اطلاعات دارو سدیم فلوراید Sodium Fluoride در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سدیم فلوراید Sodium Fluoride

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی بهسا داروسازی شهر دارو داروسازی گیلارانکو داروسازی لقمان
داروسازی دنیای بهداشت      
   

 

   موارد مصرف

فلوئور به عنوان مكمل رژيم غذايي براي پيشگيري از فساد دندان كودكان در نواحي كه ميزان فلوئور آب آشاميدني كافي نيست، مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

يون فلوئور باعث پايداري كريستال هاي آپاتيت استخوانها و دندان مي شود. فلورايد ممكن است مانع رشد و نمو باكتري هاي ايجادكننده پلاك دندان شود. رسوب فلورايد روي سطح ميناي دندان، سبب افزايش مقاومت آن در مقابل اسيد و گسترش فساد دندان مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

فلورايدها به سهولت و تقريباً به طور كامل از مجراي گوارش جذب مي شوند. محل ذخيره اين يون در استخوانها مي باشد. اين دارو از طريق كليه دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

1. اين دارو در مناطقي كه آب آشاميدني آنها حاوي ميزان كافي فلورايد است، نبايد مصرف شود.
2. اين دارو در بيماران مبتلا به درد مفاصل و قرحه گوارشي و بي كفايتي شديد كليه نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

مصرف بيش از حد يون فلوئور طي دوره نمو دندان د ركودكان، ممكن است سبب بروز فلوئورز دندان شود.

 

   عوارض جانبي

سفيدشدن دندانها و بندرت ايجاد رنگ قهوه اي متمايل به زرد روي دندانها گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

در صورت لك شدن دندانها، مراجعه به پزشك يا دندان پزشك ضروري است.

 

   مقدار مصرف

در كودكان، براي پيشگيري از فساد دندان و همچنين بعنوان مكمل غذايي، درمناطقي كه ميزان فلورايد در آب آشاميدني كمتر از ppm0/7 است، بر مبناي ميزان فلورايد آب آشاميدني و سن كودك مقدار mg/day 1-0/25 مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

Coated Tablet: 20mg
Mouthwash:0.2%
Tablet:0.25 mg
Tablet: 1 mg
Gel:1.23%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
دهان شویه فلوراید-بهسا 0.2%
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
دهان شویه فلورین 0.2%
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]
   
دهان شویه فلوراید-اس اچ دی 0.2%
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
دهان شویه گیلدان 0.2%
داروسازی گیلارانکو [ ایران ]
   
قرص سدیم فلوراید لقمان 20 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FLUORIDE-BEHSA 0.2% MOUTH WASH
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
FLUORINE 0.2% 300ML MOUTH WASH
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]
   
FLUORIDE-SHD 0.2% MOUTH WASH
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
GILDAN 0.2% MOUTH WASH
داروسازی گیلارانکو [ IRAN ]
   
FLUORIDE LOGHMAN 20MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]