اطلاعات دارو ویتامین ب12 Vitamin B12 در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ویتامین ب12 Vitamin B12

گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین
داروسازی اسوه داروسازی ایران هورمون داروسازی زهراوی  
   

 

   موارد مصرف

اين ويتامين در درمان كم خوني پرنيسيوز ناشي از فقدان يا مهار فاكتور داخلي مصرف مي شود. اين دارو در پيشگيري و كمبود ويتامين B12 و براي پيشگيري از بروز كمبود آن پس از برداشت تمامي معده و قسمت زيادي از ايلئوم مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

ويتامين B12 به صورت كوآنزيم در اعمال متابوليك مختلفي مانند متابوليسم كربوهيدرات ها و چربي ها و ساخت پروتئين، دخالت مي كنند و عمدتاً به دليل تأثير در متابوليسم متيولين، اسيد فوليك و مانوليك، براي رشد و تكثير سلولي، خونسازي و ساخت نوكلئوپروتئين و ميلين ضروري است.

 

  فارماکوکينتيک

پيوند اين ويتامين به پروتئين خاصي به نام ترانس كوبالامين زياد است. 90% دارو در كبد ذخيره مي شود. متابوليسم آن كبدي و نيمه عمر آن تقريباً 6 روز(400 روز در كبد) است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي از راه تزريق عضلاني 60 دقيقه است. ويتامين B12 از طريق صفرا دفع مي شود. مقادير بيش از حد مورد نياز روزانه بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماري لبر (Leber) نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. پيش از شروع درمان با ويتامين B12 تشخيص كمبود آن بايد با بررسي هاي آزمايشگاهي تأييد شود. تجويز اين ويتامين ممكن است كمبود اسيد فوليك را پنهان سازد.
2. ويتامين B12 را نبايد از راه وريدي تزريق كرد. هر چند كه مقادير كمي از آن در محلول هاي تهيه شده براي كساني كه فقط از راه تزريقي تغذيه مي كنند، وجود دارد.

 

 
   نکات قابل توصيه

1. دركم خوني پرنيسيوز يا متعاقب برداشت تمامي معده و برداشت قسمت وسيعي از ايلئوم، مصرف دارو براي تمام دوره زندگي بايد ادامه يابد.
2. از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان : در پيشگيري از كمبود ويتامين، به عنوان بخشي از تغذيه تام وريدي، مقدار مصرف بر اساس نياز هر بيمار تعيين مي شود. در درمان كمبود ويتامين mg/day0/1 هر 7-6 روز تزريق عضلاني مي شود. در صورت بهبود باليني و بروز پاسخ رتيكولوسيت، 1/0 ميلي گرم هر يك روز در ميان نيز تزريق مي شود. سپس mg 0/1 ميلي گرم هر 4-3 روز به مدت 3-2 هفته نيز از راه عضلاني تزريق مي گردد. مقدار مصرف نگهدارنده، 2/0-1/0 ميلي گرم يك بار در ماه است كه از راه عضلاني تزريق مي شود.
كودكان : در پيشگيري از كمبود ويتامين به عنوان بخشي از تغذيه وريدي مقدار مصرف بر اساس نياز هر بيمار تعيين مي شود. در درمان كمبود ويتامين mcg/day50-30 به مدت دو هفته يا بيشتر تزريق عضلاني مي شود. به عنوان مقدار نگهدارنده، 1/0 ميلي گرم هر ماه يك بار براي دو هفته( در صورت نياز) تزريق عضلاني مي شود.

 
   اشکال دارویی

Injection:100 mcg/ml

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول ویتامین ب12 داروپخش 100 میکروگرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول اسوه-ویتامین ب12 100میکروگرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
آمپول اسوه-ویتامین ب12 1000میکروگرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
آمپول سیانوویت 1000میکروگرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
آمپول بیتاویون 100 میکروگرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول بیتاویون 1000میکروگرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول ویتامین ب12 رها 1000میکروگرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
آمپول ویبالمین 100 میکروگرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
آمپول ویبالمین 1000میکروگرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
VITAMIN B12 DP 100MCG/1ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
OSVE-VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
OSVE-VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
BITAVION 100MCG/1ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
BITAVION 1000MCG/1ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
VITAMIN B12 RAHA 1000MCG/1ML AMP
داروسازی رها [ IRAN ]
   
VITAMIN B12 ZAHRAVI 1000MCG/1ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
VITAMIN B12 ZAHRAVI 100MCG/1ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
VIBALMIN 100MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
   
VIBALMIN 1000MCG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]