اطلاعات دارو اسيد فوليك Folic Acid در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو اسيد فوليك Folic Acid

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
EuRho Vital داروسازی جالینوس داروسازی روز دارو داروسازی مهر دارو
Vitane      
   

 

   موارد مصرف

اسيد فوليك به منظور پيشگيري و درمان حالات مرضي ناشي از كمبود اين ويتامين مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

اسيد فوليك، پس از تبديل به اسيد تتراهيدروفوليك، براي توليد گويچه هاي قرمز، سنتز پورين وتيميديلات ها ،متابوليسم اسيدهاي آمينه از قبيل گليسين و متيونين و هيستيدين ضروري است.

 

  فارماکوکينتيک

اسيد فوليك حتي در موارد سوءجذب تقريباً به طور كامل از مجراي گوارش جذب مي شود. متابوليسم اين دارو كبدي است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت سرمي، 60-30 دقيقه است. دفع اسيد فوليك كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

1. اين دارو در بيماريهاي بدخيم ، مگر در مواردي كه كم خوني مگالوبلاستيك به علت كمبود فولات عارضه مهمي باشد، نبايد مصرف شود.
2. اين دارو در درمان كم خوني پرنيسيوز آديسوني و ساير حالات مرضي ناشي از كمبود ويتامينB12 به تنهايي نبايد مصرف شود، زيرا ممكن است سبب تحليل رفتن تحت حاد طناب نخاعي شود.

 

 
   نکات قابل توصيه

فقط زماني از راه تزريقي مصرف شود كه مصرف خوراكي آن بدليل مشكلاتي مانند مانند تهوع، استفراغ، شرايط پيش از عمل يا بعد از عمل يا سندرم هاي سوء جذب يا پس از برداشت قسمتي از معده امكان پذير نباشد.

 
   مقدار مصرف

خوراكي:
بزرگسالان : در پيشگيري از كمبود ويتامين، بر اساس ميزان مجاز مصرف روزانه به شرح زير مصرف مي شود:
نوجوانان و بزرگسالان mcg 400-150، زنان باردار mcg800-400 و زنان شيرده mcg800-260.
براي درمان كمبود اين ويتامين، ميزان مصرف بر اساس شدت كمبود محاسبه مي شود.
كودكان : در پيشگيري از كمبود ويتامين، بر اساس ميزان مجاز مصرف روزانه به شرح زير مصرف مي شود:
نوزادان و كودكان از بدو تولد تا 3 سال، mcg25، كودكان 6-4 سال mcg400-75 و كودكان 10-7 سال mcg400-100.
تزريقي:
بزرگسالان و كودكان : براي پيشگيري از كمبود ويتامين، به عنوان بخشي از تغذيه تام وريدي، مقدار مصرف بر اساس نياز بيمار تعيين و انفوزيون وريدي مي شود. در درمان كمبود ويتامين، mg/day1-0/25 تا حصول پاسخ هماتولوژيك مناسب، از راه وريدي، عضلاني يا زير جلدي عميق تزريق مي گردد.

 
   اشکال دارویی

Tablet:1mg
Tablet: 5mg
Injection:50mg/10ml

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول یوروویتال فولیک اسید® 800ميکروگرم
EuRho Vital [ آلمان ]
  حکیمان طب کار
قرص فولویت
Vitane [ امریکا ]
  دارو درمان سپهر
قرص فولیک اسید-جالینوس 5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص فولیک اسید مهردارو 5 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص فولیک اسید مهردارو 1 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG
EuRho Vital [ GERMANY ]
  حکیمان طب کار
Folvyte TAB
Vitane [ USA ]
  دارو درمان سپهر
FOLIC ACID-JALINOUS 5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
FOLIC ACID RUZDAROU 5MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
FOLIC ACID RUZDAROU 1MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
FOLIC ACID MEHRDAROU 5MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
FOLIC ACID MEHRDAROU 1MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]