اطلاعات دارو بتاكاروتن Betacarotene در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بتاكاروتن Betacarotene

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
شرکت بین المللی سپید طب نیا      
   

 

   موارد مصرف

بتاكاروتن به منظور كاهش شدت واكنشهاي حساست به نور در بيماران مبتلا به پروتوپورفيري اريتروپويتيك مصرف مي شود.
بتاكاروتن براي پيشگيري از كمبود ويتامين A ناشي از تغذيه ناكافي با سوء جذب روده اي مصرف مي شود. نياز به اين ويتامين ممكن است در مواردي از قبيل سوء جذب چربي(اسهال چرب)، بيماري مزمن مجراي صفراوي – كبدي، عفونت طولاني، سندرم سوء جذب ناشي از بي كفايتي پانكراس و كمبود شديد پروتئين افزايش يابد.

 

   مکانیسم اثر

بتاكاروتن يك كاروتنوئيد و پيش ساز ويتامين A است.

 

  فارماکوکينتيک

جذب بتاكاروتن به حضور چربي ژيم غذايي و همچنين صفرا در مجراي روده بستگي دارد.حدود 60-20 درصد دارو در ديواره روده و مقدار كمي از آن نيز در كبد متابوليزه مي شود. اين دارو عمدتاً از راه مدفوع دفع مي شود.

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
<td “=”” class=”Title” width=”110″ height=”26″ align=”left”> نام علمی دارو (ژنریک): Betacarotene
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
شرکت بین المللی سپید طب نیا      
   

 

   موارد مصرف

بتاكاروتن به منظور كاهش شدت واكنشهاي حساست به نور در بيماران مبتلا به پروتوپورفيري اريتروپويتيك مصرف مي شود.
بتاكاروتن براي پيشگيري از كمبود ويتامين A ناشي از تغذيه ناكافي با سوء جذب روده اي مصرف مي شود. نياز به اين ويتامين ممكن است در مواردي از قبيل سوء جذب چربي(اسهال چرب)، بيماري مزمن مجراي صفراوي – كبدي، عفونت طولاني، سندرم سوء جذب ناشي از بي كفايتي پانكراس و كمبود شديد پروتئين افزايش يابد.

 

   مکانیسم اثر

بتاكاروتن يك كاروتنوئيد و پيش ساز ويتامين A است.

 

  فارماکوکينتيک

جذب بتاكاروتن به حضور چربي ژيم غذايي و همچنين صفرا در مجراي روده بستگي دارد.حدود 60-20 درصد دارو در ديواره روده و مقدار كمي از آن نيز در كبد متابوليزه مي شود. اين دارو عمدتاً از راه مدفوع دفع مي شود.

 

 
   عوارض جانبي

شل شدن مدفوع و زرد رنگ شدن پوست از عوارض جانبي دارواست.

 
   تداخل دارویی
 
 
   نکات قابل توصيه

1. دارو ترجيحاً بايد همراه با غذا مصرف شود.
2. 6-2 هفته درمان با بتاكاروتن لازم است تا حداكثر زماني كه بيمار مي تواند در معرض نور خورشيد قرار گيرد، مشخص گردد.
3. حساسيت به دارو بايد مد نظر قرار گيرد.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان:در پيشگيري از كمبود ويتامين Aمقدار mg/day15-6 و در واكنشهاي حساسيت به نور مقدارmg/day 300-30 مصرف مي شود.
كودكان:در پيشگيري از كمبود ويتامين A مقدار mg/day 150-30 مصرف مي شود.

 
   اشکال دارویی

Capsul:15mg
Capsul: 25 mg
Capsul: 30 mg

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص بتا کاروتن 10000واحد
شرکت بین المللی سپید طب نیا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BETA CAROTENE 10000IU Tab
شرکت بین المللی سپید طب نیا [ IRAN ]