اطلاعات دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اين دارو براي درمان كمي كلسيم خون همراه با كم كاري پاراتيروئيد و درمان حالات مزمن و پنهان تتاني پس از عمل جراحي و تتاني ايديوپاتيك مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

ويتامين D به سهولت از ابتدا يا انتهاي روده كوچك جذب مي شود. اين ويتامين عمدتاً در كبد و بافتهاي چربي ذخيره مي شود. دي هيدروتاكيسترول دركبد فعال مي شود. اثر اين ويتامين چندين ساعت پس از مصرف شروع مي شود. طول اثر اين ويتامين تا 9 هفته است. اين ويتامين از راه صفرا و كليه دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در زيادي كلسيم خون، هيپرويتامينوز D و استئوديستروفي كليوي همراه با زيادي فسفات خون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود:
تصلب شرائين يا عيب كار قلب، زيادي فسفات خون، و عيب كار كليه و حساسيت مفرط به اثرات ويتامين D.
2. در بيماران مبتلا به عيب كار كليه يا در صورت مصرف مقاديرزياد ويتامين، تعيين غلظت كلسيم پلاسما ضروري است.

 

   عوارض جانبي

با مصرف مقادير بيش از حد اين ويتامين، بي اشتهايي، تهوع و استفراغ، اسهال، كاهش وزن بدن، تكرر ادرار، تعريق، سردرد،تشنگي، سرگيجه و افزايش غلظت كلسيم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهاي آنتي اسيد حاوي منيزيم با دي هيدروتاكيسترول ممكن است منجر به زيادي منيزيم خون، بويژه در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي گردد. مصرف همزمان دي هيدروتاكيسترول با مقادير زياد فراورده هاي حاوي كلسيم يا مدرهاي تيازيدي ممكن است خطر زيادي كلسيم خون را افزايش دهد. مصرف همزمان ساير مشتقات ويتامين D با اين دارو ممكن است باعث بروز مسموميت گردد.

 

   نکات قابل توصيه

1. خطر بروز مسموميت با مصرف طولاني و مقادير زياد اين ويتامين، وجود دارد.
2. از مصرف همزمان داروهاي ضداسيد حاوي منيزيم با اين دارو بايد خودداري شود.
3. در صورت مصرف اين دارو به عنوان افزاينده كلسيم خون، به منظور بررسي پيشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.
4. از آنجائيكه كمبود ويتامين D به تنهايي شايع نيست، معمولاً تركيبي از چند ويتامين تجويز مي شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : ابتدا mg/day2-0/125 مصرف مي شود. در درمان تتاني ناشي از كمبود حاد كلسيم خون، مقدار شروع mg/day2/5-0/75 به مدت 3 روز و در تتاني نسبتاً حاد، mg/day0/5-0/25 به مدت 3 روز مي باشد. مقدار نگهدارنده، بر حسب نياز، 25/0 ميلي گرم در هفته تا mg/day 1 است. در كم كاري پاراتيروئيد، مقدار شروع mg/day 2/5-0/75 به مدت چند روز و مقدار نگهدارنده mg/day1/5-0/5 است.
كودكان : در كم كاري پارا تيروئيد مقدار شروع mg/day 5-1 به مدت 4 روز است. سپس اين مقدار مصرف ادامه يافته يا كاهش مي يابد. مقدار نگهدارنده mg/day1/5-0/5 است.

 

   اشکال دارویی

Oral Solution:0.25 mg/ml