اطلاعات دارو دینوپروستون Dinoprostone در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو دینوپروستون Dinoprostone

گروه دارویی: Prostaglandins
پروستاگلاندین ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER      
   

 

   موارد مصرف

پروستاگلاندین E2
القای زایمان

 

   مکانیسم اثر

مانند زایمان طبیعی باعث انقباضات رحم می گردد.

 

  فارماکوکينتيک

حداکثر غلظت دارو در رحم پس از مصرف شیاف واژینال 10 دقیقه پس از مصرف ایجاد می شود.
متابولیسم دارو از طریق ریه بیش از متابولیسم کلیوی و کبدی است.

 

   موارد منع مصرف

حساسیت به پروستاگلاندین E2
مصرف هم زمان با اکسی توسین

 

   هشدارها

این دارو فقط باید در بیمارستان و تحت نظارت ویژه متخصصین زنان مصرف شود.

 

 
   اشکال دارویی

Endocervical gel 1%- 10%
Suppository
Ampule

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پروستین ای2 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر
PFIZER [ بلژیک ]
  بهستان دارو
قرص واژینال پروستین ای 2 3 میلی گرم
PFIZER [ بلژیک ]
  بهستان دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROSTIN E2 Injection 10 mg/ml ,0.5 ml
PFIZER [ BELGIUM ]
  بهستان دارو
PROSTIN E2 Tablet 3 mg,Vaginal
PFIZER [ BELGIUM ]
  بهستان دارو