 سال 9-5 ميلي گرم، سن 6-4 سال 12 ميلي گرم ، سن 10-7 سال 13 ميلي گرم پسران و مردان بالغ 20-15 ميلي گرم، دختران و زنان بالغ 15-13 ميلي گرم، در دوران شيردهي 20 ميلي گرم . در درمان كمبود ويتامين، مقدار مصرف بر اساس شدت كمبود تعيين مي شود.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 500mg