اطلاعات دارو فیتونادیون Phytonadione در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فیتونادیون Phytonadione

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اسوه داروسازی مینو داروسازی کاسپین تامین  
   

 

   موارد مصرف

اين ويتامين براي پيشگيري و درمان اختلالات انعقادي شامل اختلالات در ساخت فاكتورهاي X,IX,VII,II ناشي از كمبود ويتامين K يا اختلال در فعاليت متابوليك آن مصرف مي گردد. فيتوناديون به منظور جلوگيري از بيماري خونريزي دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اين ويتامين تشكيل پروترومبين فعال در كبد (فاكتورII)، پروكانورتين(فاكتورVII)، جزء ترومبوپلاستين پلاسما يا فاكتور كريسمس (فاكتور X) را كه براي انعقاد طبيعي خون لازم هستند، تسريع مي كند.

 

  فارماکوکينتيک

ويتامين K به سهولت از مجراي گوارش (دوازدهه) جذب مي شود. فيتوناديون براي جذب به املاح صفراوي نياز دارد. متابوليسم اين ويتامين كبدي است. زمان شروع اثر فيتوناديون از راه خوراكي 12-6 ساعت و از راه تزريقي 2-1 ساعت است. غلظت طبيعي فيتوناديون طي 14-12 ساعت پس از مصرف به دست مي آيد. ويتامين K از راه صفرا و كليه دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. ويتامين K در بيماران مبتلا به عيب كاركبد بايد با احتياط مصرف شود.
2. به دليل خطر بروز واكنش هاي شديد شبه حساسيت مفرط در تزريق وريدي ويتامين K، تجويز اين دارو از راه وريدي توصيه نمي شود.

 

   عوارض جانبي
 

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان ويتامين K با داروهاي ضدانعقاد خوراكي ممكن است اثرات اين داروها را به علت افزايش ساخت كبدي فاكتورهاي پيش انعقادي كاهش دهد.

 

   نکات قابل توصيه

1. به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه به پزشك و انجام آزمون زمان پروترومبين ضروري است.
2. از مصرف ساير داروها بدون دستور پزشك بايد خودداري شود، زيرا ممكن است اثرات ويتامين K را تغيير دهند.
3. اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.
4. در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض بياد آوردن بايد آن نوبت مصرف شود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مصرف مقدار فراموش شده و دوبرابر نمودن مقدار دارو بايد خودداري گردد.
5. پزشك يا دندان پزشك را بايد از مصرف اين دارو مطلع نمود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي:
بزرگسالان : در كمي پروترومبين خون ناشي از مصرف داروهاي ضدانعقاد ، مقدار 10-5/2 ميلي گرم (حداكثر 25 ميلي گرم ) مصرف مي شود كه در صورت نياز مي توان پس از 48-12 ساعت، اين مقدار را تكرار نمود. در كمي پروترومبين ناشي از ساير علل، مقدار 25-5/2 ميلي گرم (حداكثر تا 50 ميلي گرم ) بر اساس شدت بيماري مصرف مي شود.
تزريقي:
بزرگسالان : در كمي پروترومبين خون ناشي ازداروهاي ضدانعقادي ، مقدار 10-5/2 ميلي گرم (حداكثر 25 ميلي گرم ) تزريق عضلاني يا زير جلدي مي شود كه درصورت نياز، مي توان پس از 8-6 ساعت، اين مقدار را تكرار نمود. در كمي پروترومبين خون ناشي از ساير علل، مقدار 25-5/2 ميلي گرم بر اساس شدت بيماري تزريق عضلاني يا زير جلدي مي شود. براي كمبود كمي پروترومبين خون در بيماراني كه به مدت طولاني فقط از راه تزريقي تغذيه مي شوند، مقدار 10-5 ميلي گرم يكبار در هفته تزريق عضلاني مي شود.
كودكان : به عنوان ويتامين در كودكاني كه فقط از طريق شير مادر تغذيه مي شوند، مقدار 1 ميلي گرم در ماه تزريق عضلاني يا زير جلدي مي شود. براي جلوگيري از كمي پروترومبين خون ناشي از تغذيه تام وريدي به مدت طولاني، 5-2 ميلي گرم يكبار در هفته تزريق عضلاني مي گردد. در درمان كمي پروترومبين خون ناشي از داروهاي ضدانعقادي 2-1 ميلي گرم در شيرخواران و 10-5/2 ميلي گرم در كودكان و در درمان كمي پروترومبين خون ناشي از ساير علل 2 ميلي گرم در شيرخواران و 10-5 ميلي گرم در كودكان تزريق عضلاني يا زير جلدي مي شود. براي جلوگيري از بيماري خونريزي دهنده نوزادان مقدار 1-5/0 ميلي گرم بلافاصله پس از زايمان تزريق عضلاني يا زيرجلدي مي شود. در صورت نياز اين مقدار پس از 8-6 ساعت تكرار مي شود.

 

   اشکال دارویی

Injection: 1 mg/0.5 ml
Injection:10 mg/ml
Tablet: 10 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
آمپول اسوه-ویتامین کا1 – 10 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
آمپول ویکادیک 10 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
VIKADIC 10MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]