اطلاعات دارو کارنیتین Carnitine در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو کارنیتین Carnitine

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
Euronatural SIGMA TAU داروسازی البرز دارو داروسازی شهر دارو
HELP UNI-PHARMA داروسازی پور سینا داروسازی مینو
NEFROCARNIT داروسازی آوه سینا داروسازی تولید دارو  
   

 

   موارد مصرف

کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسیدهای چرب.
الف- درمان کمبود کارنیتین اولیه:
ب- درمان کمبود کارنیتین ثانویه به بیماری ها یا همودیالیز:

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

دوز های خوراکی لووکانیتین جذب آهسته و ناکاملی از دستگاه گوارش دارند. فراهم زیستی دارو تنها در حدود 10-15% می باشد. دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

هر دو فرم ایزومر L و DL کارنیتین استفاده می شود اما به نظر می رسد که تنها فرم L موثر بوده و از طرفی فرم DL می تواند منجر به کمبود کارنیتین شود.

 

   عوارض جانبي

تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ های شکمی، تغییر بوی بدن ناشی از تولید متابولیت تری متیل آمین ، تشنج

 

 
   مقدار مصرف

الف- درمان کمبود کارنیتین اولیه: در بالغین دوز 2-3g از راه خوراکی روزانه و برای کودکان و نوزادان 50-100mg/kgروزانه از راه خوراکی در چند دوز منقسم، تا ماکزیمم دوز 3gدر روز تجویز می شود. در صورت نیاز به تجویز به فرم وریدی، دوز تا ماکزیمم 100mg/kg در روز در 3تا 4 دوز منقسم از طریق انفوزیون وریدی آهسته در خلال 2تا 3 دقیقه تجویز می شود.
ب- درمان کمبود کارنیتین ثانویه به بیماری ها یا همودیالیز: لووکارنیتین به میزان 10-20mg/kg از طریق انفوزیون وریدی بعد از هر بار دیالیز تجویز می شود. تنظیم دوز بر مبنای غلظت پلاسمایی کارنیتین انجام می شود. دوز نگهدارنده به میزان 1g از راه خوراکی در نظر گرفته می شود.

 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه ال-کارنیتین یورونچرال 1گرم/15 میلی لیتر
Euronatural [ ایتالیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
محلول خوراکی اینستوم 1 گرم/10 میلی لیتر
HELP [ یونان ]
  یاسین داروی فارس
آمپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
NEFROCARNIT [ آلمان ]
  بهبد دارو
قرص جویدنی کارنیتن 1 گرم
SIGMA TAU [ ایتالیا ]
  امید دارو سلامت
محلول خوراکی کارنی تن 1 گرم/10 میلی لیتر
SIGMA TAU [ ایتالیا ]
  امید دارو سلامت
آمپول کارنیتن 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
SIGMA TAU [ ایتالیا ]
  امید دارو سلامت
آمپول اینتلکتا 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
UNI-PHARMA [ یونان ]
  امید دارو سلامت
محلول خوراکی اینتلکتا 1 گرم/10 میلی لیتر
UNI-PHARMA [ یونان ]
  امید دارو سلامت
قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص کارنی تین پورسینا 250 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص کارنی مکس 250 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
   
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی مینو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
L-Carnitine Euronatural 1 g/15 ml Sachet
Euronatural [ ITALY ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
INESTOM Solution 1g/10ml,Oral
HELP [ GREECE ]
  یاسین داروی فارس
MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml
NEFROCARNIT [ GERMANY ]
  بهبد دارو
CARNITENE Tablet 1g,Chewable
SIGMA TAU [ ITALY ]
  امید دارو سلامت
CARNITENE Solution 1g/10ml,Oral
SIGMA TAU [ ITALY ]
  امید دارو سلامت
CARNITENE Injection 200 mg/ml,5 ml
SIGMA TAU [ ITALY ]
  امید دارو سلامت
INTELECTA Injection 200 mg/ml,5 ml
UNI-PHARMA [ GREECE ]
  امید دارو سلامت
INTELECTA Solution 1g/10ml,Oral
UNI-PHARMA [ GREECE ]
  امید دارو سلامت
L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
CARNITINE PURSINA 250MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
CARNIMEX 250MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
   
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی مینو [ IRAN ]