اطلاعات دارو اسيد نيكوتينيك Nicotinic Acid در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو اسيد نيكوتينيك Nicotinic Acid

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اسيد نيكوتينيك (نياسين) براي پيشگيري و درمان كمبود ويتامينB3 و همچنين در درمان زيادي چربي خون مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

به استثناي سندرم سوءجذب، در ساير موارد ويتامين هاي گروه B ، از جمله نياسين، به خوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليسم اين دارو كبدي است و نيمه عمر آن در حدود 45 دقيقه مي باشد.اثر دارو در كاهش غلظت كلسترول پس از چند روز و در كاهش غلظت تري گليسيريد پس از چند ساعت شروع مي شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

اين دارو در موارد خونريزي شرياني، ديابت، بيماري كبدي، نقرس و قرحه گوارشي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

برافروختگي، سرگيجه،سردرد، تپش قلب، خارش، تهوع، استفراغ و بندت نقص كار كبد و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست، به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.
2. به عنوان پايين آورنده چربي خون، بمنظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.
3. در درمان زيادي چربي خون اين دارو نبايد بيشتر يا كمتر از مقدار تجويز شده مصرف شود.
4. به عنوان كاهنده چربي خون، در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود. در صورتي كه زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مصرف آن خودداري نموده و مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

 

   مقدار مصرف

به عنوان مكمل ويتامين ، در پيشگيري از كمبود ويتامين، مقدار مصرف روزانه به صورت زير مي باشد:
شيرخواران و كودكان از بدو تولد تا سن 3 سال 9-5 ميلي گرم، سن 6-4 سال 12 ميلي گرم ، سن 10-7 سال 13 ميلي گرم، پسران و مردان بالغ 20-15 ميلي گرم، دختران و زنان بالغ 15-13 ميلي گرم، زنان باردار 17 ميلي گرم و در دوران شيردهي 20 ميلي گرم . در درمان كمبود ويتامين، مقدار مصرف بر اساس شدت كمبود تعيين مي شود. به عنوان پايين آورنده چربي خون در بزرگسالان ، ابتدا 1 گرم 3 بار در روز مصرف مي شود كه بر حسب نياز هر 4-2 هفته، mg/day 500 به مقدار مصرف اضافه مي شود. بعنوان نگهدارنده، 2-1 گرم 3 بار در روز مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 25 mg
Double Scored Tablet: 100 mg
Double Scored Tablet: 500mg