اطلاعات دارو ديروژسترون Dydrogesterone در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ديروژسترون Dydrogesterone

گروه دارویی: Sex Hormones
هورمون های جنسی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS داروسازی ابوریحان    
   

 

   موارد مصرف

ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشين درماني هورموني مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

پس از پيوند به گيرنده هاي سيتوپلاسمي و ايجاد كمپلكس استروئيد –گيرنده، نسخه برداري آغاز شده و ساخت پروتئين ها افزايش مي يابد. اين پروتئين ها مسئول آثار فارماكولوژيك دارو مي باشند. اين دارو نيز مانند ساير پروژستين ها مانع رهايش گنادوتروپين ها از هيپوفيز و در نتيجه مانع بلوغ فوليكولي و تضعيف تخمك گذاري مي گردد.

 

  فارماکوکينتيک

ديدروژسترون از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي شود و متابوليسم آن كبدي بوده و از راه كليه ها دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

در كارسينوم پستان يا اعضاي تناسلي، بيماري كبدي، سقط فراموش شده و اختلالات ترومبوتيك نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

در حين مصرف دارو ممكن است خونريزي هاي قاعدگي نامنظم ديده شود كه در آن صورت بهتر است ميزان مصرف را افزايش داد.

 

   عوارض جانبي

ترومبوفلبيت، آمبولي ريوي، ترومبوز شبكيه، لكه بيني، خونريزي هاي نابجا، تغيير اشتها و ورم قوزك پا از عوارض جانبي دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان ديروژسترون و بروموكريپتين موجب ترشح بيش از حد و خود به خودي جريان شير مي گردد. داروهاي القا كننده فعاليت آنزيم هاي كبدي مثل كاربامازپين، فني توئين و ريفامپين موجب كاهش كارآيي دارو مي شوند.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

در آندومتريوز 10 ميلي گرم 3-2 بار در روز طي روزهاي 25-5 دوره قاعدگي و يا به طور مداوم مصرف مي شود. در سقط عادتي 10 ميلي گرم دو بار در روز از روزهاي 25-11 دوره تا وقوع آبستني و سپس به طور مداوم تا هفته 20 حاملگي مصرف و سپس به تدريج ميزان مصرف كاهش داده مي شود. براي توقف خونريزي غيرفونكسيونال رحم، 10 ميلي گرم دو بار در روز( به همراه يك استروژن) و به مدت 7-5 روز تا زمان قطع خونريزي مصرف مي شود. براي جلوگيري از خونريزي، 10 ميلي گرم دو بار در روز ( همراه يك استروژن ) در روزهاي 25-11 دوره مصرف مي شود. در قاعدگي دردناك، مقدار مصرف آن 10 ميلي گرم دو بار در روز از روزهاي 25-11 دوره به شرط تجويز همزمان استروژن از روز 25-1 دوره، مصرف مي شود. در سندرم پيش از قاعدگي، mg/day10 از روز 26-12 دوره مصرف مي شود كه در صورت نياز مي توان مقدار مصرف دارو را افزايش داد.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 5mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص دوفاستون 10 میلی گرم
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ هلند ]
  بهستان دارو
قرص دوفاژست 10 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DUPHASTON Tablet 10 mg
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ NETHERLAND ]
  بهستان دارو
DUFAGEST 10MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]