اطلاعات دارو فروس Ferrous در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فروس Ferrous

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
EuRho Vital UCB PHARMA داروسازی اسوه داروسازی روز دارو
FarmaNutra VIFOR PHARMA داروسازی الحاوی داروسازی شهر دارو
Nature’s Gifts Vitane داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در كم خوني ناشي از فقر آهن مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

آهن يك عنصر اساسي و لازم براي ساخت هموگلوبين است. آهن به مقدار مناسب براي خونسازي و در نتيجه تأمين ظرفيت انتقال اكسيژن خون ضروري است. اين عنصر در ساخت ميوگلوبين نيز عملي مشابه به عهده داشته و همچنين به عنوان كوفاكتور چندين آنزيم اساسي،مانند سيتوكروم،نقش دارد. آهن براي متابوليسم كاتكول آمين و عملكرد صحيح نوتروفيلها نيز ضروري است. آهن موجود در غذا يا مكمل هاي غذايي،پس از مصرف خوراكي،به شكل آهن دوظرفيتي از سلولهاي مخاطي عبور كرده و به ترانسفرين پيوند مي يابد. در اين حالت،آهن براي ساخت گلبولهاي قرمز،به مغز استخوان منتقل مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

جذب آهن در صورت تخليه ذخاير آن يا افزايش ساخت گلبولهاي قرمز افزايش مي يابد. آهن از دوازدهه و ابتداي ژژونوم جذب مي شود. جذب آهن با شدت فقر آهن متناسب مي باشد، جذب آهن دوظرفيتي با معده خالي بيشتر است. نيمه عمر سولفات آهن 6 ساعت مي باشد. آهن عمدتاً در سلولهاي كبدي و سيستم رتيكولوآندوتليال ذخيره مي شود. هيچ نوع مكانيسم فيزيولوژيك براي دفع آهن وجود ندارد.

 

   موارد منع مصرف

سولفات آهن در هموسيدروز، هموكروماتوز و ساير كم خوني ها(مگر اينكه همراه فقر آهن باشد)، نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

تحريك مجراي گوارش با مصرف اين دارو گزارش شده است. تهوع و درد اپي گاستريك وابسته به مقدار مصرف است. مصرف آهن از راه خوراكي در بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده، ممكن است سبب تشديد اسهال شود. مصرف آهن از راه خوراكي ممكن است سبب بروز يبوست، بويژه درسالخوردگان شود.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان آهن با تتراسيكلين هاي خوراكي ممكن است سبب كاهش جذب و اثرات درماني تتراسيكلين ها شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. دارو بايد با معده خالي، يك ساعت قبل يا دو ساعت پس از غذا مصرف شود. اما به منظور كاهش احتمال بروز دل آشوبه، اين دارو را مي توان همراه با غذا مصرف نمود.
2. براي جلوگيري از لكه دار شدن دندانها و پوشاندن طعم دارو،محلول خوراكي دارو را بايد همراه با آبميوه يا آب و يا استفاده از ني مصرف نمود. هنگام مصرف قطره خوراكي، قطرات دارو بايد بر روي زبان ريخته شوند.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان :بمنظور پيشگيري از كم خوني فقر آهن، mg/day300 و در درمان كم خوني فقر آهن، 300ميلي گرم دو بار در روز مصرف مي شود و سپس بر حسب نياز و تحمل بيمار، بتدريج تا300 ميلي گرم 4 بار در روز افزايش مي يابد.
كودكان : مقدارmg/kg/day 5 بمنظور پيشگيري از كم خوني فقر آهن و مقدارmg/kg 10، سه بار در روز در درمان كم خوني مصرف مي شود. به عنوان مكمل غذايي، مقدار مصرف توصيه شده عنصر آهن در روز بين 15-6 ميلي گرم و براي زمان بارداري 30 ميلي گرم است.

 

   اشکال دارویی

Film Coated Tablet:Eq.To 50 mg Iron
Syrup:200 mg(40mg Iron)/5ml
Oral Drops: 125 mg(25mg Iron)ml
Capsule: Ferrous Sulfate60 mg+Folic
Acid400mcg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره یوروویتال فروکیدز 30 میلی لیتر
EuRho Vital [ آلمان ]
  حکیمان طب کار
قطره سیدرال گوچه 30 میلی لیتر
FarmaNutra [ ایتالیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
کپسول سیدرال فورت
FarmaNutra [ ایتالیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
کپسول سیدرال کلاسیک
FarmaNutra [ ایتالیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
قرص بترفرو
Nature’s Gifts [ ]
  کیش ویتامین کلاب نوترییشن
کپسول فروسانول دئودنال 100میلی گرم
UCB PHARMA [ آلمان ]
  کوبل دارو
کپسول فروسانول گاین 80/1 میلی گرم
UCB PHARMA [ آلمان ]
  کوبل دارو
ویال فری اینجکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
VIFOR PHARMA [ سوئیس ]
  برسیان دارو
قطره آیروویت 30 میلی لیتر
Vitane [ آلمان ]
  دارو درمان سپهر
قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
قرص فروس سولفات روزدارو
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قطره خوراکی فربولین شهردارو
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص فروتب شهرداو 50میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
کپسول فروفورت دئودنال
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EURHO VITAL FERROKIDS 30ML DROP
EuRho Vital [ GERMANY ]
  حکیمان طب کار
Sideral Gocce 30ml Drop
FarmaNutra [ ITALY ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
Sideral Forte Cap
FarmaNutra [ ITALY ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
Sideral Clasic Cap
FarmaNutra [ ITALY ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
Tablet Better ferro
Nature’s Gifts [ ]
  کیش ویتامین کلاب نوترییشن
FERRO SANOL DUODENAL Capsule 100 mg Fe2
UCB PHARMA [ GERMANY ]
  کوبل دارو
FERRO SANOL GYN Capsule 80 mg Fe2+/1 mg
UCB PHARMA [ GERMANY ]
  کوبل دارو
FERINJECT Injection 50 mg/ml,10 ml
VIFOR PHARMA [ SWITZERLAD ]
  برسیان دارو
Irovit Drop 30Ml
Vitane [ GERMANY ]
  دارو درمان سپهر
OSVE-FERROUS SULFATE 50MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
Ferrous Fumarate-Alhavi 60 MG FC Tab
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
FERROUS SULFATE KHARAZMI 15ML ORAL DROP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
FERROUS SULFATE RUZDAROU TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
FERBOLIN SHAHRDAROU ORAL DROP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
FEROTAB SHAHR DAROU 50MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
FERRO FORT DUODENAL CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]