اطلاعات دارو ویتامین آ Vitamin A در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ویتامین آ Vitamin A

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
EuRho Vital داروسازی ایران دارو داروسازی دانا داروسازی سینا دارو
داروسازی آریا داروسازی ایران ناژو داروسازی زهراوی داروسازی شهر دارو
داروسازی اسوه داروسازی تهران دارو    
   

 

   موارد مصرف

ويتامين A فقط براي پيشگيري يا درمان حالات مرضي كمبود اين ويتامين مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

ويتامين A براي عملكرد طبيعي شبكيه ضروري است. اين ويتامين به شكل رتينال در شبكيه با اپسين تركيب مي شود و ردوپسين ايجاد مي نمايد كه براي تطبيق بينايي در تاريكي مورد نياز است. ويتامين A براي رشد استخوان، كار بيضه و تخمدان، تكامل جنين، تنظيم رشد و تمايز بافت پوششي نيز ضروري است.

 

  فارماکوکينتيک

ويتامين A به سهولت از مجراي گوارش سالم جذب مي شود. ويتامين اضافي و جذب نشده از طريق مدفوع دفع ميگردد. ويتامين A به مقدار زياد در كبد و به مقدار ناچيز در كبد متابوليزه شده و از طريق مدفوع و كليه دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

مصرف مقادیر زیاد این دارو در بارداری ممنوع است و ممکن است منجر به نقص عضو یا مرگ جنین گردد. این دارو جزء گروه X طبقه بندی می شود.

اين دارو در هيپرويتامينوز A نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در نارسايي مزمن كليه، بايد با احتياط مصرف شود.
2. اين دارو در كودكان به علت حساسيت بيشتر آنان و احتمال بروز مسموميت با مصرف مقادير زياد يا طولاني مدت دارو و همچنين در بزرگسالان به دليل احتمال بروز تجمع دارو در بدن با احتياط مصرف شود.
3. تعيين غلظت پلاسمايي ويتامين A به منظور تاييد كمبود دارو، در حين درمان ضروري است. غلظت پلاسمايي ويتامين A، به علت وجود ذخيره كبدي، ضرورتاً نشانه وضعيت تغذيه اي نيست، هر چند كه غلظت كمبود آن با كمبود ويتامين ارتباط دارد.

 

   عوارض جانبي

با مصرف بيش از حد اين دارو، زبر شدن پوست، خشك شدن مو، بزرگ شدن كبد و افزايش سرعت سديمانتاسيون گلبولهاي قرمز(ESR) و افزايش غلظت كلسيم و آلكالين فسفاتاز سرم گزارش شده است . مقادير زياد دارو يا مصرف طولاني آن ممكن است سبب بروز خونريزي لثه، خشكي يا زخم دهان يا ترك خوردگي و خشكي لبها شود.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1. به دليل خطر بروز مسموميت، دارو را نبايد بيش از مقدار مصرف توصيه شده مصرف كرد.
2. د رصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به دليل اينكه زمان زيادي براي تخليه ويتامين لازم است، مصرف نوبت فراموش شده ضروري نمي باشد. دوره درمان مطابق دستور بايد تكميل شود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي: به منظور پيشگيري از كمبود ويتامين A مقدار مصرف توصيه شده در روز، بر اساس سن و شرايط بيمار به صورت زير است:
شيرخواران و كودكان : از تولد تا سه سال 1330-1250 واحد رتينول، سن 6-4 سال 1665 واحد، سن10-7 سال 2330 واحد، پسران و مردان بالغ 3330 واحد، دختران و زنان بالغ 2665 واحد، زنان باردار 2665 واحد، در دوران شيردهي 4330 -4000 واحد. براي درمان كمبود ويتامين A، مقدار مصرف توسط پزشك بر اساس شدت كمبود تعيين مي شود.
بزرگسالان : در پيشگيري و درمان كمبود ويتامين A، از راه عضلاني U/day100/000-50/000 به مدت 3 روز و سپس50/000 U/day واحد به مدت دو هفته تزريق مي شود.
كودكان : دركودكان تا سن يك سال U/day10/000- 5000 به مدت ده روز(U/day15000-7500 به مدت ده روز براي حالات كمبود شديد ويتامين) و در كودكان 8-1 سال،15/000-5000 U/day به مدت 10 روز (U/day 3500-17500 به مدت ده روز براي حالات كمبود شديد ويتامين ) تزريق عضلاني مي شود. در كودكان بزرگتر از 8 سال، مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.

 

   اشکال دارویی

Capsul/Chewable Coated Tablet:25000 U
Capsul/Tablet: 50000 U
Oral Drops: 50000 U/ml
Injection: 50000 /ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول یوروویتال ویتامین آ® 800ميکروگرم
EuRho Vital [ آلمان ]
  حکیمان طب کار
قرص جویدنی ویتامین آ-آریا50000 واحد
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص جویدنی ویتامین آ-آریا 25000 واحد
داروسازی آریا [ ایران ]
   
آمپول اسوه-ویتامین آ 50000 واحد
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
پماد چشمی ویتامین آ ایران دارو 250 واحد بر گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
پماد چشمی ویتامین آ-ناژو 250 واحد
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 50000 واحد
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
کپسول سافت ژل ویتامین آ-تداژل 25000 واحد
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
پرل آ-ویژل 50000 واحد
داروسازی دانا [ ایران ]
   
پرل آ-ویژل 25000 واحد
داروسازی دانا [ ایران ]
   
پرل آ-ویتین 25000 واحد
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
پرل آ-ویتین 50000 واحد
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
پماد چشمی زروویت 250 واحد
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
قرص جویدنی ویتامین آ-شهردارو 25000 واحد
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EURHO VITAL VITAMIN A® 800MCG CAP
EuRho Vital [ GERMANY ]
  حکیمان طب کار
VITAMIN A-ARYA 50000IU CHEWABLE TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
VITAMIN A-ARYA 25000IU CHEWABLE TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
OSVE-VITAMIN A 50,000U/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
VITAMIN A IRANDAROU 250U/G 3G OPH OINT
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
VITAMIN A-NAJO 250U/G 5G OPH OINT
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
VITAMIN A-TEDAGEL 50000IU SOFT GEL CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
VITAMIN A-TEDAGEL 25000IU SOFT GEL CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
A-VIGEL 50000IU PEARL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
A-VIGEL 25000IU PEARL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
A-VITIN 25000IU PEARL
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
A-VITIN 50000IU PEARL
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
XEROVIT 250U/G 5G OPH OINT
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
VITAMIN A-SHD 25000IU CHEWABLE TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]