اطلاعات دارو ویتامین ب1 Vitamin B1 در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ویتامین ب1 Vitamin B1

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی جالینوس داروسازی خوارزمی
داروسازی امین داروسازی تهران نیل داروسازی حکیم  
   

 

   موارد مصرف

تيامين براي پيشگيري و درمان كمبود اين ويتامين مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

تيامين با آدنوزين تري فسفات(ATP) تركيب شده و تيامين پيروفسفات را كه يك آنزيم ضروري براي متابوليسم كربوهيدرات ها است، ايجاد مي كند.

 

  فارماکوکينتيک

به استثناي سندرم سوء جذب، در ساير موارد ويتامين هاي گروه B به خوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليسم اين كبدي و دفع آن كليوي است (تقريباً به طور كامل به صورت متابوليت)مقادير بيش از حد مورد نياز روزانه بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي شود.

 

 
   نکات قابل توصيه

1.از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست، به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.
2.در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به دليل اين كه زمان زيادي براي تخليه ويتامين لازم است، نيازي به مصرف نوبت فراموش شده ضروري نمي باشد. دوره درمان مطابق برنامه بايد تكميل گردد.

 
   مقدار مصرف

به عنوان مكمل ويتامين ، در پيشگيري از كمبود ويتامين، مقدار مصرف توصيه در روز بصورت زير است:
شيرخواران و كودكان از بدو تولد تا سن 3 سال 7/0-3/0 ميلي گرم، سن 6-4 سال 9/0 ميلي گرم ، سن 10-7 سال1 ميلي گرم پسران و مردان بالغ 5/1-2/1 ميلي گرم، دختران و زنان بالغ1/1-1 ميلي گرم، زنان باردار 5/1 ميلي گرم، در دوران شيردهي6/1 ميلي گرم . در درمان كمبود ويتامين، مقدار دارو برحسب شدت كمبود تعيين مي شود.

 
   اشکال دارویی

Scored Tablet: 100 mg
Tablet: 300 mg

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ویتامین ب1 داروپخش 300 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1 داروپخش 100 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص بنفوتامین 50 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص بنفوتامین 80 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص بنفوتامین 100 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص تیاماکس 300 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص تیاماکس 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1 تهران نیل 300 میلی گرم
داروسازی تهران نیل [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1-جالینوس 300 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1-جالینوس 100 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
VITAMIN B1 DP 300MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
VITAMIN B1 DP 100MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
VITAMIN B1 AMIN 300MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
Benfotamine 50 mg Tab
داروسازی امین [ IRAN ]
   
Benfotamine 80 mg Tab
داروسازی امین [ IRAN ]
   
Benfotamine 100 mg Tab
داروسازی امین [ IRAN ]
   
TIAMAX 300MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
TIAMAX 100MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
Vitamin B1 Tehran nile 300 mg Tab
داروسازی تهران نیل [ IRAN ]
   
VITAMIN B1-JALINOUS 300MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
VITAMIN B1-JALINOUS 100MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
VITAKIM-B 300MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
VITAMIN B1-KHARAZMI 300MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
VITAMIN B1-KHARAZMI 100MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]