اطلاعات دارو كلسيم پانتوتنات Calcium Pantothenate در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو كلسيم پانتوتنات Calcium Pantothenate

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

كلسيم پانتوتنات براي پيشگيري و درمان كمبود اسيد پانتوتنيك به كار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

اسيد پانتوتنيك پيش ساز كوآنزيم A است و براي اعمال متابوليك مختلف، مانند متابوليسم كربوهيداتها، پروتئين ها ضروري است. اين ويتامين در ساخت استروئيدها ، پورفيرين ها، استيل كولين و ساير مواد استفاده مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

ويتامين هاي گروهB به سهولت از مجراي گوارش جذب مي شوند(حتي در سندرمهاي سوء جذب). اسيد پانتوتنيك، عمدتاً به صورت كوآنزيمA در بافتهاي بدن توزيع مي شود. بيشترين غلظت در كبد، غدد فوق كليوي، قلب و كليه ها يافت مي شود. اسيد پانتوتنيك متابوليزه نمي شود. اين دارو به ميزان 70 درصد به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار و 30 درصد از طريق مدفوع دفع مي شود.

 

 
   نکات قابل توصيه

از آنجا كه كمبود ويتامينB به تنهايي شايع نيست، معمولاً تركيبي از ويتامينها مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان : برای پیشگیری از کمبود ویتامین، بر اساس میزان مصرف توصیه شده روزانه، 7-4 میلی گرم مصرف می شود. در موارد درمان کمبود تعیین می شود.
کودکان : برای پیشگیری از کمبود ویتامین، بر اساس میزان توصیه شده روزانه در کودکان تا 3 سال، 3-2 میلی گرم، در کودکان 10-7 سال مقدار 5/4 میلی گرم مصرف می شود. برای درمان کمبود ویتامین، مقدار مصرف بر اساس شدت تعیین می شود.

 
   اشکال دارویی

Tablet : 100mg